В края на юли за повечето райони на страната пчелната паша е приключила и заедно с това започва новата пчеларска година. Летежът на пчелите намалява и започва изгонването на тьртеите от кошерите. Броят на пчелите-работнички и на пилото е понамалял по време на пашата, а по-голямата част от питите е заета със запечатан мед. Първата задача, която трябва да се свърши след окончателното приключване на медосбора е да се снемат магазините и излишните корпуси за центрофугиране. Това е най-добре да се извършва привечер. Тогава опасността от пчелна кражба е по-малка. Кошерът се отваря и магазинните пити се изваждат една по една. Намиращите се по тях пчели се смитат с пчеларска четка или перо вътре в кошера, а освободените пити се поставят в преносимото сандъче.

Когато сандъчето се напълни, то веднага се занася в склада, като през това време кошерът се покрива с покривно платно, за да не седи отворен. След като магазинът се опразни той се отлепва от плодника с рамкоповдигача и се сваля, след което плодникът бързо се затваря с покривните дъсчици или покривното платно.

Ако по вътрешните стени на магазина са останали пчели, те се тръсват пред входа на кошера и магазинът се прибира в склада. По същия начин се снема най-горният корпус от многокорпусния кошер. При извършването на всички тези манипулации трябва да се стремим да държим кошера отворен възможно най-малко време. Ако внякои от питите, които сме определили за изваждане, има пило, то те се свалят в по-долния корпус и на тяхно място се изваждат други. Ако в някои от взетите пити има малки количества мед, той може да не се вади. По-пълните с мед магазинни и многокорпусни пити е най-добре да се центрофугират, освен ако не са необходими за попълване на запасите. В районите, където и през месец август има силна паша и времето е горещо, не трябва да се бърза с прибирането на магазините и допълнителните корпуси, особено при по-силните семейства. В този случай магазините и корпусите се оставят още известно време, за да се складира нектарът в тях, а не в плодника. Освен това при такъв обем на кошера пчелите няма да чувстват теснота и да се принуждават да вентилират на входа. След приключване на пашата магазините и корпусите се снемат. Първата работа след снемане на магазините и корпусите е да се извърши преглед на семействата след главната паша.

Той в повечето райони на страната се извършва до 15-20 август. По-късното провеждане на прегледа след главната паша може да доведе до недобро подготвяне на пчелните семейства за зимуване. Добре е прегледът да се направи, когато още има слаб принос на нектар. Когато липсва паша, прегледът трябва да се прави привечер или рано сутрин при вземане на мерки против предизвикването на кражба. За още по-голяма сигурност може да се използва подвижна палатка от мрежа, която се поставя върху кошера който ще се преглежда. При извършването на прегледа всяко семейство се преглежда основно, като се обръща внимание на следните основни показатели: наличие на майка и качествата и, количество на пилото, сила на семейството и здравословно състояние на пчелите, качество и количество на хранителните запаси. Майката на всяко семейство трябва да се намери и прецени окомерно. Тя трябва да е млада, качествена и да произхожда от високопродуктивно семейство. Старите майки по-рано прекратяват яйцеснасянето през есента и трудно може да се подбудят към яйценосна дейност. Затова, ако досега не е извършена смяната им, времето на прегледа след главната паша е крайния срок за подмяна на всички некачествени и стари майки. Ако някое семейство случайно е осиротяло му се придава запасна оплодена майка, а ако не се разполага с такава - маточник от високопродуктивно семейство.

При прегледа се преценява и количеството на пилото, което е от голямо значение, тъй като само пчелите, които се излюпят през есента, ще презимуват успешно. Ето защо главната задача след пашата е да се вземат мерки за усилено развитие на пчелните семейства, така че да имат пило на поне 6-7 пити. Това се постига, когато в семействата има млада продуктивна майка, добре подредено гнездо със свободни килийки за снасяне, непрекъснат приток на нектар или пчелите се подхранват подбудително. За целта по време на прегледа гнездата се подреждат, така че да има килийки за снасяне - 6-7 пити в средата на гнездото трябва да имат на 2/3 или на половината от площта си свободни килийки. Всички дефектни и стари пити се изваждат или ако има мед по тях се поставят зад преградната дъска, като медът се разпечатва за да може пчелите да го пренесат. Важно при прегледа е да се обърне внимание и на силата на пчелните семейства и на здравословното им състояние. В кошерите по това време на годината има много пчели, но това не бива да ни заблуждава, тъй като голяма част от тях няма да дочакат зимата. Това е така, тъй като те са участвали в медосбора и отглеждането на пило и са физиологически изтощени. Затова мерките за есенно развитие на пчелните семейства са от голямо значение. Важно е също така да се направи преценка на количеството и качеството на меда в кошерите, а също и на наличието на прашец. Отбелязват се семействата с недостатъчно мед и запасите им се попълват чрез даване на пити със запечатан нектарен мед. Ако нямаме тази възможност, хранителните запаси на тези семейства се допълват чрез подхранване за попълване на запасите, като е допустимо не повече от половината от общото количество мед да се замени със захарен.

