Не пропускайте този етап и се отнасяйте сериозно към него!

пчелни кошери
Няколко начина да се справим с вароатозата по пчелите

Именно навременният преглед установява силаНта на пчелното семейство, за проблем в кошера и неговите нужди от храна.Важно е да се отбележи, че прегледът най-късно трябва да се извърши до месец октомври.

Дотогава майките вече трябва да приключили със снасянето на яйца, последното пило да се е излюпило или по някои средни пити е останало малко запечатано пило.

Процедурата „Зазимяване на пчели“ се случва по различно време на месеца във различните региони на страната. При по-мекия климат тази дейност може да стане до края на м. октомври, а в по-студените и ветровити региони трябва да зазимим пчелите по-рано.

1. Разберете дали кошерът е силен или слаб
На първо време трябва да разберем дали нашият кошер е силен или слаб. Силният кошер се разбира по това, че след като го отворим, ще видим, че повече от 8-9 пити са покрити с пчели. Кошерите с 4-5 или по-малко междуредия пчели, са слаби.

2. Обединете слабите кошерикошери в планината
Добър начин да спасим слабите кошери е да ги обединим. Това се случва като приближаваме кошерите един към друг постепенно. Правете това вечер, с по половин метър разстояние на кошерите.

Добър подход е на двете семейства да се отворят входове от предната страна. Те се разделят с отвесна дъска, която трябва да е цветно боядисана. Имате няколко позитивни ефекта от обединяването на пчелите: зимата им е по-лека, имат повече топлина и хранят се по-малко.

Когато настъпи пролетта, прехвърлете пак едното семейство, защото не трябва да им бъде прекалено тясно.

3. Проверете майката
Майката в кошера да е млада – това има изключително значение. Много често майките по-стари от две години умират по време на зимата. Което може да се окаже много опасно, защото при смъртта ѝ пчелното кълбо се разстройва. Така ще да загине голяма част от него или дори целият кошер.

Онези семейства, чиито майки са загинали, ще имат много търтеи – и затова трябва своевременно да им бъде дадена нова майка. Най-подходящо е това да се извърши по-рано през лятото.

4. Най-важната стъпка: оставете мед в кошера
плчелна пита, зазимяване на пчелиНай-важната стъпка е количеството и качеството на храната, която ще заложим в кошера. Винаги бъдете внимателни – пчелите ви ще загинат при недостиг на храна. Но не прекалявайте – не трябва да им залагате прекалено много храна, защото и това може да се окаже фатално.

Всяко зазимяване на пчели стартира със стесняване на гнездата. Първо, трябва да определим какво количество пити ще са нужни през зимата на пчелните семейства. За целта прегледайте кошера и пребройте колко междурамия имат пчели. Това е броят на питите, който трябва да оставим – останалите трябва да се махнат.

Ако пчелите са върху всички междурамия, отстранете една рамка и сложете пределна дъска.

Храната на пчелите трябва да се разпредели по следния начин – 2/3 от нея да бъде съсредоточена в централната част (средата ). Под запечатания мед е необходимо да има 8-10 празни килийки. Това се прави, за да се образува общото кълбо в гнездото.

NB: Най-малко по 2 кг мед трябва да бъдат оставяни на всяко междурамие с пчели, а при по-слабите семейства – 2,5-3 кг.

Както можете да се досетите, количеството мед е различно при различните кошери. Най-популярен и често употребяван е Дадан-Блат. При него до месец октомври трябва да бъдат прибрани магазините и да останат само плодниците.

След като есенният преглед премине, през октомври трябва само да се подредят питите. Добре е да се остави количество между 12 и 14 килограма.

Когато стане дума за многокорпусните кошери, е добре силните семейства да зимуват на два корпуса, а на един – слабите. Ако при тези, които са на 2 корпуса има пило, то трябва да се прехвърли в долния, а храната – в горния корпус. При средните по сила семейства, (които обикновено заемат 7-9 междурамия) по – добре да бъдат зазимени с магазин, зареден с 8-10 кг храна.

Тя се поставя върху корпус като кърмова надставка в кошера с общо количество от 16 – 17 кг. Слабите семейства прекарват зимата на един корпус с 12-14 кг храна.

