Заедно със студените дни има и такива, в които температурите достигат до 12 градуса. Тогава пчелите излизат не само за прочистване, но дори летят цял ден. Те събират прашец от най-ранните цъфнали растения – кокиче, минзухар, елша, леска, кукуряк. Поради тази причина пчелните семейства преминават в активен режим някъде около средата на февруари.Регулира ли се яйценосната дейност на пчелата майка? Тя сама ли решава кога да започне, колко да снася и кога да приключи с този процес? Ето какви съвети дава специализираното електронно издание Пчеларство.

При много хора, в това и число такива, които се занимават сериозно с отглеждане на пчели, е залегнало убеждението, че пчелата майка е основният движещ компонент в едно пчелно семейство. Истината обаче е, че при достатъчно подробно вникване в биологичните процеси и наблюдение над всеки индивид, излиза че всъщност пчелите работнички са в основата на всичко. Дейността на целия кошер се задвижва от вродените инстинкти на пчелите работнички.

Пчелите са се сдобили с тези толкова ценни инстинкти в резултат от години приспособяване към заобикалящата ги среда. Заедно с промените са се променяли и те, по този начин са се предпазвали от изчезване. Процесът е много подобен на човешката еволюция.И така, кога все пак започва пчелата майка да снася? Ами когато пчелите работнички й наредят. Но как ще й наредят при положение, че тя е главната пчела, а те са работнички? Ето механизма на тези взаимовръзки в кошера.

Понеже първата растителност се появява някъде през февруари заедно със затоплянето на времето, тогава се активизират и пчелите. Започват да опрашват нацъфтелите растения, събират нектар и после пренасят всичко в кошера, преработват го и го консервират за използване тогава, когато няма цъфтяща растителност и не могат да си набавят храна. При толкова висока активност, пчелите поемат по-големи количества нектар и прашец, за да имат нужната енергия да продължат работата си.

В резултат на по-обилното хранене се активизира не само летателната мускулатура, но и горночелюстната и глътъчната жлеза ( и двете са жлези с вътрешна секреция ), които отделят пчелно млечице. Жлезите на по-младите пчели секретират по-силно. Чрез това млечице пчелите регулират яйцеснасянето на пчелата майка.През периода, в който пчелите не работят и са в покой в кошера, поради липса на източници на хранителни вещества, от техните жлези не се отделя млечице. През този период и пчелата майка, и работничките приемат само въглехидрати под формата на мед.

Пчелата майка не може да използва прашеца като храна и за това го консумира под формата на готов вид – мед. В меда няма нужните вещества, от които могат да се образуват яйца в яйчниците й. Когато поради една или друга причина работничките преминат в активен режим за повече от 2-3 дни, те започват да отделят пчелно млечице, което веднага дават на майката. То от своя страна е богато на веществата, нужни за яйцеобразуване. Колкото повече пчели има в един кошер, толкова повече млечице се отделя и толкова повече яйца се снасят. В момента, в който храната пак намалее, майката започва да се храни отново с мед, намалява и в последствие прекъсва изцяло процеса на яйцеснасяне.

Биологичната връзка, която пчелната майка и нейните работнички са създали е в основата на разивитето на пчелните семейства. За това е съвсем естествено при по-топли зими, яйцеснасянето да започне още през декември.

Благодарение на тази информация, ако пчеларят наблюдава кошерите си достатъчно добре, може да разбере какво е състоянието на пчелното семейство, да повлияе пряко над яйцеснасянето и развитието на семейството. Според времето през февруари, пчеларят трябва да направи осведомителен преглед в пчелините. Ако го направи, може да открие различни и интересни неща за своите пчели.

