Пчелите през май

През май настъпва първата главна паша от еспарзета и бяла акация. Зацъфтяват бук, летен дъб, клен, смърч, бял и черен бор. От тях пчелите събират прашец и манов мед. Цъфтят още гледичия, питомен кестен, татарски нокът, мъждрян, кучи дрян, маргарит, детелина, (бяла, розова, червена), гръклян, звездел, инкарнатка, мащерка, малина, спирея, подъбиче, синап, градински чай, зимен фий, мак, кориандър, бораго и др. Продължават да цъфтят глухарчето и някои от овощните видове.

Състояние на пчелните семейства

Продължава усиленото снасяне на яйца от пчелните майки. Те снасят от 1500 до 2000 и дори повече яйца на денонощие. Силните семейства вече имат по 8-10 цели пити с пило. Пчелите са изпълнили целия плодник на дадан-блатовия кошер и около 2 корпуса на многокорпусния. Пчелните семейства са готови да използват настъпващата главна паша. Пчелите усилено произвеждат восък и градят поставените в кошерите восъчни основи. Тъй като пчелното семейство има естествен стремеж към размножаване, то пчелите изграждат поставените восъчни основи с повече търтееви килийки, в които майката снася неоплодени яйца, от които се излюпват търтеи. Всеки пчелар иска пчелите да изграждат пити с работнически килийки и затова е необходимо да се поставят в кошерите строителни рамки. На тях пчелите изграждат пити с търтееви килийки. Майката снася неоплодени яйца в тях. Излюпват се и все повече търтеи. Заработва роевия инстинкт на семействата, които са в кошери с по-малък обем. Те се подготвят за естествено роене, като залагат роеви маточници.

Работа на пчеларя

Той трябва постоянно да бъде в пчелина. Доразширяват се напълно гнездата с восъчни основи и редовно се изрязват изградените и запечатани „далаци” на строителните рамки. Вземат се своевременно мерки срещу изпадане на пчелните семейства в роево състояние. Поставяме магазин върху плодника при дадан-блатовия кошер или нов корпус при многокорпусния. По този начин се продължава развитието на семействата, ако корпусът е изпълнен с пило, мед и прашец преди още да е настъпила главната паша. Когато някои семейства са изпаднали в роево състояние, пчеларят трябва да го прекрати.

С настъпването на главната паша от акация, еспарзета и др., кошерите трябва да се откарат навреме при цъфтящите култури. Трябва да се полагат необходимите грижи за пълноценното използване на главната паша. Не бива да се струпват много кошери на едно място. Кошерите трябва да се поставят на групи от 30 до 50 броя. Всяка група кошери трябва да е отдалечена на около 1-2 км от другата. Това зависи от площта на културата, нейната продуктивност на нектар и прашец и от нуждата от пчели за опрашване. Семействата не трябва да се безпокоят с излишни прегледи.

 


Трябва да се вземат мерки за опазване на пчелите от отравяне, когато предстои третиране на селскостопанските култури или горите с отровни препарати.

През април, май и юни трябва да се извършат задължителните прегледи на пчелните семейства за откриване на европейския, киселия и мехурчестия гнилец, на парагнилеца и на други заболявания. Това се прави от проверителите под ръководството на ветеринарните лекари.

Май е много подходящ месец за събиране на прашец, който е необходим за развитието на пчелното семейство, а се използва и в апитерапията (медолечението) като мощно стимулиращо средство.

Грижи за пчелите през май – Използване на акациевата паша

През май в по-голямата част от страната започва цъфтежът на акацията. Акациевата паша за много райони е една от главните паши. Тя е краткотрайна / 8-12 дни/...

През май в по-голямата част от страната започва цъфтежът на акацията. Акациевата паша за много райони е една от главните паши. Тя е краткотрайна / 8-12 дни/, но обилна и за нея пчеларят трябва да осигурява голям обем на гнезда – да има площи не само за складирането на голямото количество донасян нектар, но и за снасянето на яйца от майката. Това опазва пчелните семейства от изпадане в роево състояние в края на пашата и след нея. При тази паша пчелите сами силно ограничават яйценосната дейност на майката с донасяния нектар и не е необходимо ограничаването й с ханеманова решетка.