5. Стесняване и повдигане на кошера
При зазимяване на пчели пчеларят трябва да стесни входовете, като се съобрази със силата на семействата. Всяко плътно пчелар с пчелна питамеждурамие с пчели трябва да има оставен по 1-2 сантиметра отвор на входа: по-слабите по 1 см, а по-силните по 2 см.

Не забравяйте, че при слабите семейства входът се поставя в единия му край – към преградната дъска. А при по-силните семейства точно срещу центъра на питите в гнездото.

Друго задължително условие е на входа да се постави мишепредпазител и то непосредствено след стесняването на гнездото. Препоръчват се мишепредпазителите, които имат сводообразни отвори.

В случай, че кошерите имат горни входове, използвайте тях, като долните да се затварят. А когато зимуването е на долния отвор – с ширина 5-6 см.

По време на зимния период кошерите не трябва да бъдат поставени директно на земята. Сложете под тях каменни, тухлени или железни подложки. Дъната на кошерите трябва да бъдат на приблизително 20- 30 см от земята.

Поставете кошерите под лек наклон, така че водата от дъжд или сняг да изтича по-лесно. През зимата е най-добре да обърнете входа на кошерите към южната страна, за да има повече топлина и да го предпази от студени ветрове.

Погрижете се да осигурите кошер пчелимаксимално спокойствие за пчелите през зимата и да ги предпазите от коварните студени ветрове. Оградете кошерите с ветрозащитни огради. За целта използвайте строителни материали или пък от жив плет.

Мнозина пчелари слагат в кошера и около него затоплящи материали. Това обаче често се оказва нож с две остриета: докато много хора остават доволни от този метод, учените го отричат.

„Поставянето на преградна дъска и отоплителни материали отстрани и отгоре довеждат до преовлажняване на гнездото и нарушаване инстинкта на пчелите.“, гласи откъс от култовата книга за пчелари на Лазар Бараков и Иван Митев. Според тях влагата и мухълът убиват пчелите и затова не бива да се допускат в кошера. Ако все пак решите да слагате затоплящи материали, изберете само такива, които ще отнемат част от влагата.

Нека обобщим нашите съвети при зазимяване на пчели:

Разберете дали кошерът ни е силен или слаб
Обединете слабите кошери
Проверете майката
Най-важната стъпка: оставете мед в кошера
Стесняване и повдигане на кошера

През ноември пчелите в нашата страна обикновено са преминали в зимен покой. Само при по-продължителни топли есени, каквито има понякога, и покрай Черноморското крайбрежие пчелите летят и през този месец през деня, а нощем поради понижаването на температурата образуват зимно кълбо. Понякога след първите застудявания през октомври ноемврийските затопляния активизират летежа и работата на пчелите, в резултат на което майката снася яйца и пчелите започват да отглеждат отново пило. Активизирането на пчелите и дейността на семейството като цяло през ноември не са желани, особено ако се започне отглеждане на пило. Както отделянето на млечице за изхранването на личинките, така и поддържането на необходимата температура за неговото развитие (34,5-35°С) при ниска външна температура изтощава физиологически пчелите и силно влошава презимуването им. Рядко се случват зими без продължителни застудявания, които да гарантират от изтощаване пчелите, отглеждали пило в началото на зимния период. Много по-добре зимуват пчелните семейства, когато застудяването ги завари без пило и през първите три месеца (ноември, декември и януари) не се възобновява отглеждането му, т.е. няма периоди на продължително затопляне и летеж на пчелите, а само еднодневни облитания за прочистване.

Добре подготвени и правилно зазимени, пчелните семейства през ноември не се нуждаят от грижите на пчеларя. Те имат нужда от пълен покой. Затова пчеларят трябва да ги защити своевременно от безпокойствия, предизвикани от домашни и диви животни, хора и ветрове, ако пчелинът е изложен на такива. При покрита със снегове земя още през месец ноември кълвачите нападат кошерите. Най-често по това време те разширяват отворите на горния им вход и изяждат постепенно пчелите (пакости нанася само едрият зеленикав кълвач с червени пера по средата на главата; другите видове кълвачи не нападат кошерите).

