Есенни грижи за пчелните семейства и подготовка за зимуване # Част 1

Подготовката на пчелните семейства за зимуване е важен момент от целогодишната работа в пчелина. Правилната и своевременна подготовка за зимуване и самото зимуване са основни предпоставки за активното развитие на пчелните семейства през пролетта.

В края на есента приключва цъфтежът на последните медоносни растения – есенен минзухар, някои градински растения /астри, хризантеми/ и др. Животът на пчелното семейство затихва. Майките преустановяват яйцеснасянето и се излюпва последното пило. Само понякога при продължителна и топла есен в някои райони младите майки все още снасят яйца. Пчелите запушват всички пукнатини на жилището си с прополис. През топлите часове на деня те пренасят мед от крайните пити и го складират навътре в центъра на гнездото в освободените от излюпеното пило килийки и оформят мястото за зимуване обикновено в средната част.

В късната есен намесата в живота на пчелите е от изключително значение за успешното им зимуване. През този период е необходимо да се извърши следното:
*да се направи последният за годината преглед на пчелните семейства;
*да се отдели специално внимание на по-слабите семейства и запасните майки;
*да се осигури пълно спокойствие на пчелните семейства през есенно-зимния период.

При последния преглед се установява наличието на майка, броят на питите и междурамията с пчели, количеството и качеството на меда и прашеца в гнездото. Също така се проверява добре ли са стеснени и затоплени гнездата, има ли осигурен достъп до въздух, съществува ли опасност от външни неприятели, които нарушават зимния покой на пчелите.

 


При окончателното зазимяване гнездата се подреждат към тази страна на кошера, която през зимата и пролетта се огрява най-много от слънцето. В гнездото се оставят толкова пити, колкото пчелите покриват плътно. Питите трябва да са светлокафяви или кафяви, т.е. в тях да е отглеждано пило, тъй като те задържат топлината и пчелите зимуват по-добре в тях. Подреждат се така, че в средата да останат запълнените до половината с мед, а в краищата се поставят по-плътните.

Стесняването на гнездото облекчава пчелите при поддържането на оптимален температурен режим през зимата. При по-силните семейства гнездото се съсредоточава в южната страна на кошера. При средни и слаби семейства то се сформира в средата, ограничава се от двете страни с преградни дъски, а зад тях се поставят топлоизолационни материали.

 


Ако се налага допълване на хранителните запаси, то се прави с медени пити или мед. Не се препоръчва подхранване със захарен сироп, тъй като поради хладното време пчелите са с намалена активност и работоспособност и не могат да го преработват напълно. Сиропът остава незапечатан в питите, поглъща вода, ферментира и става негоден за зимна храна. Храната през зимата е достатъчна, ако са осигурени 1,5-2 кг на междурамие за силните семейства и 2,2-2,5 кг на междурамие за слабите.

Пчелите през ноември

Климатични особености

Ноември е последният есенен месец. Характеризира се с бързо понижаване на температурите, особено нощните, като средните (нормалните) температури в Северна България и високите котловинни полета са между 4,6 и 6,8°С, в Тракийската низина и долината на Струма – между 7 (Хисар) и 9°С (Свиленград, Сандански) и по Черноморието между 8 (Старо Оряхово) и 10,7°С (Созопол). Абсолютните максимални температури са около 20, а абсолютните минимални – от -6, -7 (по Южното Черноморие) до – -14, -15°С в някоя райони на Североизточна България.

Валежите в равнинните райони са предимно от дъжд; а в планинските – предимно от сняг. Приземните ветрове са слаби, предимно от югозапад и североизток.

Състояние на пчелните семейства

В природата вече се чувствува полъхът на наближаващата зима. Няма никаква цъфтяща растителност. През по-голямата част от времето пчелите са на кълбо, което се формира предимно върху празните килийки на онези пити, от които се е излюпило последното пило – обикновено разположени към входа на кошера.

Временните затопляния през някои дни се използуват от пчелите, които разпускат кълбото и извършват последните си есенни облитания. Това е много полезно, както за възрастните, така и за младите пчели (от последното пило), тъй като те прочистват храносмилателната си система, от което се облекчава зимуването им. При силните семейства зимното пчелно кълбо се образува, щом температурата на външния въздух спадне под 8, при средните – около 10, а при слабите семейства – още при 13°С.