Как да се грижим за пчелите през Март


През денят температурата се повишава над 10-12 С°, като стига понякога 22-26 С°, което е предпоставка за добър летеж и донасяне на прашец и вода.

Фенологичен календар през месец Март

 

Грижи за пчелите през Март
През месец март зацъфтяват много медоносни и прашецодайни растения, храсти и дървета. Най-важните от тях са леска, дрян, минзухар, елша, бряст, ива, бадем, джанка, кайсия.

Също така можем да добавим и други растения като кукуряк, сребрист явор, жълт гарвански лук, ароматен нокът, синец, чимшир, подбел, иглика, миризлива теменуга, великденче, черна топола, зарзала и други.Глухарчето също малко по малко започва да се появява. През месец Март можем да засеем фацелия. Тя започва да цъфти приблизително 45-50 дни след засяването. Затова можем да планираме кога да я засеем. Можем да засеем на 2-3 етапа през 6-7 дни, с цел удължаване на цъфтежа. В зависимост от времето, влагата и надморската височина, фацелията отделя между 20 и 35 кг от декар, а понякога и доста повече.Цялото това разнообразие от медоноси и най-вече от прашецоотделящи растения, активизират пчелите неимоверно много. През месец Март започва цялостното обновяване на зимните с летните пчели.

Работа на пчеларя през Март – как да се грижим за пчелите през Март
През месец Март нямаме кой знае каква работа на пчелина. Но имаме няколко основни задачи, които със сигурност трябва да извършим, за да сме сигурни в бъдещото благополучно развитие на нашите пчелни семейства. А именно:

Основен преглед
Стесняване и затопляне на гнездото (при необходимост)
Подхранване и стимулиране на пчелните семейства
Профилактични мерки против болести
В общи линии, това са най-важните ни задачи на пчелина през Март. Започваме с основния преглед. Той има за цел да се види какво е състояните на различните пчелни семейства. Следим за наличие на майка, запечатано и открито пило, наличие на медови и прашецови запаси, количество пчели. Обръщаме внимание на качеството на пчелната майка. Когато в пчелното гнездо има много работническо пило, разположено по питите плътно (без пропуски) под формата на кръг или елипса, то можем да сме сигурни, че пчелната майка е млада и качествена.

Как да правим пчелни майки за собствени нужди
Работим в хубаво, по възможност безветрено време, с температури над 14-15 градуса. Работим спокойно и внимателно, като се стремим да сме бързи в прегледа. Можем да си водим записки за параметрите на всяко пчелно семейство. А в последствие да използваме записките и да наблегнем индивидуално на различните нужди на семействата.

Можем да комбинираме пролетния преглед с почистване и дезинфекция на дъната на кошерите. Ако сме с мрежести дъна, ние няма да имаме кой знае каква работа. Но при плътното дъно, през пролетта има доста опадали остатъци от зимата, които е добре да почистим.Затова можем да почистим и дезинфекцираме дъната на кошерите с помощта на добре познатата ни бензинова (газова) горелка и остър нож или шпатула. Това разбира се е възможно при кошерите с отделящо се дъно. Ако работим с един стандарт кошери, можем да използваме едно допълнително чисто дъно, което да поставим още на първото прегледано семейство. След това обгаряме хубаво неговото дъно и го ползваме за второто семейство, като махаме неговото дъно. Целта ни е да не губим време при обгарянето на всяко дъно и да не безпокоим твърде дълго пчелите.Можем да ползваме и гореща сапунена вода или 4%-ен разтвор на формалин. Но не е много препоръчително, пък и принципно горелката върши чудесна работа. Събираме всички отпадъци в кашонче, което изгаряме след привършване на основния преглед в пчелина.