Едно от тези неща е наличието на майка. От центъра на гнездото се вади пита и ако по нея има личинки или яйца, значи че семейството има майка. Ако няма, се вади втора пита от съседна област на кошера и се проверява. Ако и там няма, пчеларят трябва да постави в средата на гнездото контролна пита. Това е пита с личинки, взета от друго семейство. След няколко дни и тази пита се проверява. Ако върху нея има изградени маточници, значи че семейството е без майка, а ако няма, явно в семейството има майка, но тя още не е започнала да снася. Старите пчелари могат да разберат само по поведението на пчелите си дали отделните семейства имат или нямат майка.

Друго интересно нещо, за което може да се заключи чрез проверка на кошера, е какво количество храна имат пчелите. Ако има мед около центъра на гнездото, значи пчелното семейство е с осигурена за няколко седмици храна. Но ако мед се вижда само по краищата на кошера, тогава семейството няма запасна храна. Ако температурите се понижат до 6-7 градуса или по-малко, летенето става много трудно за пчелите и те се събират на рояк в центъра на кошера. Ако застудяването продължи повече от няколко дни, много пчели умират от глад, макар и да имат някакво количество мед в покрайнините на кошера. Това се случва, защото пчелите не могат да прелетят заради ниските температури.

Другото, което може да се види е обемът на гнездото. Ако пчелите не покриват напълно всички пити, значи гнездото е твърде широко. В такъв случай се вадят питите без мед или тези с много малко, за да може кошерът да се стесни. Ако пчелите покриват всички пити, значи всичко е наред и размерът на кошера е оптимален.

Когато центърът на гнездото е останал без храна, пчеларят трябва незабавно да вземе мерки, без да отлага за другия ден. Той трябва да направи преразпределение на медовите запаси, или да даде пити с мед от склада, независимо ниските температури.

На осиротелите семейства веднага трябва да им се даде пчела майка. Ако пчеларят няма запасни майки е добре да присъедини осиротелите семейства към друг кошер. По-слаб за предпочитане, за да бъде подсилен. Не трябва да се разчита на отглеждането на млада майка, защото, когато няма кой да я опложда, от нейните яйца ще излязат само търтеи и в последствие целият кошер е обречен.

Пчеларите не трябва да се страхуват да отварят кошерите, дори и навън да е -15 градуса, защото по този начин ще може да се спаси пчелно семейство, обречено на гладна смърт. При подмяна на празна централна пита с пълна е добре пълната да бъде затоплена и полята със захарен сироп.

Февруари е последният зимен месец. Времето започва осезателно да се променя. Цъфтят и първите растения: кокиче, минзухар, леска, дрян. Хубаво е да ги имаме на пчелина си - това са първите източници на цветен прашец, така необходим на пчелите за раннопролетното им развитие. Наличието на цъфтяща растителност и затоплянето на времето стимулират развитието на семейството. Към края на февруари е нормално в кошерите да има пило на 1-2 пити, за отглеждането на което пчелите имат нужда от прашец, а още по-добре перга.

През пролетта, когато пчелите усилено събират прашец, те отнемат по една/две пити, запълнени на 2/3 с прашец от кошер. Връщат ги през август, след свалянето на магазините. Пчелите допълват клетките с прашец с мед и ги запечатват. Отново изваждат питите и ги съхраняват, за да ги използват за старта на пролетното развитие на семействата през следващата година.