Медоносните пчели събират прашец и нектар от около два милиона цвята, за да се напълни един буркан мед. За целта те изминават над 90,000 км.
За един полет пчелата донася не повече от 0,02 грама мед. За да направят 1 кг мед, пчелите трябва да съберат 3 кг нектар и да го обработят. По време на обработката те вентилират влагата, обогатяват нектара с пчелни ферменти, пчелна отрова, прополис, пчелно млечице и така превръщат меда в жив продукт - храна и лекарство за човека. При добра паша едно пчелно семейство може да събере за един ден 6 кг мед или около 150 кг мед за едно лято.
За целия си живот една средна пчела-работничка прави 1.5 супени лъжици мед.
Търтей - мъжка пчела
Всички работни пчели са женски.
Пчелите комуникират една с друга чрез танцуване, което те могат да разберат дори и при пълен мрак. Така пчелите-разнунавачи информират останалите пчели-работнички как да стигнат до точното място на пашата.
Пчелата-майка може да снесе до 3,000 яйца на ден – при скорост от 5-6 на минута (1 яйце на всеки 10 секунди!). Това се равнява на 175-200 хиляди яйца годишно.
Един кошер събира до около 80,000 пчели. Най-голямата част от тях са женските пчели-работнички. Всички те са подчинени на една пчела-майка, която е почти два пъти по-едра от тях и обикновено е по-светлокафяво оцветена. Тя има много добре развито и удължено коремче, по-дълги крака и движенията й се отличават от тези на пчелите-работнички. Пчелата-майка е единствената женска с напълно развити размножителни органи. В семейството има и няколкостотин търтея - мъжки пчели, които са малко по-едри от пчелите-работнички. Тяхното единствено задължение е да оплождат майката. Те съставляват само 1% от пчелното население и се срещат само по време на размножителния период. След оплождането пчелите изгонват търтеите от кошера.
Когато Александър Велики умира, той е пренесен обратно в Гърция в златен ковчег – пълен с мед.
За да се добият четири килограма мед (1 галон) комбинираното прелетяно разстояние от пчелите се равнява на пътя до Луната и обратно.
Пчелата лети средно с 15-20 км/час. При полет без товар пчелата развива скорост до 65 км/ч. За 1 мин. тя прелита над 1 км.
Пчелите от един кошер посещават до 225,000 цвята на ден. Една от тях обикновено посещава между 50 и 1,000 цветя на ден, но понякога достига и няколко хиляди.
Средната температура в кошера е 34 градуса по Целзий / 93.2 по Фаренхайт.
Пчелите изяждат около 8 кг. мед, за да произведат 1 кг. пчелен восък. Производството на пчелен восък в повечето кошери е от 1.5 до 2 % от общия добив на мед.
Медоносната пчела е единственото насекомо, което произвежда храна, употребявана от хората. В една лъжица мед се съдържат повече от 70 важни за човешкия организъм вещества. Той съдържа седемнадесет пъти повече витамин В2, отколкото прасковите. Шестнадесет пъти повече, отколкото гроздовият сок, пет пъти повече, отколкото сокът в пресните ябълки. Микробите нямат шанс за оцеляване поради голямото съдържание на калий в меда.
Продължителността на живота на една пчела-работничка през активния им сезон е между 3 и 6 седмици като те буквално работят до смърт. През краткия си живот с безпогрешните си инстинкти пчелите приемат като храна - нектар и прашец и като защитно средство – прополиса, а от своя страна произвеждат мед, хората използват и пчелната отрова, восъка и пчелното млечице.
Мозъкът на медоносна пчела-работничка е колко 1 кубичен милиметър, но представлява най-плътната неврологична тъкан, на което и да е било животно.
Медоносните пчели са едни от изключително редките пчели със сложни (фасетни) очи с власинки. Също така пчелите имат и нещо като магнитна лента около мозъка, която им помага за навигацията.
За да произведе 30 грама мед (1 унция), пчелата трябва да извърши над 1,600 кръгови полета, като всеки от тях може да достигне до 10 км. За да произведат килограм мед, пчелите изминават разстояние, равно на близо 4.5 пъти обиколката на Земята!
Всеки път пчелите събират прашец само от един вид цветя. Когато две различни цветя с почти идентични цветове растат едно до друго – пчелите могат почти да се сблъскат във въздуха, но никога няма да докоснат полена на грешното цвете.
Една пчела трябва да работи един месец – по осем часа на ден, за да получи 1 чаена лъжичка пелети от пчелен прашец, която съдържа 2.5 милиарда зрънца цветен прашец. Той от своя страна съдържа уникален коктейл от микронутриенти, микроелементи, минерали и антиоксиданти.
Според геолозите, пчелите са преживели на земята повече от 150 милиона години. В момента Земята се обитава от над 19 200 вида пчели – това означава, че има повече видове пчели, отколкото са видовете бозайници и птици, взети заедно.
Пчелите произвеждат единствената храна, която ако се съхранява правилно, никога няма да се развали. В египетските пирамиди е открит годен за консумация мед!
Пчелите имат невероятно точен „вграден“ часовник, който им сигнализира на всеки 24 часа. Те се връщат на същото място, на което им се налива меден разтвор всеки ден, с точност до минутата! Проведен е експеримент, при който биолози „тренират“ пчелите да излизат всеки ден в 8:15 вечерта. След определен период от време, кошерът бил запечатан веднага след храненето и натоварен на самолет от Париж за Ню Йорк. Точно 24 часа по-късно пчелите отново излетели от кошера, което доказало, че дългият и тежък полет, както и часовата разлика не попречили на тяхната "аларма" да се включи.
Още интересна информация за меда
Австрийският пчеларски съюз, представляван от вицепрезидента А. Рейтингер възлага на дипломирания екотрофолог Р. Франк и лекаря по обща медицина Д-р Дж. Путингер да направят следното изследване, обхващащо 50 здрави доброволеца на възраст от 25 до 65 години, които са били готови осем седмици да приемат дневно минимум две супени лъжици мед. Какъв мед ще консумират - течен или кристализирал е решавал всеки един от доброволците. Друго условие за включване на доброволците в групата е било преди експеримента да не са приемали постоянно мед, както и да не променят хранителните си навици по време на опита. Преди и след изследването на всеки доброволец е взета кръв и е изследван имунологичният статус. Освен това е измервано и количеството на свободните радикали (вещества, отговорни за възникването на множество заболявания като рак, артериосклероза, болести на нервната система, бъбреците, черния дроб и белите дробове). В края на изследването са направени следните по-важни изводи:

Факти за пчелите и меда
Употребата на пчелен мед спомага намаляването на теглото;
Приемането на пчелен мед помага против безсъние;
Употребата на пчелен мед води до по-добро самочувствие и работоспособност;
Приемането на пчелен мед намалява пристъпите от главоболие;
Който приема пчелен мед има по-рядко схващане на мускулите (мскулни крампи);
Приемането на пчелен мед подобрява храносмилането;
Който яде пчелен мед, яде по-малко шоколад.
Данни от друго изследване за ефекта на палестинския мед върху сперматогенезата при плъхове: Лечение на мъжки плъхове албиноси с 5% мед за 20 дни не е имал значителен ефект върху общото телесно тегло или на относителното тегло на други органи като тестисите, семенните везикули, далака, бъбреците, черния дроб, сърцето или мозъка. Единствената значителна промяна е 17% увеличение в относителното тегло на epididymis /тестикуларния израстък/. Относително тегло на всички други органи, е сходен с този при контролната група, в която животните са лекувани за същия период от време с питейна вода.

Лечение на плъхове за същия период със същата концентрация от 5% захароза, не води до значителни промени в абсолютни или относителни тегла на органи в сравнение с контролната група. Същото лечение с палестински мед увеличава значително броя на сперматозоидите с 37%. Дейността на тестисните маркер ензими, за сперматогенезата, като сорбитол дехидрогеназа (SDH) се е увеличил с 31%, и лактат дехидрогеназа (LDH) е намалял с 48%, което показва, че лечението с мед индуцира сперматогенезата. Подобно, лечението със захароза не е имало значителен ефект върху някои от ключовите ензими или броя на сперматозоидите. В заключение показват, че поглъщането на мед индуцира сперматогенезата при плъхове чрез увеличаване броя на сперматозоидите, увеличаване на относителното тегло на epididymis, както и повишаване на SDH и намаляване на LDH активността.