Стесняване и затопляне на гнездото (при необходимост)
Стесняване и затопляне на пчелните семейства през пролетта - как да се грижим за пчелите през Март
Това мероприятие правим при по-слабите пчелни семейства. Защото при тях е много важно да запазим максимално много температурата при пилото. При силните семейства няма почти никакъв ефект от стесняването. Ако използваме рамки без хофманов уширител, тогава спокойно можем да стесним междурамковото разстояние до 8-9 мм. Така пчелите топлят по-голяма площ и отглеждат повече пило. Когато семействата се развият и времето се затопли, рамките отново се поставят на утвърденото разстояние от 11 мм.Пчелните гнезда оставяме на толкова пити, колкото пчелите покриват плътно. Поставяме изолационни (затоплящи) материали, които трябва да бъдат сухи. Овлажнелите задължително подменяме, с цел превенция на развитието на плесени и някои заболявания. Над гнездото също слагаме добра топлинна изолация.

Подхранване и стимулиране на пчелните семейства – как да се грижим за пчелите през Март
подхранване на пчелите с питка - как да се грижим за пчелите през Март
Поради фактът, че консумацията на мед на всяко пчелно семейство нараства при започване на отглеждане на пилото, то сега трябва да сме много внимателни с количеството на медовите запаси. Защото не искаме нашите пчелни семейства да умрат от глад в началото на пролетта. Ето защо след като направим пролетния преглед, преценяваме как да подхранваме отделните семейства.За най-лесно можем да сложим по една цяла пита от 1 кг върху рамките, над гнездото. С което ще сме сигурни, че нашите пчели няма да имат проблем с изхранването в рамките на 2-3 седмици. При по-трайно затопляне на времето, можем да започнем да надраскваме запечатаните пити и да ги слагаме до пилото. Това е при положение, че в кошера има много запаси.По този начин ние подсигуряваме пчелите в хранително отношение. Също така стимулираме пчелите да отглеждат повече пило, което е нашата главна цел през пролетта. Много пчелари смятат, че активизирането на по-голямото яйцеснасяне на майките трябва да започнем 65-70 дни преди започването на главната паша. Но в повечето случаи никога не можем да уцелим точния момент на първата главна паша.Затова следим винаги в пчелното семейство да има хранителни запаси в обсега на кълбото. В началото на Март можем да ползваме готовите питки и да разпечатваме и надраскваме запечатаните пити. През втората половина на месеца можем да включим и захарния сироп в подхранването. Подаваме по-малко и начесто, всеки ден или през ден по 150-300 мл. в съотношение 1:1 или по-рядък сироп. Тогава времето вече се е позатоплило, а голяма част от зимните пчели вече са превърнати в млади летни пчели, които активно могат да преработят подаденият им захарен сироп.

Как да направим качествен захарен сироп за пчелите
Както казахме, по-слабите семейства е добре да стесним доста, като за целта можем да ползваме метода на Блинов. Така ще засилим в по-голяма степен слабите семейства, които бързо ще наваксат изоставането, стига майката да е млада и продуктивна. В такива семейства е добре да подаваме и питки с включен прашец.Като цяло трябва да запомним, че балансът между обилните хранителни запаси (мед и прашец), добрият топлинен и въздушен режим и наличието на свободни килийки за снасяне на яйца са добрата предпоставка за силни и здрави пчелни семейства. Такива, които ще могат да се възползват от наближаващите по-обилни паши.

 Профилактични мерки против болести – как да се грижим за пчелите през Март

През месец Март следим за нозематоза. Тя се проявява най-вече при по-слабите пчелни семейства. И в зависимост от това как е преминала зимата, дали е имало очистителни облитания и т.н. Можем профилактично да третираме всички пчелни семейства против нозематоза. Ако практикуваме обгаряне на дъното с горелка, ние до голяма степен ще дезинфекцираме спорите.Стремим се да подсигурим всяко пчелно семейство да бъде в сух, чист и здрав кошер. А това е гаранция за бъдещото благополучие на пчелите. Също така трябва да се стремим към по-голямото подменяне на старите рамки, защото така ще избегнем в по-голяма степен риска от бъдещи болести.През месец Март можем да третираме нашите пчелни семейства пртотив вароатоза. Като за целта можем да използваме препарат, от който сме доволни и знаем, че има ефект. Но се съобразяваме с времето и изискванията на всеки отделен препарат за вароатоза. Можем да изчакаме и месец Април с тази дейност.

