През летния сезон осите са най-активни, защото имат най-много работа. Това може да се окаже проблем за вас, ако са си направили гнездо на вашия балкон или ако се навъртат в градината или около детския басейн. Вижте полезни съвети за борба с оси.

 

Осите са жилещи насекоми, които живеят на колонии и си изграждат гнезда. Най-активни са през по-топлите месеци и основно през деня, затова ако сте решили да водите битка с тях, най-добре да ги изненадате късно вечерта, когато почиват и са си в гнездото, или много рано сутрин, когато е по-хладно.

Много хора смятат, че огънят е най-сигурният метод за справяне с осите, но всъщност това е и най-опасният и затова най-малко препоръчителният. Гнездото на осите е изградено предимно от целулоза, затова много лесно се възпламенява, а пожарът лесно може да стане по-голям.

Най-използваният метод е напръскването на гнездото с нафта или ацетон. Химичните вещества ще убият насекомите, така че след това без проблем ще можете да унищожите гнездото. Важно е да не го оставяте, дори да не виждате оси, защото може да има неизлюпени такива и проблемът да се повтори.

Спрейовете против ръжда имат същия ефект като напръскването с нафта. Потърсете и специален препарат за борба с осите - продават се в специализирани магазини и стигат до 10лв за флакон.

Добави описание

Ако сте убедени, че става въпрос за оси, а не за пчели, тогава поставете близо до гнездото отворена консерва от риба, в която се разтворили някаква отрова - това ще привлече насекомите и ще ги убие. Методът обаче е рискован, ако имате домашни любимци или ако бездомни котки имат достъп до мястото.

При трайното затопляне на времето, в зависимост от цъфтящата растителност и развитието на семействата се поставят магазините и корпусите за мед. При усилен принос на нектар се прави преглед на всичките семейства и се преценява кои пчелни семейства са готови и кои не за поставяне на магазините.
С настъпването на времето за цъфтеж на акацията, повечето добре отглеждани пчелни семейства са готови за поставяне на магазините и корпусите за мед.
Признаците, по които се съди за настъпване на главната паша са усиленият летеж на пчелите и продължителната им работа от ранна утрин до вечер. Наблюдава се непрекъснат и силен летеж от и около кошерите. Излизащите от кошера пчели излитат още от входа с голяма скорост, а връщащите се от работа са с подути коремчета, летят безшумно и тежко кацат на прилетната дъска и бързо влизат в кошера.
Вентилиращите пчели по дъното и на входа рязко се увеличават. Вечер от разстояние се долавя непрекъснатото бръмчене на вентилиращите пчели.
Сигурно указание за настъпване на медобера е побеляването на питите в горната им част. Пчелите плътно покриват рамките. В Дадан-Блат-овите кошери има по 12 пълни междини с пчели, а пилото е на 7-8 пити, а в многокорпусните кошери - съответно 2 пълни корпуса с пчели и най-малко 9-10 пити с пило. При изваждане на крайните пити, те са тежки и запълнени с нектар. Проверява се дали няма в някои семейства заложени маточници. Преглеждат се и майките и се набелязват кои следва да бъдат подменени. Оглежда се внимателно и пилото за някакво заболяване.
При настъпване на главната паша трябва да се вземат мерки за оползотворяването й и предотвратяване на роенето. Това става чрез разширяване на обема на кошерите, чрез поставянето на магазините и корпусите. Всяко закъснение води до загуба на продукция.
Всички магазини и пити, които ще бъдат използвани за медосбор се преглеждат и проветряват. Негодните се бракуват и претопяват. Питите преди поставяне в гнездото се напръскват с рядък захарен сироп или чиста вода. Това улеснява пчелите при почистването на килийките в питите и по-бързото им запълване с нектар. При недостатъчно магазинни пити, може да се поставят по 5-6 рамки с монтирани восъчни основи, като се подреждат през една с изградени (една изградена, една - за градеж и т.н.).
При поставянето на магазините и корпусите се внимава да не се смачкат много пчели, които са по ръба на кошера. Те се смитат с пчеларската четка или подпушват с пушалката. Внимава се магазините добре да прилегнат към плодниците, да няма пролуки, които биха създали условия за влизане на чужди пчели и предизвикване на кражби. С цел майката да не се качи в магазина или плодника и да снесе яйца, се поставя ханеманова решетка между плодника и магазина, или питите в магазина при ДБ се слагат с една по-малко. Така се увеличава междурамъчното пространство и майките не се качват. На надрамъчния капак затоплящите материали трябва да не се махат, защото през лятото те пречат на слънчевите лъчи да прегряват гнездата под ламаринения капак. Най-добре е ако се използват стиропорни плоскости за изолация.
Така подготвени кошерите се оставят на спокойствие няколко дни. Само отвреме-навреме се следи за запълването на магазинните рамки с нектар. Когато при вдигане на крайните пити се наблюдава лъщяща маса от нектар в килийките, а поставените рамки с восъчни основи са почти изградени и също има нектар в тях, тогава се поставя втори магазин или корпус с празни пити и восъчни основи между плодника и първият магазин, т.е. празният да е отдолу.
При наличие на достатъчно магазини и корпуси поставянето по този ред може да става до 3-4 броя. Следи се щом в най-горния магазин питите са изпълнени и по-голямата част запечатани - се изваждат. С четката внимателно се отстраняват пчелите от тях, а те се поставят в преносното сандъче и центрофугират. Многокорпусните кошери имат по 3-4 корпуса, но ДБ обикновено са с по един магазин, затова всеки трябва да се снабди най-малко с още един. Целта е винаги да има място за разхвърляне на нектара в празни незапълнени килийки, в противен случай не се оползотворява достатъчно ефективно богатата паша.
Когато пчеларя иска да добие различни видове мед: акациев, липов, полифлорен и т.н., той следи, и след прецъфтяване на съответната култура центрофугира наличния мед и връща празните пити в магазините за следващата паша.
По време на усилено нектароотделяне може да се задели майката с ханеманова решетка на 2-3 пити в края на гнездото с цел да ограничи снасянето на яйца и ангажиране на много пчели за тяхното отглеждане. Освободените пчели сами се насочват за събиране и преработване на нектара.