 


Зимното кълбо е важно биологично приспособление, което поради закръглената си форма и плътното струпване на пчелите им осигурява най-икономично и успешно съществуване с минимално физиологично напрежение при неблагоприятни¬те зимни условия в продължение на 4-5 месеца. Самото физиологично състояние на зимуващите пчели, особено от есенните люпила е също нагодено с оглед на предстоящото зимуване. В сравнение с летните пчели глътъчните жлези и мастното тяло на зимуващите пчели са по-добре развити, като в тях са натрупани по-голямо количество резервни белтъчни вещества и мазнини. Поради по-голямото количество хранителни вещества процентът на сухото вещество в тялото на тези пчели е по голям, а общото съдържаше на вода в тъканите им е по-малко. Освен това в кръвта на пчелите се увеличава количеството на простата захар – гликоза. Всичко това има много голямо значение за зимуващите пчели, тъй като понижава точката на замръзването на телесните сокове и осигурява резервни хранителни вещества за отделния индивид независимо от това, че семейството поддържа съществуването си чрез постоянно хранене от медовите запаси в гнездото.

Работа на пчеларя

Благоприятните топли дни през ноември дават възможност на пчеларя да положи последните грижи за пчелните семейства преди настъпване на зимата. Дори в по-топлите райони на страната, където пчелните семейства и през октомври усилено отглеждат пило, пчеларите подреждат окончателно гнездата и ги зазимяват през ноември. Преглеждат се покривите на кошерите да са добре затворени, като в местности със силни ветрове върху тях се поставят тежести – камъни или тухли. Ако е пропуснато да се поставят своевременно предпазители против мишки, това трябва непременно да се направи сега, като предварително се преглеждат затоплящите материали да не би в тях вече да са се настанили мишки. Благоустроява се и се подрежда пчелинът. Ако трябва да се разместват кошери с пчели, това трябва да стане при по-меко време (над 8°С), и то внимателно, без сътресение. На семействата се осигурява спокойствие, като пчелинът се загражда, за да нямат достъп до кошерите домашни и горски животни. Много важно е самият пчелин да бъде на защитено от преобладаващите студени ветрове заветно място или да бъде ограден със зидана или дървена ограда, висока 1,5-2 м, или в краен случай с ограда от царевични или слънчогледови стъбла. Извършените в опити показват, че когато кошерите са настанени до защитна стена, пчелните семейства са изразходвали през зимата средно по 1,1 кг мед по-малко, развили са се по-добре през пролетта и са дали 52% повече мед и 71% повече восък в сравнение със семействата, чиито кошери са били изложени на охлаждащото влияние на вятъра.

През ноември трябва да се почисти и да се подреди пчеларският склад, като старите и негодни пити се бракуват и се претопят или се предадат на изкупвателната организация. Годните пити се сортират и се съхраняват, като се напушват със серен дим. Взимат се мерки в склада да няма мишки.

Съвети за борба с оси

През летния сезон осите са най-активни, защото имат най-много работа. Това може да се окаже проблем за вас, ако са си направили гнездо на вашия балкон или ако се навъртат в градината или около детския басейн. Вижте полезни съвети за борба с оси.

 

Осите са жилещи насекоми, които живеят на колонии и си изграждат гнезда. Най-активни са през по-топлите месеци и основно през деня, затова ако сте решили да водите битка с тях, най-добре да ги изненадате късно вечерта, когато почиват и са си в гнездото, или много рано сутрин, когато е по-хладно.

Много хора смятат, че огънят е най-сигурният метод за справяне с осите, но всъщност това е и най-опасният и затова най-малко препоръчителният. Гнездото на осите е изградено предимно от целулоза, затова много лесно се възпламенява, а пожарът лесно може да стане по-голям.

Най-използваният метод е напръскването на гнездото с нафта или ацетон. Химичните вещества ще убият насекомите, така че след това без проблем ще можете да унищожите гнездото. Важно е да не го оставяте, дори да не виждате оси, защото може да има неизлюпени такива и проблемът да се повтори.

Спрейовете против ръжда имат същия ефект като напръскването с нафта. Потърсете и специален препарат за борба с осите - продават се в специализирани магазини и стигат до 10лв за флакон.

Добави описание

Ако сте убедени, че става въпрос за оси, а не за пчели, тогава поставете близо до гнездото отворена консерва от риба, в която се разтворили някаква отрова - това ще привлече насекомите и ще ги убие. Методът обаче е рискован, ако имате домашни любимци или ако бездомни котки имат достъп до мястото.

Как да се грижим за пчелите през Септември

През месец септември имаме 3 важни дейности, които да направим на пчелина – опазване на пчелите от нападения; създаване на голям запас от храна и третиране на пчелите за болести и акари (ако досега не сме го направили).

Пилото намалява, като вече заема по 2-4 пити в семейство. Пчелите са изгонили търтеите от кошерите и засилват охраната на прелката. Битките и кражбите са често срещано явление. Време е да се сложат мишепредпазителите на входовете на кошерите.

Фенологичен календар
През месец Септември идва есента, но температурите са все още доста високи. Валежите са минимални, пашата е вече изключително ограничена. Пчелите мислят за опазване на запасите, но все още внасят някакъв прашец и нектар. През месец Септември зацъфтяват или продължават да цъфтят слънчогледа, цикорията, астрите, мразовеца, червения маргарит, магарешкия бодил.