Работата на пчеларя през ноември е предимно в складовите помещения, където се съхраняват инвентарът и питите. Довършва се сортирането на питите, ако това не е направено напълно през октомври, изрязват се от рамките всички бракувани пити, подготвени за това от предишните месеци. Вощината от питите се сортира по качество – кафява, от участъците покрай горната летва на рамките, в които е отглеждано по-малко поколения пило, и тъмна, от останалата част на питите, където са се люпили много поколения пчели. Бялата вощина от питите, в които не се е отглеждало пило, пчеларят трябва да оставя отделно и да я стопява на слънчева восъкотопка или чрез кипване във вода, тъй като от нея няма остатъци (троптина) – масата й става почти изцяло на восък.

Дезинфекционният инвентар се ремонтира, ако има нужда, и се подготвя за използване през следващия сезон. Рамките се приготвят за опъване на тела по тях. Нанизаният тел на рамките трябва да бъде добре опънат и до залепването на восъчните основи рамките трябва да се съхраняват така, че той да не се къса или врязва в летвите им. Ако не могат да се съхраняват във вертикално положение закачени на стелажи, шкафове, кошери, те трябва да бъдат наредени на пода напречно една на друга в колони до тавана.

Броят на рамките, на които ще се опъва тел, се определя въз основа на направения есенен восъчен баланс на пчелина. Восъчният баланс представлява инвентаризация на питите, с които разполага даденият пчелин. За целта пчеларят сумира данните за броя на питите в семействата, оставени за зимуване на пчелите във всеки кошер, вкл. зад преградната дъска броя на питите в склада и отделените за бракуване (те ще дадат рамките, които ще се използват за поставяне на тел и залепване на восъчните основи за изграждане). На всяко пчелно семейство трябва да бъдат осигурени минимум по един пълен комплект плодникови пити (12 броя) и по два комплекта магазинни (24 броя) за дадан-блатовите кошери и по 25 броя за многокорпусните. Когато в пчелина има достатъчно изградени и годни за използване пити, пчеларят трябва да подготви минимум по 4-5 плодникови пити, изграждането на които да става заедно с използването на строителната рамка, за да се съчетаят използването на отделяния восък и борбата с вароатозата. Практиката показа, че от пролетта (цъфтежа на джанка – до края на пашата (прецъфтяването на слънчогледа и късните ливади) пчелите изграждат по 6-8 плодникови пити и дават по 600-800 г стопен восък от строителните рамки (а при добра година и повече).

На базата на восъчния баланс на пчелина се прави и разчет за количеството восъчни основи, които пчеларят трябва да осигури за новия сезон. Ако получените срещу восък и восъчни суровини (вощина и троптина) восъчни основи не достигат пчеларят трябва да закупи восъчни основи, за да гарантира пълното оползотворяване на восъка отделян от пчелите, и изграждането на нови пити. Това ще му позволи да бракува всички стари и негодни пити в семействата.

В складовите помещения, където се съхраняват пчеларският инвентар и особено питите, пчеларят трябва да вземе мерки за опазването им от мишки. Той трябва не само добре да уплътни вратите и прозорците, за да не могат да влизат мишки, но да запуши всички по-големи отвори по пода, особено в ъглите му, отвора на комина и други места позволяващи проникването на мишки. В самите помещения трябва да се поставят отровни и примамки за мишки. Специални мерки трябва да се вземат за опазването на шкафовете за пити в помещения където има плъхове. Плъховете прогризват стените им вкл. и стените на магазините с пити, влизат при питите, разрушават голяма част от тях, правят си вътре гнезда и в тези гнезда отглеждат малките си. От изпражненията и особено от урината им оцелелите пити придобиват неприятна миризма и пчелите не ги усвояват, а изгризаните трудно или въобще не изграждат. Това налага такива пити, ако се използват поради липса на други, да се проветряват няколко дни и добре да се промият с вода, преди да се дадат на семействата за използване.

През ноември пчеларят трябва да направи равносметка какъв инвентар ще му е необходим за пчелина през следващия сезон – кошери, магазини, корпуси, рамки, центрофуга, дребен инвентар и т.н.

Макар че пчелните семейства са в пълен покой през ноември, пчеларят трябва да посещава периодично пчелина за проверка на състоянието на кошерите. Това е наложително при бури, силни снеговалежи и др. При огледа в пчелина той трябва да обърне внимание не само за нормалното разположение на кошерите, но и за нападения от кълвачите – ако върху предната страна (около горния вход) на кошерите има разширен отвор, това показва, че кошерът е нападан и трябва да се вземат мерки за прогонването им.