Магазините се поставят там, където се развива семейството, след като плодникът се изпълни с пчели, за да може да усвоят и магазина. Ако пчелите там са малко, не може да се сложи. Обикновено се слага няколко дни преди да цъфне акацията, за да може пчелите да почистят килийките и да подготвят рамките, където има нещо за ремонт да го ремонтират. Щом започне акацията, тя е бурна паша, понякога могат за три дни да напълнят магазина. Тогава се слага втори магазин под първия без да се чака да се запечата. Не се вади, а само се вдига горе, за да зрее медът. Някъде, където има рапица ги слагат и по-рано, защото тя също е много силна паша, но семействата трябва предварително да са развити, за да има достатъчно пчели. Може да има много цвят, но ако пчелите все още не са достигнали своя максимум на развитие, ще събират много малко мед или почти няма да съберат.Когато цъфне акацията, всеки пчелар трябва да се погрижи за магазините на кошера. Това каза за Радио Кърджали пчеларят Неделчо Димитров. Около една седмица преди началото на цъфтежа се поставят магазините и пчелите се оставят спокойно да се ориентират и да се приготвят за началото на масовият медобер. Основен дървесен вид у нас, който е свързан с тази паша е бялата акация. Обикновено в зоната до 500 м надморска височина акацията започва да цъфти от 5 до 10 май и цъфтежа продължава около една седмица. През това време силните кошери могат да напълнят магазина с акациев мед.

Цъфтящата многообразна растителност предлага обилната си първа пчелна паша, снасянето на яйца е усилено, люпенето също, излюпват се и повече търтеи, пчелите работнички донасят нектар и прашец, произвеждат восък и градят “далаци”, заработва у тях инстинкта към естествено роене и всичко това налага почти всекидневното присъствие на пчеларя в пчелина.

Преди настъпването на главната паша и поставянето на магазините или корпусите трябва да се направи преглед на пчелните семейства, за да се установи тяхната способност за използването й.

Този преглед следва да се съчетае с внимателне проверка при съдействието на ветеринарна специалисти за евентуално наличие на европейския гнилец, киселия гнилец, мехурчестия гнилец и други заболявания. След поставянето на магазините и корпусите пчелното семейство не бива да се безпокои, а и прегледът е по-труден.

Май е време на активна употреба на препарати срещу болестите и неприятелите по земеделските култури, някои от които са отровни за пчелите. Макар по принцип да не се пръска с инсектициди по време на цъфтежа, необходими са строги наблюдения и съгласувани действия.

При лошо време и продължително задържане на пчелите в кошера е възможна появата на т. нар. майска болест. Дължи се на липсата на пресен нектар и вода, поради което прашецът не може да бъде преработен и използван. В такива случаи се налага подхранване с рядък (1:3) захарен сироп и осигуряване на чиста вода.

Роенето е един от сложните вродени инстинкти у медоносната пчела, при който част от пчелите заедно с майката се отделят от основното семейство и образуват ново. Роевото състояние се проявява най-често през май – юни и по-рядко през юли, като предхожда малко главната паша или съвпада с нея. Това е причина пчелните семейства да я пропускат което води до рязко снижаване на добивите. Това, заедно с другите недостатъци на естественото роене – стихийност и несигурност, невъзможност за планиране и за извършване на развъдно-подобрителна работа в пчеларството, налага, че то не трябва да се допуска и трябва да се замени с изкуствено роене.