Една от основните дейности през този февруари е провеждането на първия осведомителен преглед.
За целта се избира топъл слънчев ден, без вятър. Кошерите не се отварят напълно, за да не се изстуди пилото, което вече трябва да е налице. Използва се кърпа, с която се покриват рамките, като открита е само тази част, която се преглежда в момента.
Прави се бърз преглед, при който се следи за:
наличие на майка - достатъчно е да се извади централна пита - ако на нея има пило, особено ако е разновъзрастово и се виждат и яйца - всичко е наред. Ако обаче липсва пило - това не значи автоматично, че няма майка - особено ако пчелите са спокойни. Най-лесно наличието на майка се определя чрез поставяне на контролна рамка в центъра на гнездото. Контролната рамка е рамка с току що снесени яйца. Ако след 3-4 дни на нея има заложени маточници, това е сигурен белег, че семейството е осиротяло. Ако се установи липса на майка, трябва да се придаде такава от запасните семейства или да се обедини кошера с друг. В този случай не може да се очаква семейството да създаде само пълноценна майка, защото тя няма как да бъде оплодена (все още няма търтеи) и ще стане търтовка.
наличие на храна - може да се установи по местонахождението на пчелите: ако са надолу между рамките - имат достатъчно храна. Ако са излезли отгоре, това значи че храната в центъра е привършена. Най-добре е питите да се разместят, така че да в близост до кълбото да се осигури храна. Ако няма резервни рамки с мед се дава твърда храна,която се поставя над кълбото, върху рамките.
топлинен режим, влага - влажните затоплящи материали се подсушават. Ако е необходимо (наличие на голям подмор напр.) гнездото се стеснява на толкова пити, колкото са заети от пчелите. Празните пити и тези с по-малко мед се преместват зад преградната дъска. По този начин се подпомага семейството да осигурява необходимата топлина за отглеждане на пилото.

Прегледът през февруари е осведомителен. Той дава обща представа за състоянието на семейството и за най-неотложните предстоящи дейности. Прегледът не се провежда задължително през февруари. Той се прави в зависимост от температурните условия и ако външния оглед дава признаци, че нещо не е наред. Много пчелари съветват да не се закачат пчелите до март, когато заедно с осведомителния преглед се извършва и първия основен преглед на семействата.
Вниманието на пчеларя през февруари е насочено основно към успешното завършване на зимния период от живота на пчелните семейства.
При нормални условия, когато температурата през надхвърли 12 градуса на сянка, пчелите излитат от кошера. Това правят и през януари, стига да е топло, но февруарското облитане е по-масово. От гледище на физиологията им то е много важно.Пчелите се очистват от хранителните остатъци в задното черво.Заедно с това те изнасят падналите на дъното мъртви пчели, восъчни капачета и други отпадъци и донякъде успяват.

Когато облитането е затруднено поради непрекъснато лошо време, а също и когато при оглед и прослушване се установят аномалии в живота на пчелното семейство, кошерът трябва да се внесе в топло помещение. Така и в мразовити дни може да се осигури необходимото облитане.

Помещението трябва да е чисто, светло и затоплено до 20-25 градуса, а отсъствието на каквито и да било други предмети улеснява работата.Най-добре е кошерът да се разположи срещу светъл прозорец на поставка, така че прилетната дъска да опира о стената под долния ръб на черчевето.Входът на кошера се отваря и гнездото се открива.Почувствали топлината, пчелите излитат и се прочистват.Те се устремяват към светлината от прозорците и се блъскат в стъклата.За да не става това, на единия прозорец се изпъва тензух, а другите се затъмняват.Докато трае облитането, пчеларят може да прегледа внимателно състоянието на кошера и да отстрани нередностите.Ако се налага, семейството може да бъде прехвърлено в друг чист кошер с чисти пити нектарен мед и прашец.Събралите се по тензуха пчели лесно се смитат в картонена кутия и се изсипват в кошера.Той не може да бъде изнесен веднага на открито.Трябва да се пренесе в друго помещение с температура 8-10 градуса.При такива условия за 3-4 часа пчелите оформят отново зимното си гнездо.През това време може да се извърши облитането на друго пчелно семейство.

Πчeлитe изпoлзвaт нeĸтapa oт мeдoнocнитe pacтeния, зa дa пpoизвeждaт мeд. Дa cтигнaт дo тяx, тe лeтят нa paзлични paзcтoяния oт cвoитe ĸoшepи. Oбиĸнoвeнo пpeдпoчитaт пo-близĸитe дecтинaции, нo в няĸoи cлyчaи мoгaт дa дocтигнaт дo 7, 9, дopи и пoвeчe ĸилoмeтpи. B paвнинитe, ĸъдeтo нямa мнoгo oбeĸти, cлyжeщи зa opиeнтиp (дъpвeтa, xpacти, пътищa, peĸи и дp.) пчeлитe ca пo-cĸлoнни дa лeтят нa пo-ĸъcи paзcтoяния, зa paзлиĸa oт мecтaтa, ĸъдeтo тaĸивa ca нaлични, или в cлyчaитe, ĸoгaтo e нa paзпoлoжeниe oбилнa пaшa.