За това, че медът увеличава репродуктивните и герминативните способности на организма, се знае от дълбока древност. Полу на шега, полу на истина, по време на пчеларските изложения той се препоръчва и като виагра. Ето, че за пореден път са получени научни доказателства в подкрепа на това твърдение. Друг е въпросът, че синтетичната виаграта действа на копулативните, а не на герминативните и репродуктивните способности на организма. Също така има доста повече странични нежелани ефекти, отколкото положителни страни.

Сред основните дейности на пчеларите през май е да предотвратят роенето на пчелите. То ги отклонява от работата им да събират нектар и прашец. Състоянието е характерно, тъй като пчелите са подчинени на естествената заложба за размножаване и разпространение на вида. Роенето става най-често през май-юни, но понякога и през юли. Моментът обикновено е преди началото на главната паша. Пчелите, изпаднали в роево състояние, не я използват. Ето кое налага да се вземат мерки срещу естественото роене, още повече, че за увеличаване на броя на пчелните семейства в пчелина има много по-надеждни съвременни начини.

 


Подготовката за роене на пчелното семейство може да се установи по някои съществени признаци, посочват от nivabg.com:

изграждането на търтееви килийки и отглеждането на много търтеево пило вече е указание за възможна проява на роевия инстинкт;
залагането на празни маточни килийки по страничните и долните ръбове на питите е следващият момент, който се проявява около 15 дни след снасянето в търтеевите килийки;
принуждаването на майката да снася яйца в маточните килийки и появата на захранени и запечатани ларви в маточници е най-сигурното указание за изпадане в роево състояние;
събирането на пчелите по крайните пити или струпването им на “бради” на входа на кошера е сигнал, че първият рой вече ще излети, което става на деветия ден след залагането на първите маточници.
Изпадайки в роево състояние, пчелите всъщност не действат. Те са престанали да търсят нектар, вече не хранят майката, тя олеква, за да може да лети. Първите два признака не са указание, че семейството непременно ще се рой, но показват възможната тенденция. Затова още с появата им пчеларят трябва да вземе съответните най-ефективни мерки.

Добри резултати има своевременното разширяване на обема на кошерите, внасянето на рамки с восъчни основи, използването на запасни майки, поставянето на корпуси и магазини. Това се мерки, които провокират съзидателната активност у пчелите. В противен случай процесите поемат посоката към роене и в продължение на 15-20 и повече дни те изпадат в бездействие. Лошото е, че това най-често става с появата на главната паша обикновено в райони с предхождаща по-слаба поддържаща паша, както и при съответното на потребностите до момента подхранване. Подчинени на естествения роеви инстинкт, пчелите не могат да използват пашата. Роевете, дори и уловени, са слаби.

 


Щом забележи, че някое семейство изпада в роево състояние, пчеларят следва веднага да го прекрати. Много ефективен начин е т. нар. налитане във временна отводка на пчели от роевото семейство. За целта кошерът, ако е многокорпусен, се отмества на половин метър встрани и се обръща с входа в противоположна посока. На негово място се настанява корпус с нуклеусно семейство или отводка с млада оплодена майка. Над него се поставя втори корпус с восъчни основи, а след него и трети с пило от роевото семейство без пчелите. Всички маточници се разрушават. Тези манипулации се извършват в хубав ден през обедните часове по време на активен летеж.

Летящите пчели от роевото семейство налитат в новото гнездо, където се увличат в градеж, а младата майка започва усилено да снася. В кошера, останал без летящи пчели, роевият инстинкт затихва. Тогава отново се обръща напред. Гнездото му се комплектова така, че да има достатъчно пити за градене и снасяне. С настъпването на главната паша двете семейства се обединяват, като се оставя само едната майка. Обединеното семейство е силно и използва ефективно пашата.

 


При кошерите Дадан-Блат се постъпва по същия начин. По-различното е, че плодникът на новия кошер на нуклеусното семейство се допълва с изградени празни пити и восъчни основи. Поставя се и корпус с питите със запечатано пило от роевия кошер. По подобен начин се постъпва и при кошерите лежак.

Непосредствено преди настъпването на главната паша роевото състояние може да се прекрати като кошерът размени мястото си с друг, в който семейството не дава признаци на роене. За целта дъната и прилетните дъски на двата кошера предварително се натриват с маточина или лук. Летящите пчели от роевото семейство налитат в нероевото и веднага се захващат с работа. Пчелите пък от нероевото, попаднали в роевия кошер, увличат бездейните пчели в работа, прогризват маточниците и животът се нормализира. Така използването на обилно цъфтящата растителност вече е възможно.