 


Проявяването на инстинкта за роене зависи много от външните условия, както и от състоянието на семейството. За започване подготовка за роене най-важни са тези причини, които съдействат за натрупване в семействата на много млади пчели-кърмачки, които не са заети с работа. Най-много това зависи от качеството на майката и от приноса на нектар и прашец в кошера. Например при млада майка и изобилен принос на нектар и прашец младите пчели са заети с преработката на нектара и с храненето на пилото като изразходват напълно млечицето си. При това ако гнездото своевременно се разширява за майката има свободни площи за снасяне като работата на пчелите се увеличава. При стара майка и продължителна, слаба паша в кошера се натрупват млади, бездействащи пчели, тъй като те са в излишък в сравнение с пилото. Тези пчели произвеждат млечице, което не могат да изразходват и това става причина за изграждане основи на маточници и залагане на яйца в тях.
Роенето се ускорява ако семейството е в кошер с малък обем (или недостатъчно разширено). В него липсват свободни килийки за снасяне от майката. Кошерът прегрява и не се ангажират пчели по топленето на пилото. За роенето оказват влияние и лошо изградените пити, топлото време, недостатъчните хранителни запаси, чести прекъсвания в пашата и др. Накратко условията благоприятстващи роенето са:

наследствено предразположение към роене – едни семейства се роят повече от други при същите условия;
постоянно слънчево и топло време и прегряване на гнездото;
търтеев градеж, който стимулира подготовката за роене;
стара или некачествена майка;
постоянен умерен принос на нектар и прашец (при слаба и продължителна паша);
несвоевременно пролетно подбудително подхранване;
излишък от млади пчели кърмачки, отделящи млечице;
закъсняване с разширението на пчелното гнездо.

Подготовката за роене започва като отначало пчелите изграждат по краищата на питите 20-30 основи за роеви маточници. Пчелната майка увеличава снасянето на яйца, а пчелите се възбуждат и поставят пчелно млечице в основите на маточници. След снасянето на яйца в маточниците възбуждането намалява, пчелите хранят майката по – слабо, тя рязко намалява яйцеснасянето като става по-дребна и придобива възможност да лети. Младите пчели не са заети с работа и се натрупват по всички свободни места в кошера – главно от тях се образува първия рой. След като се запечатат всички маточници излита първия рой (първак) с предимно млади пчели и старата майка. Семействата се роят в тихи, слънчеви дни най-често от 10 до 16-17 ч. В деня в който ще се рои семейството пчелите са силно възбудени, запасяват се с мед и близо половината от тях излитат с майката. Тя обикновено каца на някой близък предмет и пчелите образуват кълбо около нея (роеви грозд). Това е моментът, когато роят трябва да се хване и засели в чист кошер, като в средата на кошера се постави пита с незапечатано пило. При заселването си пчелите проявят голяма активност – роева енергия,която се оползотворява като им се дават восъчни основи за градеж.

При благоприятни условия от роилото се семейство може да излезе втори рой (вторак), обикновено на 9-тия ден от излизането на първака. Втория рой е с млада, неоплодена майка като този рой излита по-нависоко и далече и по-трудно се улавя. Понякога роенето продължава с излизането на трети (след ден-два) и на четвърти (след още един ден) като може да вземе стихиен характер – роева треска. В такъв случай основното семейство силно отслабва, а роевете не са в състояние да се засилят до зимата.

За предотвратяване изпадането в роево състояние е необходимо да се отстраняват причините за роевия инстинкт: да се отглеждат пчелни семейства с по – слаба склонност към роене, да се заменят старите майки с млади и високопродуктивни, своевременно да се разширяват пчелните гнезда, да се даде възможност на пчелите да градят и др. Семействата преди всичко трябва да имат млади майки – едногодишни или двугодишни, произхождащи от неройливи семейства. Семействата трябва да са заангажирани с работа. За целта през пролетта гнездата се разширяват с правилно изградени пити, а когато има восъчен градеж да се дават восъчни основи и да се прилага строителната рамка. Да се сведе до минимум търтеевото пило. Със затопляне на времето през втората половина на пролетта входовете на кошерите на силните семейства се отворят напълно. При много горещо време и голям принос на нектар се отпускат и дъната на кошерите, за да няма задух и теснота. Кошери изложени силно на слънце трябва да се засенчват или да се боядисват със светли бои, за да не прегряват. Добро средство срещу роенето е своевременното разширяване обема на кошерите рано преди главната паша щом се затопли времето, а също и използването на помощни майки.