В края на юли за повечето райони на страната пчелната паша е приключила и заедно с това започва новата пчеларска година. Летежът на пчелите намалява и започва изгонването на тьртеите от кошерите. Броят на пчелите-работнички и на пилото е понамалял по време на пашата, а по-голямата част от питите е заета със запечатан мед. Първата задача, която трябва да се свърши след окончателното приключване на медосбора е да се снемат магазините и излишните корпуси за центрофугиране. Това е най-добре да се извършва привечер. Тогава опасността от пчелна кражба е по-малка. Кошерът се отваря и магазинните пити се изваждат една по една. Намиращите се по тях пчели се смитат с пчеларска четка или перо вътре в кошера, а освободените пити се поставят в преносимото сандъче.

Когато сандъчето се напълни, то веднага се занася в склада, като през това време кошерът се покрива с покривно платно, за да не седи отворен. След като магазинът се опразни той се отлепва от плодника с рамкоповдигача и се сваля, след което плодникът бързо се затваря с покривните дъсчици или покривното платно.

Ако по вътрешните стени на магазина са останали пчели, те се тръсват пред входа на кошера и магазинът се прибира в склада. По същия начин се снема най-горният корпус от многокорпусния кошер. При извършването на всички тези манипулации трябва да се стремим да държим кошера отворен възможно най-малко време. Ако внякои от питите, които сме определили за изваждане, има пило, то те се свалят в по-долния корпус и на тяхно място се изваждат други. Ако в някои от взетите пити има малки количества мед, той може да не се вади. По-пълните с мед магазинни и многокорпусни пити е най-добре да се центрофугират, освен ако не са необходими за попълване на запасите. В районите, където и през месец август има силна паша и времето е горещо, не трябва да се бърза с прибирането на магазините и допълнителните корпуси, особено при по-силните семейства. В този случай магазините и корпусите се оставят още известно време, за да се складира нектарът в тях, а не в плодника. Освен това при такъв обем на кошера пчелите няма да чувстват теснота и да се принуждават да вентилират на входа. След приключване на пашата магазините и корпусите се снемат. Първата работа след снемане на магазините и корпусите е да се извърши преглед на семействата след главната паша.

Той в повечето райони на страната се извършва до 15-20 август. По-късното провеждане на прегледа след главната паша може да доведе до недобро подготвяне на пчелните семейства за зимуване. Добре е прегледът да се направи, когато още има слаб принос на нектар. Когато липсва паша, прегледът трябва да се прави привечер или рано сутрин при вземане на мерки против предизвикването на кражба. За още по-голяма сигурност може да се използва подвижна палатка от мрежа, която се поставя върху кошера който ще се преглежда. При извършването на прегледа всяко семейство се преглежда основно, като се обръща внимание на следните основни показатели: наличие на майка и качествата и, количество на пилото, сила на семейството и здравословно състояние на пчелите, качество и количество на хранителните запаси. Майката на всяко семейство трябва да се намери и прецени окомерно. Тя трябва да е млада, качествена и да произхожда от високопродуктивно семейство. Старите майки по-рано прекратяват яйцеснасянето през есента и трудно може да се подбудят към яйценосна дейност. Затова, ако досега не е извършена смяната им, времето на прегледа след главната паша е крайния срок за подмяна на всички некачествени и стари майки. Ако някое семейство случайно е осиротяло му се придава запасна оплодена майка, а ако не се разполага с такава - маточник от високопродуктивно семейство.