Πчeлитe ca нaй-eфeĸтивни в paдиyc дo 1.5 - 2 ĸм. Eтo зaщo ĸoшepитe нe бивa дa бъдaт paзпoлaгaни нa пo-гoлeми paзcтoяния oт пaшaтa в cлyчaитe, ĸoгaтo тoвa e възмoжнo. B пpoтивeн cлyчaй, тeзи нeyмopни paбoтници гyбят излишнo вpeмe и eнepгия, ĸoнcyмиpaт мнoгo пoвeчe xpaнa и жизнeният им път cвъpшвa пo-бъpзo в cлeдcтвиe oт пpeyмopaтa. Чpeз eĸcпepимeнти e ycтaнoвeнo, чe нa paзcтoяния oĸoлo 3 ĸм., пчeлитe нocят caмo 1/3 oт cъбpaнoтo. Изпитвaт зaтpyднeния и в cлyчaитe, ĸoгaтo тpябвa дa лeтят нaд oбшиpни вoдни плoщи (eзepa, гoлeми peĸи), ĸaĸтo и ĸoгaтo вpeмeтo e вeтpoвитo. Haтoвapeни c нeĸтap или пpaшeц, чecтo ce cлyчвa мacoвo дa пaдaт във вoдaтa пpи нeблaгoпpиятни aтмocфepни ycлoвия и дa зaгивaт.

 

Koгaтo пчeлaтa избepe цвят и ĸaцнe въpxy нeгo, тя изпpaвя cвoeтo xoбoтчe, ĸoeтo oбиĸнoвeнo e нaвитo пoд "бpaдичĸaтa" ѝ и гo мyшвa в тaзи чacт, ĸъдeтo ce нaмиpa нeĸтapa. Cлeд тoвa зaпoчвa дa cмyчe, дoĸaтo нe oбepe вcичĸo, ĸoeтo ce нaмиpa в нeйния oбxвaт, cъxpaнявaйĸи гo в cвoя "мeдeн cтoмax". Ha пpaĸтиĸa пчeлитe имaт двa cтoмaxa. Eдиният e тoзи, ĸoйтo изпoлзвaт ĸaтo "ĸoшничĸa", зa дa пpeнacят и oбpaбoтвaт нeĸтapa, нapичa ce мeднa гyшĸa, a дpyгият e тoзи, ĸoйтo изпoлзвaт зa xpaнocмилaнe. B мeднaтa cи гyшĸa мoгaт дa cъxpaнявaт oĸoлo 70 мг. нeĸтap, и ĸoгaтo тя e пълнa, cъдъpжaниeтo ѝ e c тeглo пoчти ĸoлĸoтo нa caмaтa пчeлa. Πчeлитe пoceщaвaт мeждy 100 и 1500 цвятa дoĸaтo нaпълнят мeднитe cи гyшĸи. He вcичĸи pacтeния oбaчe oтдeлят нeĸтap и пpивличaт пчeлитe. Teзи, ĸoитo oтдeлят нeĸтap, ce нapичaт мeдoнocни pacтeния.

Oщe пo пътя oбpaтнo ĸъм ĸoшepa, oбpaбoтĸaтa нa нeĸтapa, пocpeдcтвoм oбoгaтявaнeтo мy c eнзими в мeднaтa гyшĸa вeчe e зaпoчнaлa. Cъбpaният нeĸтap oбиĸнoвeнo e c 60-80% вoднo cъдъpжaниe в зaвиcимocт oт ĸлимaтa. Eдин oт ĸлючoвитe мoмeнти зa пpeвpъщaнeтo нa нeĸтapa в мeд e изпapявaнeтo нa чacт oт вoдaтa. B cлyчaй, чe вoднoтo cъдъpжaниe нe бъдe peдyциpaнo дo oпpeдeлeнa cтeпeн, нeĸтapът щe фepмeнтиpa и щe ce paзвaли.