При Дадан-Блатовия кошер след като плодникът е изпълнен с пчели и има 8-9 пити с пило обемът се разширява като се поставя втори корпус или магазин.
При многокорпусния кошер след като двата корпуса са изпълнени с пчели и пило се добавя трети корпус с изградени пити и восъчни основи. Третия корпус се поставя между двата, които разменят местата си така, че корпусът с майката остава най-отдолу. За да не заложат маточници в горния корпус входът му се затваря и пчелите преминават през долните корпуси. По този начин разделянето на гнездото и размяната на корпусите не позволява да се прояви роевия инстинкт. По принцип в многокорпусните кошери пчелните семейства по-рядко изпадат в роево състояние, защото благодарение на увеличения обем майката снася до главната паша.
При кошера-лежак, когато семейството е на 10-12 пити, от които 7-8 са с пило гнездото се разширява наведнъж. За целта питите с пило се изместват към северната страна на кошера, а свободното място срещу входа се запълва с 6-8 изградени пити и восъчни основи. Разширяването по този начин стимулира яйцеснасянето и предотвратява изпадането на семейството в роево състояние. При нужда може да се постави и магазин.

При използването на майки-помощници майките на основното и помощното семейство снасят усилено пролет и есен, поради което пчелите на двете семейства се ангажират с отглеждането на големи количества пило и не изпадат в роево състояние. Когато настъпи главната паша помощните семейства се ползват за подсилване на основните или се присъединяват към тях.

 

Когато при 12-рамковия дадан-блатов кошер пилото вече обхваща 8-10 пити и три четвърти от него е запечатано, яйца почти няма, а пашата ще настъпи след 10-15 дни, пчеларят трябва да вземе мерки срещу изпадането на тези семейства в роево състояние. Основната му грижа е да даде пити с празни килийки /изградени/ за снасяне на яйца с пълен капацитет /без ограничаване/ до настъпване на пашата.

 

 

 

Опитите показаха, че поставянето на магазините помага, ако пашата настъпи не по-късно от една седмица. Майката минава в магазина и снася в магазинните пити. Това отсрочва залагането на маточниците, но след като се запечата и това пило и пашата не е настъпила, майката отново няма къде да снася и роевото състояние не е предотвратено.

 

 

 

Само ако зацъфти акацията и времето благоприятства нектароотделянето и летежа на пчелите, голяма част от младите пчели стават събирачки, а другите се ангажират с преработката на нектара, биологичната причина не се проявява и семейството не изпада в роево състояне. Ако пашата ще настъпи след 12-15 дни от поставянето на магазина обаче, рояването не се предотвратява, тъй като причините за неговото появяване отново задейства – майката пак няма къде да снася, запечатва се пилото и в магазина, младите пчели не са ангажирани в работа по изхранването на откритото пило и преработката на нектара, тъй като пашата е само поддържаща.

 

 

 

Оказва се, че пчелните семейства в блатовите кошери могат да се предпазят най-сигурно от изпадане в роево състояние чрез поставяне на втори корпус. Ако пчеларят не разполага с корпус, такъв може да се направи от два празни магазина, в които се поставят плодниковите пити. Изваждат се 6 пити от плодника и без да се търси майката, се поставят в сформирания корпус. На тяхно място се поставят 4 изградени и 2 пити за изграждане, поставени между питите с пило, и 4 изградени, поставени след тези с пилото, за попълване на коруса.

 

 

 

При такова разширение на гнезодото /удвояване на броя на плодниковите пити/ и най-силните семейства, в които още нямат снесени яйца в основните на маточниците, не изпадат в роево състояние, дори да има месец до настъпването на пашата. Когато до настъпването на пашата има не повече от 15 дни, а семействата не са толкова силни, че да се постави цял корпус, по-добри резултати се получават при използването на така наречения комбиниран корпус. Той пак се образува от два магазина, но в двата им края се поставят по три магазинни пити /в първия магазин три пити от единия му край три от другия и във втория магазин над питите от първия по три/, а в средата им оставя място за ощи 6 плодникови пити.

 

 

 

От плодника се изваждат поред /без отбиране/ 6 пити и се поставят в корпуса, а на тяхно място между пити с открито пило се слагат 4 изградени и 2 пити за изграждане. Майката сама намира питите с празните килийки и не е необходимо да се търси и оставя в плодника. Корпусът или комбинирания корпус не само че предотвратява изпадането на семейството в роево състояние, но позволява майката да си снася много активно и де се създаде мощно семейство за паша. Сравнителните изпитвания, показаха, че не е икономически изгодно да пчаларите предпазването от роево състяние де се извършва чрез системно отнемане на запечатено пило от силните семейства и предаването му на слабите.

 

 

 

При този начин на предпазване събраният от акацията мед от двете семейства / силното, от което е вземано пило, и слабото, на което е давано/ е от 1,5-2 пъти по- малко, от събрания мед от слабото семейстов и силното, на което е поставен комбиниран корпус или цял корпус, без да му се отнема пило.