 


Също така цъфтят бръшлянът, земната ябълка, водното пипериче, звездоглавката, ментата и други. Пчелите търсят гроздов сок от дини, грозде, опадали плодове и т.н. Там където ливадите се поливат или при неочаквани валежи, може да има късна паша от бяла детелина, глухарче и люцерна, оставена за семе. Но като цяло вече няма голямо нектароотделяне в природата

Нашите задачи през месец Септември се свеждат до няколко неща:

Бърз преглед и преценка на всички пчелни семейства
Създаване на достатъчен хранителен запас в кошера
Опазване на пчелите от болести, акари и оси
Нека сега да видим по-детайлно основните неща за това как да се грижим за пчелите през септември:

Бърз преглед и преценка на всички пчелни семейства

Главният преглед сме го направили през август. През първата десетдневка на Септември е добре да направим още един, последен преглед за тази календарна година. Този преглед го правим много бързо, защото има опасност от нападение. Следим за наличието на майката и количеството на пилото и запасите. Можем да си запишем данните на лист или в тетрадка, за да можем впоследствие да преценим на спокойствие как да процедираме с всяко отделно семейство.

Обединяваме слабите семейства със стари и некачествени майки. Най-добре е да ги обединим със средни по сила семейства. Самото обединение можем да направим с уеднаквяване на миризмата с ВанковРой, като предварително сме осиротили слабото семейство от поне 3 часа. Можем да ползваме и вестник между двата корпуса с пчели, които ще обединяваме.

По време на прегледа, подреждаме гнездата на пчелните семейства. Най-добър ефект има разполагането на гнездото към по-топлата страна на кошера. Там ще има по-дълго огряване през деня от слънцето, което е много важно през зимните месеци.

 


Как да удвоим броя на кошерите за една година – примерна стратегия

Създаване на достатъчен хранителен запас в кошера
В случаите на недостатъчен запас от мед, трябва да подхраним нуждаещите се пчелни семейства. Това правим с гъст сироп, с по-голямо количество наведнъж, като се стараем до 15-20 септември да сме приключили с набавянето на зимните запаси. По този начин ще използваме старите пчели, които ще преработят захарния сироп. Преди подхранването, стесняваме семействата на толкова пити, на колкото ще зимуват пчелите. Добре е всички пити да са добре покрити от пчели.

 


Ако сме изпуснали сроковете за подхранване със захарен сироп, можем да използваме инвертиран сироп. С него дозапасяваме пчелните семейства през Септември и Октомври.

 


Опазване на пчелите от болести, акари и оси
Месец Септември е последният възможен месец, в който трябва да третираме нашите пчели против вароатоза и нозематоза. Ако това не сме го направили досега разбира се. Изключваме третирането с накапване с оксалова киселина през Октомври или Ноември, защото това третиране има за цел да доизчисти останалите акари. Вижте още за третирането против акари и нозематоза.

Поради разко намалото нектароотделяне и прашецоотделяне в природата и поради заложените инстинкти при пчелите, те започват все повече да засилват охраната на прелката. Сега е моментът да стесним размера на входа, както и да поставим мишепредпазителите (ако не сме го направили досега). По този начин пчелите много по-лесно ще охраняват своите кошери от пчели-крадци и от оси и стършели.

През месец Септември, ние като пчелари вече не сме много натоварени с различни задачи на пчелина. Затова е добре да помислим за създаването на нов инвентар, който ще ни трябва през следващия пчеларски сезон.