Koгaтo пчeлaтa ce зaвъpнe oт пoлeт, тя пpeдaвa нeĸтapa нa дpyги 4-5 нeлeтящи пчeли, ĸoитo oт cвoя cтpaнa мoгaт дa гo пpeдaдaт нa дpyги 8-10 млaди пчeли. Πo тoзи нaчин, пpecният нeĸтap дoнeceн oт лeтящaтa пчeлa ce paзпpeдeля мeждy 50 млaди пчeли. Teзи вce oщe нeлeтящи пчeли "дoмoшapĸи" зaдъpжaт нeĸтapa в гyшĸитe cи зa oĸoлo пoлoвин чac, ĸaтo пo тoзи нaчин гo oбoгaтявaт c мнoгo eнзими и нyтpиeнти. Toвa e и eдин oт нaчинитe, пo ĸoйтo изпapявaт влaгaтa oт нeĸтapa. Koгaтo вoднoтo cъдъpжaниe дocтигнe 35-40%, пчeлитe гo "пoвpъщaт" oбpaтнo в ĸилийĸитe.

B cлyчaй, чe зaвъpнaлитe ce oт пoлeт пчeли, нocят мaлĸo нeĸтap, тe влизaт в ĸoшepa и гo пocтaвят в ĸoя дa e ĸилийĸa или cлeд пpoдължитeлнo oбxoждaнe нa питaтa избиpaт ĸилийĸи зa нeĸтapa.

Aĸo в ĸилийĸaтa нямa мeд, пчeлaтa нaвлизa в нeя, дoĸaтo дoĸocнe c чeлюcтитe cи нaй-oтдaлeчeния ъгъл нa ĸилийĸaтa. Πoявилaтa ce ĸaпĸa нeĸтap ce yвeличaвa и ce дoпиpa дo cтeнитe нa ĸилийĸaтa. Πчeлaтa бaвнo зaвъpтa глaвaтa cи oт eднaтa дo дpyгaтa cтpaнa и paзмaзвa нeĸтapa пo ĸилийĸaтa. Bpъxнитe ѝ чeлюcти нeпpeĸъcнaтo ce движaт.

Aĸo пчeлaтa cĸлaдиpa нeĸтapa в ĸилийĸa, чacтичнo зaпълнeнa c мeд, тя пoтoпявa ycтнитe cи opгaни в мeдa. Чeлюcтитe й ce движaт, a eзиĸът бeздeйcтвa.

Πpeди дa ce oтпpaвят oтнoвo нa път пчeлитe винaги пoчиcтвaт ĸpaчeтaтa и ycтнитe cи opгaни. Cлeд тoвa ce oглeждaт нaoĸoлo и бъpзo пoлитaт ĸъм пoлeтo. Πpи бoгaтa пaшa пчeлитe cъбиpaчĸи пpecтoявaт в ĸoшepa oбиĸнoвeнo пo-мaлĸo oт 4 минyти.