При прегледа се преценява и количеството на пилото, което е от голямо значение, тъй като само пчелите, които се излюпят през есента, ще презимуват успешно. Ето защо главната задача след пашата е да се вземат мерки за усилено развитие на пчелните семейства, така че да имат пило на поне 6-7 пити. Това се постига, когато в семействата има млада продуктивна майка, добре подредено гнездо със свободни килийки за снасяне, непрекъснат приток на нектар или пчелите се подхранват подбудително. За целта по време на прегледа гнездата се подреждат, така че да има килийки за снасяне - 6-7 пити в средата на гнездото трябва да имат на 2/3 или на половината от площта си свободни килийки. Всички дефектни и стари пити се изваждат или ако има мед по тях се поставят зад преградната дъска, като медът се разпечатва за да може пчелите да го пренесат. Важно при прегледа е да се обърне внимание и на силата на пчелните семейства и на здравословното им състояние. В кошерите по това време на годината има много пчели, но това не бива да ни заблуждава, тъй като голяма част от тях няма да дочакат зимата. Това е така, тъй като те са участвали в медосбора и отглеждането на пило и са физиологически изтощени. Затова мерките за есенно развитие на пчелните семейства са от голямо значение. Важно е също така да се направи преценка на количеството и качеството на меда в кошерите, а също и на наличието на прашец. Отбелязват се семействата с недостатъчно мед и запасите им се попълват чрез даване на пити със запечатан нектарен мед. Ако нямаме тази възможност, хранителните запаси на тези семейства се допълват чрез подхранване за попълване на запасите, като е допустимо не повече от половината от общото количество мед да се замени със захарен.

Работата в пчелина през септември, включва следните стъпки:
Получаване и поддръжка на пчелите торене зимата.
Изолация кошери, ако ще зимуване на открито.
Преглед на пчелни семейства, проследяване на кражба.
хранителен: количеството и качеството на меда
Мед напусне тяхното изчисляване на 3 кг на 1 бира на улицата. в основата си, за 8 напълно обсаден насекоми рамка по-скоро 25 кг мед.

Тези работи се извършват до средата на края на септември, защото, както се използва допълнителен хранене захарен сироп.

Ако медът в кошера достатъчно за зимата, След това той се заменя с специална емисия

Това е не само броя, но качеството на меда. Добър ще бъдат зимуване на леки степени.

Но това бързо кристализира сортове (изнасилване, манов, на Хедър или мед от слънчогледи) не са подходящи.

Тези сортове могат да се хранят пчелите през пролетта, когато те завършат успешно първите прелитащите.

Освен пчелен мед амброзия и семейството осигури захарен сироп.

На 1 рамка пчелите имат мед и сироп 70 и 30% от. също да зададете 2 пълен кадър амброзия.

Осигурява рамка с мед по периметъра на кошера: преди OS – малко натоварен, и от двете страни – тежкият. така, всеки от слотовете насекоми намерят храна.

 


До началото или средата на септември да напусне кошера безпилотни летателни апарати, тяхното присъствие показва разстройството в пчели.

бележка, насекоми, които предпочитат рамка с кафяви центрове, и ако се установи, мед бяла рамка, те ще се движат храна.

Това поведение може да доведе до конфликт и семейството раздяла.

Препоръчително е да се водят дневник, които ще бъдат записани:
Количествата храна (съотношение мед и сироп, правила cerago).
брой на кадрите.
брой на кадрите, покрит с пчели, като начина, по който да се определи силата на семейството.
Възраст на майката.

Изолационни кошери
Във всеки кошер трябва да постави тавата така, която се образува в пространството под рамката, за да 100 mm.

В мотора оставяйки малко количество рамки, толкова,, колкото е необходимо за засаждане пчела.

Преди полагането на изолацията инспектира кошери в няма течове или пукнатини, затворете ги.

През септември отговорно отидете на слоя детайл изолация.

Ако използвате сено или други растения, Погрижете, че е имало семена.

Ако мотора не заема цялата сграда, След това му страни затвориха дървени дъски, който изглаждане на въздействието на студените зимни ветрове.

Друг начин за затопляне – Този монтаж кутия, в размер на 30-40 см превъзхожда кошер.

Но изолация не е направено до края на септември или началото на октомври, кошери също не помръдват от мястото.

В предварително приготвен, но добре изолирани къщи насекоми изпитват първите есенни слани.

 Преглед на пчелните семейства

Прегледайте необходимо, за да се определи силата на всяко семейство, млади или стари, образуват нови слоеве.