Грижа за пчелите през април

Как да се грижим за пчелите през Април – месец Април е един от най-важните и може би най-ангажиращият месец за пчеларя. През този месец пчелите вече са доста активни, отглеждат много пило, независимо че има и много студени дни през Април. Сега им е нужна много храна, за да отгледат армията, която ще работи на главната паша.През този месец цъфтят повечето овощни дръвчета, глухарчето, мъртвата коприва и много други. Месец Април е месецът с главна прашецова паша. Да видим по-подробно как да се грижим за пчелите през Април:Хранене и разширяване с восъчни основи
Поради увеличеният разход на хранителни запаси, както и това , че през месец Април има много дъждовни дни, в които пчелите не могат да излизат на паша, то нашата задача като пчелари е да подхранваме пчелните семейства със сироп, ако те имат нужда от такъв. Можем да подхранваме всеки ден с малки порции захарен сироп, или на 3-4 дни с по-голямо количество сироп.

Как да се грижим за пчелите през месец Април?
Април е месецът с цъфтежа на овошките
Много важно през този месец задължение на пчеларя е осигуряването на свободни площи за снасяне на майката. Тъй като пчелите носят много прашец, те бързо запълват килийките. Също така ние с подхранването също можем да блокираме майката. Затова следим за това тя винаги да има място за снасяне.

 


Това можем да направим като сложим празна изградена пита до последната пита с пило, а можем и да добавим восъчна основа, ако времето и температурите позволяват да има градеж на пити. Ако времето е благоприятно и пчелите носят много прашец, ние можем да отнемем една пита запълнена с прашец от семейството и да я консервираме за късното лято, когато ще я дадем за отглеждането на зимното пило.

Съвет: ако пчелите имат достатъчно запаси в плодниковите пити, можем да разпечатваме по малко през няколко дни пити с мед и да ги слагаме до пилото. Започне ли да цъфти джанката, можем да започнем да храним със захарен сироп. Сега е идеалният момент за поставянето на първата ни пита с восъчна основа.

Как да се грижим за пчелите през Април? Трябва да използваме восъкоотделянето.
През месец Април е началото на восъкоотделянето, което изисква да слагаме рамки с восъчни основи.
Восъкоотделяне – как да се грижим за пчелите през Април
През този месец пчелите започват да отделят восък. В зависимост от температурата на времето и притока на прашец, ние бихме могли още от цъфтежа на джанките да поставим по една рамка с восъчна основа. Но трябва и да храним със сироп, за по-бързото изграждане на питата.

Хубаво е да използваме в максимална степен изграждането на нови пити с восъчни основи, защото всяко пчелно семейство има нужда от ежегодното сменяване на поне 1/3 от питите в гнездото. Новоизградените рамки са с по-големи килийки и не съдържат различните болестотворни неща, които съдържат тъмните и стари пити.

Ако храним по-често и по-дълго време и при подходящите климатични условия, ние можем да сменим и половината от плодниковите пити. Което ще бъде от голяма полза за нашите пчели. Също така ще имаме достатъчно изградени рамки, с които да правим отводки през Май, Юни и Юли.

Съвет: захващайте хубаво и здраво восъчните основи за опънатата тел. Това ще ви спести много бъдещи главоболия. Залепянето с ток е много добър метод. При поставянето на самите пити с восъчни основи в кошера е добре да ги слагате до последната пита с пило и телта да бъде от страната на пилото.

 


Водата в пчелина
Водата на пчелина също е от изключителна важност за пчелите. Aко наблизо няма постоянно течаща вода, задължително трябва да сложим поилка за пчелите. Можем да поставим буре с канелка и да го пуснем да капе на дървена дъска. А можем и да си закупим готови поилки за вода за пчелите.

 


Ето как да направим външна поилка на пчелина!

Борба с вароатозата
Третиране срещу вароатоза през пролетта
Третиране срещу вароатоза
През месец Април трябва да третираме против вароатоза. Това можем да направим с един от многото видове препарати и за да нямаме бъдещи проблеми е по-добре да третираме. Можем да използваме органични киселини, тимол, етерични масла и други препарати. Добри резултати се получават с използването на строителната рамка, която като я използваме 3-4 цикъла редуцираме доста нивото на опаразитеност.