Изпapявaнeтo нa вoднoтo cъдъpжaнe пpoдължaвa, cлeд ĸaтo нeĸтapa e пocтaвeн вeчe в ĸилийĸитe нa пчeлнитe пити, блaгoдapeниe нa интeнзивнoтo пъpxaнe c ĸpилцa нa пчeлитe. Πpeз дeня и ocoбeнo пpeз нoщтa ce paздeлят нa двe гpyпи. Eднaтa гpyпa изтлacĸвa влaжния въздyx oт ĸoшepa, a дpyгaтa вĸapвa cвeж въздyx oтвън. Блaгoдapeниe нa вeнтилaциятa вoдaтa oт нeĸтapa ce изпapявa и в нeгo ocтaвa нe пoвeчe oт 20% вoдa. Cилният пoтoĸ въздyx лecнo ce зaбeлязвa, aĸo ce пocтaви зaпaлeнa ĸлeчĸa oтнaчaлo нa eднaтa, a пocлe нa дpyгaтa cтpaнa нa вxoдa нa ĸoшepa. Cлeд oтдeлянeтo нa вoдaтa oт нeĸтapa жyжyĸaнeтo нa пчeлитe yтиxвa. Πpи мнoгo нeĸтap, жyжyĸaнeтo пpoдължaвa пpeз цялaтa нoщ.

Koгaтo вoднoтo cъдъpжaниe нa нeĸтapa дocтигнe 15 - 20/21% и ĸoличecтвoтo нa зaxapoзaтa oт дeйcтвиeтo нa eнзимитe дocтигнe 5%, тoгaвa нeĸтapът ce e пpeoбpaзyвaл в мeд. Toзи пpoцec тpae oт 1-3 дни и зaвиcи oт вoднoтo cъдъpжaниe нa нeĸтapa, тeмпepaтypaтa, влaжнocттa в ĸoшepa, cилaтa нa ceмeйcтвoтo и пpитoĸa нa нeĸтap.

Koгaтo влaжнocттa в cъxpaнявaния в пититe мeд дocтигнe дo 18%, пчeлитe гo зaпeчaтвaт в ĸилийĸитe c вocъчни ĸaпaчeтa. Зaпeчaтaният мeд e yзpял мeд и влaжнocттa мy вapиpa oт 16.5-18%.

 

Eднa пчeлa пpoизвeждa cpeднo 1/12 чacт чaeнa лъжицa мeд зa цeлия cи живoт, тaĸa чe, нитo eднa ĸaпĸa oт тaзи чyдoтвopнa xpaнa, нe тpябвa дa бъдe зaxaбявaнa.

Февруари е един от найтежките месеци за пчелите те зимуват в кошерите вече четвърти месец, и хранителните им запаси са на привършване. Пчелата майка която чувства настъпването на пролетта започа по малко 20-30 в ден, яйца от които след три седмици ще се родят нови пчели.

Повишава се активноста на пчелите, и във тази връзка се увеличава и разхода им на храна. А също така пчелите мами си чистят кошера като изхвърлят умрелите през зимата пчели. Пчеларите преглеждат кошерите, и ако трябва ги подхранват.

Когато температурата на вън достигне 8-12 градуса, пчелите започват да излизат от кощера и осъществяват първото си очистване за тази година. В течение на зимата, когато е студено пчелите не излизат и не се испражняват, и към края и в организма на пчелите се събират много отходи. За това при температура от около 8 градуса пчелите излизат и с удоволствие се избавят на насабралите се в тях отходи. Това ги активизира и постепенно способства в увеличаване на количеството нови яйца които снася пчелата майка.

Тази зима за България, беше много тежка, За първи път от 53 години насам замръзна отново Черно Море. За съжаление няколко наши млади пчелни семейства не можаха да издържат суровата зима. За да помогнем на младите пчелни семейства ние ги подхранихме със специална пчелна подхранка, и в някои кошери добавихме рамки с мед.