Медоносните пчели събират прашец и нектар от около два милиона цвята, за да се напълни един буркан мед. За целта те изминават над 90,000 км.
За един полет пчелата донася не повече от 0,02 грама мед. За да направят 1 кг мед, пчелите трябва да съберат 3 кг нектар и да го обработят. По време на обработката те вентилират влагата, обогатяват нектара с пчелни ферменти, пчелна отрова, прополис, пчелно млечице и така превръщат меда в жив продукт - храна и лекарство за човека. При добра паша едно пчелно семейство може да събере за един ден 6 кг мед или около 150 кг мед за едно лято.
За целия си живот една средна пчела-работничка прави 1.5 супени лъжици мед.
Търтей - мъжка пчела
Всички работни пчели са женски.
Пчелите комуникират една с друга чрез танцуване, което те могат да разберат дори и при пълен мрак. Така пчелите-разнунавачи информират останалите пчели-работнички как да стигнат до точното място на пашата.
Пчелата-майка може да снесе до 3,000 яйца на ден – при скорост от 5-6 на минута (1 яйце на всеки 10 секунди!). Това се равнява на 175-200 хиляди яйца годишно.
Един кошер събира до около 80,000 пчели. Най-голямата част от тях са женските пчели-работнички. Всички те са подчинени на една пчела-майка, която е почти два пъти по-едра от тях и обикновено е по-светлокафяво оцветена. Тя има много добре развито и удължено коремче, по-дълги крака и движенията й се отличават от тези на пчелите-работнички. Пчелата-майка е единствената женска с напълно развити размножителни органи. В семейството има и няколкостотин търтея - мъжки пчели, които са малко по-едри от пчелите-работнички. Тяхното единствено задължение е да оплождат майката. Те съставляват само 1% от пчелното население и се срещат само по време на размножителния период. След оплождането пчелите изгонват търтеите от кошера.
Когато Александър Велики умира, той е пренесен обратно в Гърция в златен ковчег – пълен с мед.
За да се добият четири килограма мед (1 галон) комбинираното прелетяно разстояние от пчелите се равнява на пътя до Луната и обратно.
Пчелата лети средно с 15-20 км/час. При полет без товар пчелата развива скорост до 65 км/ч. За 1 мин. тя прелита над 1 км.
Пчелите от един кошер посещават до 225,000 цвята на ден. Една от тях обикновено посещава между 50 и 1,000 цветя на ден, но понякога достига и няколко хиляди.
Средната температура в кошера е 34 градуса по Целзий / 93.2 по Фаренхайт.
Пчелите изяждат около 8 кг. мед, за да произведат 1 кг. пчелен восък. Производството на пчелен восък в повечето кошери е от 1.5 до 2 % от общия добив на мед.
Медоносната пчела е единственото насекомо, което произвежда храна, употребявана от хората. В една лъжица мед се съдържат повече от 70 важни за човешкия организъм вещества. Той съдържа седемнадесет пъти повече витамин В2, отколкото прасковите. Шестнадесет пъти повече, отколкото гроздовият сок, пет пъти повече, отколкото сокът в пресните ябълки. Микробите нямат шанс за оцеляване поради голямото съдържание на калий в меда.
Продължителността на живота на една пчела-работничка през активния им сезон е между 3 и 6 седмици като те буквално работят до смърт. През краткия си живот с безпогрешните си инстинкти пчелите приемат като храна - нектар и прашец и като защитно средство – прополиса, а от своя страна произвеждат мед, хората използват и пчелната отрова, восъка и пчелното млечице.
Мозъкът на медоносна пчела-работничка е колко 1 кубичен милиметър, но представлява най-плътната неврологична тъкан, на което и да е било животно.
Медоносните пчели са едни от изключително редките пчели със сложни (фасетни) очи с власинки. Също така пчелите имат и нещо като магнитна лента около мозъка, която им помага за навигацията.
За да произведе 30 грама мед (1 унция), пчелата трябва да извърши над 1,600 кръгови полета, като всеки от тях може да достигне до 10 км. За да произведат килограм мед, пчелите изминават разстояние, равно на близо 4.5 пъти обиколката на Земята!
Всеки път пчелите събират прашец само от един вид цветя. Когато две различни цветя с почти идентични цветове растат едно до друго – пчелите могат почти да се сблъскат във въздуха, но никога няма да докоснат полена на грешното цвете.
Една пчела трябва да работи един месец – по осем часа на ден, за да получи 1 чаена лъжичка пелети от пчелен прашец, която съдържа 2.5 милиарда зрънца цветен прашец. Той от своя страна съдържа уникален коктейл от микронутриенти, микроелементи, минерали и антиоксиданти.
Според геолозите, пчелите са преживели на земята повече от 150 милиона години. В момента Земята се обитава от над 19 200 вида пчели – това означава, че има повече видове пчели, отколкото са видовете бозайници и птици, взети заедно.
Пчелите произвеждат единствената храна, която ако се съхранява правилно, никога няма да се развали. В египетските пирамиди е открит годен за консумация мед!
Пчелите имат невероятно точен „вграден“ часовник, който им сигнализира на всеки 24 часа. Те се връщат на същото място, на което им се налива меден разтвор всеки ден, с точност до минутата! Проведен е експеримент, при който биолози „тренират“ пчелите да излизат всеки ден в 8:15 вечерта. След определен период от време, кошерът бил запечатан веднага след храненето и натоварен на самолет от Париж за Ню Йорк. Точно 24 часа по-късно пчелите отново излетели от кошера, което доказало, че дългият и тежък полет, както и часовата разлика не попречили на тяхната "аларма" да се включи.
Още интересна информация за меда
Австрийският пчеларски съюз, представляван от вицепрезидента А. Рейтингер възлага на дипломирания екотрофолог Р. Франк и лекаря по обща медицина Д-р Дж. Путингер да направят следното изследване, обхващащо 50 здрави доброволеца на възраст от 25 до 65 години, които са били готови осем седмици да приемат дневно минимум две супени лъжици мед. Какъв мед ще консумират - течен или кристализирал е решавал всеки един от доброволците. Друго условие за включване на доброволците в групата е било преди експеримента да не са приемали постоянно мед, както и да не променят хранителните си навици по време на опита. Преди и след изследването на всеки доброволец е взета кръв и е изследван имунологичният статус. Освен това е измервано и количеството на свободните радикали (вещества, отговорни за възникването на множество заболявания като рак, артериосклероза, болести на нервната система, бъбреците, черния дроб и белите дробове). В края на изследването са направени следните по-важни изводи:

Факти за пчелите и меда
Употребата на пчелен мед спомага намаляването на теглото;
Приемането на пчелен мед помага против безсъние;
Употребата на пчелен мед води до по-добро самочувствие и работоспособност;
Приемането на пчелен мед намалява пристъпите от главоболие;
Който приема пчелен мед има по-рядко схващане на мускулите (мскулни крампи);
Приемането на пчелен мед подобрява храносмилането;
Който яде пчелен мед, яде по-малко шоколад.
Данни от друго изследване за ефекта на палестинския мед върху сперматогенезата при плъхове: Лечение на мъжки плъхове албиноси с 5% мед за 20 дни не е имал значителен ефект върху общото телесно тегло или на относителното тегло на други органи като тестисите, семенните везикули, далака, бъбреците, черния дроб, сърцето или мозъка. Единствената значителна промяна е 17% увеличение в относителното тегло на epididymis /тестикуларния израстък/. Относително тегло на всички други органи, е сходен с този при контролната група, в която животните са лекувани за същия период от време с питейна вода.

Лечение на плъхове за същия период със същата концентрация от 5% захароза, не води до значителни промени в абсолютни или относителни тегла на органи в сравнение с контролната група. Същото лечение с палестински мед увеличава значително броя на сперматозоидите с 37%. Дейността на тестисните маркер ензими, за сперматогенезата, като сорбитол дехидрогеназа (SDH) се е увеличил с 31%, и лактат дехидрогеназа (LDH) е намалял с 48%, което показва, че лечението с мед индуцира сперматогенезата. Подобно, лечението със захароза не е имало значителен ефект върху някои от ключовите ензими или броя на сперматозоидите. В заключение показват, че поглъщането на мед индуцира сперматогенезата при плъхове чрез увеличаване броя на сперматозоидите, увеличаване на относителното тегло на epididymis, както и повишаване на SDH и намаляване на LDH активността.

За това, че медът увеличава репродуктивните и герминативните способности на организма, се знае от дълбока древност. Полу на шега, полу на истина, по време на пчеларските изложения той се препоръчва и като виагра. Ето, че за пореден път са получени научни доказателства в подкрепа на това твърдение. Друг е въпросът, че синтетичната виаграта действа на копулативните, а не на герминативните и репродуктивните способности на организма. Също така има доста повече странични нежелани ефекти, отколкото положителни страни.