 


Бащините семейства – как да се грижим за пчелите през Април
Подготвяме бащини семейства. В по-големите пчелини се практикува тази дейност, с цел по-ранното извеждане на търтеи от отбрани от нас пчелни семейства. Това става като сме отделили от миналата година 1-2 рамки с търтееви килийки и през месец април ги слагаме в определеното семейство. Трябва малко повече грижи за такова семейство, но не е нещо сложно.

Грижите, които ще положим за нашите пчелни семейства през месец Април са от изключително значение. Защото тези грижи ще ни се отблагодарят при идването на главния медосбор. Просто не трябва да забравяме основните неща през този месец:

подхранване със захарен сироп, а по-добре с пълни с мед пити от склада
осигуряване на свободни площи за майката за снасяне на яйца
подсигуряване на водоизточник на пчелина
восъчно осигуряване на всички пчелни семейства
третиране против вароатозата

Грижи за пчелите през пролетта

Още през втората половина на зимата повечето от пчелните семейства се нуждаят от помощта на пчеларя. При нашите климатични условия през януари в семействата вече се явява пило. Това става причина при застудяванията пчелите да се концентрират върху него, за да го топлят. Събирането на пчелите в центъра на гнездото довежда до консумиране на всичките запаси там и до откъсване от храната на съседните пити. При продължителните застудявания през февруари и първата половина на март някои от семействата са обречени на гладна смърт, въпреки че в крайните пити може да има значителни количества хранителни запаси. Това най-често се получава, когато при зазимяването гнездото не е добре стеснено, а са оставени много повече пити, отколкото пчелите могат да покрият и хранителните запаси са били неправилно разположени - в центъра по-празните пити, а в краищата по-пълните.

За да се подпомогнат пчелните семейства, през втората половина на зимата трябва да им се даде храна непосредствено до пилото, което може да стане по няколко начина. Единият от тях е да се постави кърмова маса (тесто) непосредствено над самото пчелно кълбо независимо от външната температура (дори и при -10, -15°С). Друг начин за подпомагане на семейството е да се поставят от двете страни на пилото пити с мед - било от крайните пити на самото гнездо (чрез преместване), било от резервните, оставени през есента в склада. Когато обаче няма медови пити, целесъобразно е да се поставят пити, напълнени в горната си половина със захарен сироп, приготвен от 2 части захар и 1 част вода, като във всяка се налее поне по 1 кг сироп. Това подпомагане обаче може да се приложи само при температура над 0°С, при която няма опасност разкъсаното при разместването на питите зимно кълбо да не се оформи отново.

За пчеларите, които нямат възможност да посещават по-често пчелините си, е целесъобразно да се комбинират двата начина - поставяне на пити с мед (сироп) от двете страни на пилото и кърмова маса точно над питите с пило. В този случай количеството на кърмовата маса може да бъде и 0,5 кг, ако питите, поставени до пилото, имат по около 1 кг мед. Даването на храна за спасяване от гладна смърт е особено наложително при многокорпусния кошер, защото питите са по-тесни и винаги храната се привършва с появата на пилото.

През втората половина на февруари и началото на март пчеларят трябва да използва някой по-топъл ден, за да провери дали всяко семейство има майка и какви са хранителните му запаси, т.е. да извърши осведомителния преглед на пчелното семейство. По поведението на пчелите на входа и особено при откриването на гнездото по-опитният пчелар веднага се ориентира има ли майка в семейството, или то е осиротяло. Осиротялото семейство издава силен шум, пчелите са пръснати по питите, пълзят около входа и по предната стена на кошера. За да се увери, че в семейството има майка, пчеларят трябва да извади една или две от централните пити в гнездото и да провери има ли на тях пило. Ако на първата извадена (от центъра на гнездото) пита има запечатано работническо пило, това показва, че в семейството има майка и не е необходимо да я търси (нито да проверява втора пита). Ако обаче на питата има само открито пило, необходимо е да проследи яйцата в килийката. При наличието на майка в килийката има само по едно яйце, поставено точно в центъра на дъното на килийката. Ако има повече яйца в килийката, те са от пчели-търтовки (което рядко се наблюдава през февруари). Обикновено пчелите-търтовки снасят по-късно през втората половина на март, след установяване на по-топло време. При невъзможност да се ориентира по яйцата пчеларят трябва да потърси и самата майка, като провери всички пити.