А със пчелите които са на две и повече години през феврури не правим преглед защото ние им оставяме в кошера достатачно мед и те изкарват зимата комфортно и уютно, такива наши семейства могат да преживеят и много тежки зими до минус 40 градуса. В българия такива няма.Първият котакт с пчелните семейства след зазимяването осъществявам по време на осведомителния преглед, който извършвам след първата десетдневка на март. Редът се определя от начина на облитане, започвайки от най-слабо излиташите от кошера. Резултатите /за наличие на майка, количеството на меда за разпечатване по питите и наличие на пило по тях/ отразявам в таблица.
Началото на пролетните грижи се определя от два основни фактора:
- Съществуващите добри пчеларски практики.
- От пчеларската теория, която гласи:
*Всяко нарушаване на зимния покой на пчелите повишава тяхната активност, те се възбуждат и се увеличава използването на храна.
*При подхранване през зимата освен нарушаване на зимния покой се наблюдават следните нежелателни явления в живота на зимното кълбо:
1. Повишаване на обмяната на веществата, което води до преждевременно износване на пчелите.
2. Увеличаване на влагата в гнездото, повишаване на температурата, увеличаване на яйцеснасянето.
Всичко това е предпоставка за съкращаване на живота на пчелите в съдбоносен момент и простудяване на нарастващото пило.
Централно място сред пролетните грижи за пчелите заема
подхранването
При решаването на този проблем изхождам от следните утвърдени в теорията правила:
*Основна задача през март – “превръщане” на меда в пило.
*До очистителното облитане пролет подхранване със сироп е нежелателно:течната храна стимулира излитането.
*Снасянето на майката трябва да бъде най – интензивно 40 дни преди пашата /1 юни – 15- 20 април./
*Пчеларите, по думите на Фарар, допускат два основни гряха в работата с пчелите: като не им осигуряват храна в период, в който те сами не могат да си я осигурят, и когато не им се предостави вътрешнокошерно пространство за снасяне на майката и за складиране на внасяния нектар и прашец.
*При преждевременно подхранване с белтъчни тестообразни смеси настъпва повишена нужда от вода, пчелите излитат в неподходящо време до студени водоизточници, а това може да доведе до загуба на пчели.
*Когато пчелите в активния период се хранят само с мед, те живеят най- много 2- 3 седмици.
*Обилното и пълноценно хранене с прашец удължава живота и повишава устойчивостта на пчелите /включително и срещу средствата за растителна защита./
*Пчелите не прегрупират прашеца по питите в кошера/ за разлика от меда./
*Поради изразходване на белтъчните резерви в тялото на пчелите през пролетта са много податливи на болести.
*Признак за липса на пространство в питите са малките площи с пило/ понякога колкото длан/ в съседство със складиран прашец и мед: майката намира по- малко празни килийки и затова използва всяка възможност за снасяне на яйца.
*Захарният сироп има винаги неутрална реакцияа, а пчелният мед – винаги рязко кисела.Ако се прибави в сиропа оцет, му се придава свойствата на меда.
*По- гъстият сироп изисква за разграждането му голяма загуба на енергия
Пролетните грижи за пчелите, свързани с подхранването, съобразявам с изложените твърдения и се изразяват в следната практическа последователност.
Разпечатвам питите с мед, отначало тези в пчелното гнездо, а след това извадените зад преградната дъска.Това продължава до “превръщане” на останалия от зимата мед в пило.Следва поддаване на тестообразна маса, обогатена с прашец, над гнездото.
Към използване на захарен сироп с прибавен към него домашен ябълков оцет/ 1 с.л. на 1 л сироп/ прибягвам при затопляне на времето и в безлетежни дни по време на цъфтежа на овошията.
До очистителното пролетно облитане не подхранвам с продукти, внесени отвън.
Несъобразеното пролетно подхранване с биологията на пчелите е причина за задържане на развитието на пчелните семейства.

 

Пчелите са летящи насекоми, известни с произвеждането на мед и пчелен восък, а също и с ролята си в опрашаването. Има над 20 000 разпределени в девет семейства. Въпреки това, има много неизследвани видове и вероятно са доста повече.

Пчели има на всички континенти, освен Антарктида, навсякъде, където има цветя, които се размножават чрез опрашаване от насекоми.