Кога се слагат магазините на кошерите

При трайното затопляне на времето, в зависимост от цъфтящата растителност и развитието на семействата се поставят магазините и корпусите за мед. При усилен принос на нектар се прави преглед на всичките семейства и се преценява кои пчелни семейства са готови и кои не за поставяне на магазините.
С настъпването на времето за цъфтеж на акацията, повечето добре отглеждани пчелни семейства са готови за поставяне на магазините и корпусите за мед.
Признаците, по които се съди за настъпване на главната паша са усиленият летеж на пчелите и продължителната им работа от ранна утрин до вечер. Наблюдава се непрекъснат и силен летеж от и около кошерите. Излизащите от кошера пчели излитат още от входа с голяма скорост, а връщащите се от работа са с подути коремчета, летят безшумно и тежко кацат на прилетната дъска и бързо влизат в кошера.
Вентилиращите пчели по дъното и на входа рязко се увеличават. Вечер от разстояние се долавя непрекъснатото бръмчене на вентилиращите пчели.
Сигурно указание за настъпване на медобера е побеляването на питите в горната им част. Пчелите плътно покриват рамките. В Дадан-Блат-овите кошери има по 12 пълни междини с пчели, а пилото е на 7-8 пити, а в многокорпусните кошери - съответно 2 пълни корпуса с пчели и най-малко 9-10 пити с пило. При изваждане на крайните пити, те са тежки и запълнени с нектар. Проверява се дали няма в някои семейства заложени маточници. Преглеждат се и майките и се набелязват кои следва да бъдат подменени. Оглежда се внимателно и пилото за някакво заболяване.
При настъпване на главната паша трябва да се вземат мерки за оползотворяването й и предотвратяване на роенето. Това става чрез разширяване на обема на кошерите, чрез поставянето на магазините и корпусите. Всяко закъснение води до загуба на продукция.
Всички магазини и пити, които ще бъдат използвани за медосбор се преглеждат и проветряват. Негодните се бракуват и претопяват. Питите преди поставяне в гнездото се напръскват с рядък захарен сироп или чиста вода. Това улеснява пчелите при почистването на килийките в питите и по-бързото им запълване с нектар. При недостатъчно магазинни пити, може да се поставят по 5-6 рамки с монтирани восъчни основи, като се подреждат през една с изградени (една изградена, една - за градеж и т.н.).
При поставянето на магазините и корпусите се внимава да не се смачкат много пчели, които са по ръба на кошера. Те се смитат с пчеларската четка или подпушват с пушалката. Внимава се магазините добре да прилегнат към плодниците, да няма пролуки, които биха създали условия за влизане на чужди пчели и предизвикване на кражби. С цел майката да не се качи в магазина или плодника и да снесе яйца, се поставя ханеманова решетка между плодника и магазина, или питите в магазина при ДБ се слагат с една по-малко. Така се увеличава междурамъчното пространство и майките не се качват. На надрамъчния капак затоплящите материали трябва да не се махат, защото през лятото те пречат на слънчевите лъчи да прегряват гнездата под ламаринения капак. Най-добре е ако се използват стиропорни плоскости за изолация.
Така подготвени кошерите се оставят на спокойствие няколко дни. Само отвреме-навреме се следи за запълването на магазинните рамки с нектар. Когато при вдигане на крайните пити се наблюдава лъщяща маса от нектар в килийките, а поставените рамки с восъчни основи са почти изградени и също има нектар в тях, тогава се поставя втори магазин или корпус с празни пити и восъчни основи между плодника и първият магазин, т.е. празният да е отдолу.
При наличие на достатъчно магазини и корпуси поставянето по този ред може да става до 3-4 броя. Следи се щом в най-горния магазин питите са изпълнени и по-голямата част запечатани - се изваждат. С четката внимателно се отстраняват пчелите от тях, а те се поставят в преносното сандъче и центрофугират. Многокорпусните кошери имат по 3-4 корпуса, но ДБ обикновено са с по един магазин, затова всеки трябва да се снабди най-малко с още един. Целта е винаги да има място за разхвърляне на нектара в празни незапълнени килийки, в противен случай не се оползотворява достатъчно ефективно богатата паша.
Когато пчеларя иска да добие различни видове мед: акациев, липов, полифлорен и т.н., той следи, и след прецъфтяване на съответната култура центрофугира наличния мед и връща празните пити в магазините за следващата паша.
По време на усилено нектароотделяне може да се задели майката с ханеманова решетка на 2-3 пити в края на гнездото с цел да ограничи снасянето на яйца и ангажиране на много пчели за тяхното отглеждане. Освободените пчели сами се насочват за събиране и преработване на нектара.

Магазините се поставят там, където се развива семейството, след като плодникът се изпълни с пчели, за да може да усвоят и магазина. Ако пчелите там са малко, не може да се сложи. Обикновено се слага няколко дни преди да цъфне акацията, за да може пчелите да почистят килийките и да подготвят рамките, където има нещо за ремонт да го ремонтират. Щом започне акацията, тя е бурна паша, понякога могат за три дни да напълнят магазина. Тогава се слага втори магазин под първия без да се чака да се запечата. Не се вади, а само се вдига горе, за да зрее медът. Някъде, където има рапица ги слагат и по-рано, защото тя също е много силна паша, но семействата трябва предварително да са развити, за да има достатъчно пчели. Може да има много цвят, но ако пчелите все още не са достигнали своя максимум на развитие, ще събират много малко мед или почти няма да съберат.Когато цъфне акацията, всеки пчелар трябва да се погрижи за магазините на кошера. Това каза за Радио Кърджали пчеларят Неделчо Димитров. Около една седмица преди началото на цъфтежа се поставят магазините и пчелите се оставят спокойно да се ориентират и да се приготвят за началото на масовият медобер. Основен дървесен вид у нас, който е свързан с тази паша е бялата акация. Обикновено в зоната до 500 м надморска височина акацията започва да цъфти от 5 до 10 май и цъфтежа продължава около една седмица. През това време силните кошери могат да напълнят магазина с акациев мед.