При откриване на осиротяло семейство незабавно трябва да му се придаде запасна майка заедно с пчелите. Ако няма запасна майка, осиротялото семейство трябва да се придаде към друго семейство. През февруари и първата половина на март не бива да се разчита, че осиротялото семейство може да се спаси, ако му се даде пило от друго семейство. Пчелите ще отгледат свищева майка, но тя ще остане неоплодена, ще започне да снася само търтеево пило, пчелите ще се изтощят и към края на март - началото на април семейството ще загине. През втората половина на март подобно спасяване може да стане, но от такова семейство продукция почти не се получава.

След започване постоянния летеж на пчелите (края на февруари - началото на март) вниманието на пчеларя трябва да бъде насочено към мерки, целещи активизиране на яйцеснасянето на майката. Снасянето на яйца от майката изцяло се регулира от пчелите. Ако те й дават млечице, отделено от техните жлези, майката снася големи количества яйца, и ако я оставят да се храни сама с мед, тя не може да снася - няма хранителните вещества, от които да изгражда яйцето в своя яйчен апарат. Първите снесени през зимния период яйца обикновено са за сметка на резервните хранителни вещества от организма на майката, но след това те са само за сметка на пчелното млечице от пчелите-работнички.

Пчелите обаче отдават млечице от жлезите си само когато са включени в активна работа, т.е. когато летят активно. Тогава те поемат повече храна, за да имат необходимата енергия, и част от енергията активизира и техните жлези. Колкото по-обилно се хранят пчелите (като поемат мед или захарен сироп и цветен прашец), толкова повече млечице отделят. Щом като се отделя много млечице, пчелите хранят обилно майката с него и тя е в състояние да образува в организма си голямо количество яйца, които снася в килийките на питите.

Щом като на пчеларя е ясна тази биологична връзка между активната работа на пчелите, отделянето на млечице, храненето на майката и снасянето на яйцата, той е в състояние да се намесва активно в живота на пчелното семейство още от края на зимата - чрез подхранванията на пчелните семейства. Когато се дава храна на пчелите (било медова разпечатана пита, или захарен сироп), те започват да я пренасят в гнездото, т.е. започват активна работа. Когато в природата (района около пчелина) няма цъфтяща растителност или когато не получават сироп или разпечатан мед, пчелите водят възможно най-пасивен живот, намалява се яйцеснасянето, забавя се развитието на пчелното семейство.

Следователно основната грижа за пчелите през пролетта е, преди още в природата да има цъфтяща медоносна растителност, да ангажира пчелите с активна работа. Най-леко това се постига чрез подбудително подхранване с предварително разпечатани медови пити и със захарен сироп. Важно е как най-ефективно да бъде извършено подбудителното подхранване с най-малък разход на средства и труд да се получи най-голяма полза. Тъй като любителят-пчелар се грижи за неголям брой семейства, трябва да използва най-ефективните от гледна точка на биологичните изисквания на пчелното семейство начини на подбудително подхранване независимо от трудоемкостта при приложението им.

Научно е доказано, че активното подбудително подхранване трябва да започне 60-65 дни преди началото на главната паша. Това е особено наложително за районите с акациева и друга ранна главна паша. Най-добър ефект се получава, когато на семействата се дава всекидневно по 150-200 г топъл сироп (1:1). Не всички пчелари обаче имат възможност да подхранват всекидневно пчелите. Ето защо се прилагат според възможностите различни начини на подхранване - един или два пъти седмично наливане по една хранилка (съдържаща 700-800 г сироп), даване големи дози в специално изработени хранилки еднократно или двукратно и т.н. Ефективно е подхранването с периодично разпечатване на медови пити в гнездото - по 1-1,5 кг на едно разпечатване според силата на семейството. Пчелите разнасят меда около пилото, освобождават се площи за снасяне, разкрива се цветният прашец за използване, не се изтощават пчелите за разграждане на захарта (медът е разградени захари) и т.н. Пролетното подбудително подхранване трябва да се съчетава и с допълване на хранителните запаси на по-гладните семейства. В тези случаи се дава по-концентриран сироп (1,5:1 за захарта) в по-големи дози на къси интервали, за да могат пчелите да натрупват от този сироп около пилото известни количества запасна храна, която консумират при силните повратни застудявания през пролетния период, които са често явление за нашата страна.