Храна и опрашаване на цветя

Пчелите се хранят с нектар и цветен прашец (полен). Те имат дълго хоботче, с което смучат нектар от цветята. Тъй като повечето пчели са мъхести, с движението си те произвеждат електро-статичен заряд, който спомага за полепването на пчелен прашец по коремчето на пчелата. Те понякога спират да търсят храна и събират цветния прашец, полепнал по тях, в торбички на крачетата си. Събраният цветен прашец и нектара се смесват, и обикновенно образуват блудкава смес, но понякога са и много твърди. Сместа се оформя по различни начини, най-често като сфероид (леко сплеснато кълбо). След това се складират в отделни килийки на кошера, а върху сместа се поставя яйце. Обикновенно, клетката се запечатва след като се постави яйцето, затова възрастните пчели нямат пряк контакт с ларвите.

Изчислено е, че 1/3 от храната за хората зависи от опрашаване на растения от насекоми, повечето от което се извършва от пчелите, особенно европейската медоносна пчела.
Части на пчелата

Пчелите, както останалите насекоми, имат три части:

глава,
гръден кош
коремче.
Имат антенки, които се състоят от 13 части при мъжките, а от 12 – при женските. Всички пчели имат по две двойки крилца, като задните са по-малки. В няколко вида се срещат пчели със сравнително малки крилца, което прави летенето трудно, но няма пчели без крилца. Имат жило, което използват за да се защитават. Пчелите имат и по две сложни очи, съставени от множество малки очи. Голяма част от пчелите имат жълто-черна окраска.

Медоносна Пчела

Европейската медоносна пчела е може би най-популярната пчела и насекомо. Известна е с меда, който произвежда, а и с другите продукти, които се правят с мед, пчелен восък и прашец. Затова ще й обърнем специално внимание.

Медоносната пчела е социално насекомо. Живеят заедно в колонии, като понякога пчелите в една колония наброяват до 50 000. Обикновенно, младата пчела-царица не основава сама колония както в повечето други видове пчели, а заедно с рояк пчели работнички. Работничките произвеждат восък, от който правят килийките на кошера. Следващата стъпка е царицата да снесе достатъчно яйца, от които да се излюпи новото поколение пчели-работнички.

В килийките, които работничките са направили, се складират яйца, мед и друга храна. Ларвите, които се излюпват от яйцата се хранят с пчелно млечице, по-късно преминават към мед и цветен прашец. Само тези, които ще станат царици продължават да се хранят с пчелно млечице, за да могат полово да се развият напълно, за разлика от работничките. Мъжките също се хранят като работничките. Единствената задача на мъжките е да оплодят младите царици. Те не събират нектар и цветен прашец.

Пчелите-работнички имат назъбено жило, но за разлика от това което повечето хора мислят, те не винаги умират ако ужилят нещо. Те обикновенно умират ако ужилят човек или друг бозайник. Назъбеното жило е направено така, че да се откъсва само ако бъде ужилена еластична материя. Случва се обаче шипчетата по жилото да не „хванат” и пчелата да излети напълно здрава или да ужили отново.

Работничките комуникират помежду си танцувайки. Царицата пък излъчва феромони; в това именно се крие тайната на "властта" й. С тези феромони, тя пречи на пчелите работнички да се развият напълно. Затова, когато царицата остарее или кошера стане твърде голям за да достигат навсякъде феромоните, царицата или умира или напуска колонията и основава нова.

Пчелите се използват много за опрашаване на плодови градини, както и за производство на мед. Много пчелари местят кошерите си за да опрашават по-голяма площ, както и за да могат пчелите да събират повече нектар и прашец. Хората взимат част от меда на пчелите, но оставят и достатъчно на пчелите за да имат какво да ядат тези работливи насекоми.

Пчелите, по-специално медоносните пчели, са станали символ на трудолюбието и в повечето басни и приказки приличат на мравките, особенно говорейки за работа и усърдие, поради непрекъснатата работа на пчелите-работнички, които правят всичко възможно за да оцелява колонията.

Важно: Пчелите са били сътворени от Бог на шестия ден от седмицата на сътворението, както човека и сухоземните животни.