При семейства, останали без запаси през пролетния период, храната в гнездата трябва да се допълва и с медови пити, а ако такива пити няма - с пити, напълнени с по-гъст захарен сироп (1,5:1). Когато семействата са далече от дома на пчеларя и той не може да ги посещава често, подбудителното подхранване трябва да се извършва с големи дози - пити със сироп и напълване на обикновената хранилка (ако няма специални хранилки за големи количества сироп). Когато в района има цъфтяща прашецодайна растителност, времето позволява на пчелите да летят и в гнездата има по 3-4 кг медови запаси, не е необходимо подбудително подхранване. Ако при същите условия обаче времето не позволява пчелите да летят, подхранване трябва да се прави. При всички други условия подхранването допринася за по-активното развитие на семействата и трябва да се прилага.

Пролетното подхранване а пчелите трябва да се съчетава и с профилактиката срещу гнилцови заболявания, особено ако предишната година в пчелина е имало заболяване.

Успех в развитието на семействата през пролетта се постига, когато се осигурява постъпването и на цветен прашец. Цветният прашец е абсолютно необходим за изхранване на пилото и за активизиране жлезите на пчелите, тъй като в съчетание с меда осигурява пълноценното им хранене. Широко трябва да се използва ранната прашецодайна растителност - естествена и културна. Особено внимание трябва да се обърне за използването на репкото. Друг фактор, от който зависи доброто развитие на пчелните семейства през пролетта, е топлината. За нормалното развитие на пилото е необходима постоянна температура в границите 34-35°С, която пчелите поддържат в питите, където то е разположено. Пчеларят още при осведомителния преглед трябва да подобри възможностите за поддържане на посочената температура чрез концентриране на пчелите в гнездото. Това, се постига, като й гнездото се оставят само толкова пити, колкото се покриват плътно от наличните пчели. При това стесняване трябва да се държи сметка и за хранителните запаси около пилото. В центъра трябва да се оставят питите с пило, а от двете им страни - пити с мед. Всички излишни пити се изнасят зад преградната дъска, като една или две (с около 1 кг мед за нормални семейства) се разпечатват. Много добри резултати се получават и чрез затваряне на междурамъчните пространства отгоре. Това се постига чрез покриването на питите с плат - вълнен или памучен, който се поставя под покривните дъски или възглавницата. Същият ефект се получава и чрез поставянето в междурамъчните пространства на специално приготвени за целта летвички (рейки) с размери 9 на 11 мм, които уплътняват отгоре гнездото. Летвичките са за предпочитане пред плата, тъй като са по-хигиенични и при преглед на семействата не привличат чужди пчели-крадци, както покривката от плат. Подсушаването или подменянето на затоплящите материали над и в гнездото също подобрява условията за по-лесно поддържане на топлината от пчелите.

През март-април трябва да се води и борба срещу вароатозата чрез третиране на пчелните семейства с химични препарати, а през април и чрез механично унищожаване на акарите с помощта на строителната рамка.

Грижите за пчелите през пролетта са решаващи за създаването на силни семейства. Накратко, задълженията на пчеларя се състоят в следното:

осигуряване изхранването на пчелите в края на зимата чрез даване на кърмова маса над самото кълбо (за многокорпусните кошери това трябва да се направи още в началото на февруари независимо от състоянието на времето);
осигуряване на майки или обединяване на осиротелите семейства;
подобряване температурния режим в гнездата, подбудително подхранване, съчетано с допълване на запасите, и профилактично подхранване срещу гнилецови заболявания;
медикаментозно третиране срещу вароатозата;
пренасяне на семействата на ранна прашецодайна паша.
Спазването на всички тези изисквания позволява с настъпването на постоянно топло време през април да се премине към подготовката за главната паша.