Май е месецът, през който настъпва първата главна паша от бяла акация и еспарзета. Започват да цъфтят – бук, летен дъб, клен, смърч, бял и черен бор. От тях пчелите събират прашец и манов мед. Цъфтят още татарски нокът, гледичия, питомен кестен, мъждрян, детелина, (бяла, розова, червена), кучи дрян, маргарит, гръклян, звездел, инкарнатка, мащерка, синап, градински чай, малина, спирея, подъбиче, зимен фий, мак, кориандър, бораго, изреждат експертите от agro-consultant.net. Продължава цъфтежът на глухарчето и някои от овощните видове.

Пчелните майки продължават интензивното снасяне на яйца. Те снасят от 1500 до 2000 и дори повече яйца на денонощие. Силните семейства вече имат по 8-10 цели пити с пило. Пчелните семейства са готови да използват настъпващата главна паша. Пчелите са изпълнили целия плодник на дадан – блатовия кошер и около 2 корпуса на многокорпусния. Пчелите усилено произвеждат восък и градят поставените в кошерите восъчни основи. Във всяко пчелно семейство има естествен стремеж към размножаване и поради тази причина пчелите изграждат поставените восъчни основи с повече търтееви килийки.

 


В тези килийки майката снася неоплодени яйца, от които се излюпват търтеи. Всеки пчелар желае пчелите да изграждат пити с работнически килийки и затова трябва да се поставят в кошерите строителни рамки. На тях пчелите изграждат пити с търтееви килийки. Майката снася неоплодени яйца в тях. Излюпват се и все повече търтеи. Заработва роевия инстинкт на семействата, особено на тези, които са в кошери с по – малък обем. Тези семейства се подготвят за естествено роене, като залагат роеви маточници.

Пчеларят трябва да бъде постоянно в пчелина. Гнездата трябва да се разширят напълно, като се използват восъчни основи и едновремено с това трябва редовно да се изрязват изградените и запечатани „далаци” на строителните рамки. Пчеларят трябва да вземе навреме мерки срещу изпадането на пчелните семейства в роево състояние. Пчеларят може да постави и магазин върху плодника при дадан – блатовия кошер, както или нов корпус при многокорпусния. По този начин се продължава развитието на пчелните семейства, когато корпусът е изпълнен с пило, мед и прашец преди още да е настъпила главната паша. Когато някои семейства са изпаднали в роево състояние, пчеларят трябва да го прекрати.

Когато настъпи главната паша от акация, еспарзета и др., пчеларите трябва да откарат кошерите навреме при цъфтящите култури. Трябва да се полагат необходимите грижи за пълноценното използване на главната паша. Не се препоръчва да се струпват много кошери на едно място. Кошерите трябва да се поставят на групи от 30 до 50 броя. Всяка група кошери трябва да е отдалечена на около 1 – 2 км от другата. Правилното разположение на кошерита зависи от площта на културата, нейната продуктивност на нектар и прашец и от нуждата от пчели за опрашване. Пчелните семейства не трябва да се безпокоят с излишни прегледи.

Трябва да се вземат мерки за опазване на пчелите, когато предстои третиране на селскостопанските култури или горите с отровни препарати.

През месеците април, май и юни трябва да се извършат задължителните прегледи на пчелните семейства. Те се правят профилактично за откриване на европейския, киселия и мехурчестия гнилец, на парагнилеца и на други заболявания. Прегледите се извършват от проверителите под ръководството на ветеринарните лекари.

 

С настъпването на юни пчеларите трябва да полагат повече грижи за пчелните семейства, понеже предстои основният медосборен период и това увеличава активността им. За съжаление продължителните валежи и ниски температури ограничават пчелната паша и пречат на пчелите да летят, което увеличава опасността от изпадане на семействата в роево състояние. Когато роенето е засегнало пчелното семейство, многокорпусният кошер, в който се намира, трябва да се измести встрани и да се замени с корпус от восъчни основи. Сред тях се поставя пита с майка и младо пило. Върху корпуса се поставя ханеманова решетка, а отгоре празен корпус.

 


Питите от семейството, изпаднало в роево състояние, се изваждат, а пчелите се смитат върху платно, което е поставено пред новия кошер. В празния кошер трябва да подредите освободените пити, а над него да оставите нови. Процедурата продължава до прехвърлянето на всички пити. Унищожават се маточниците, а входовете над ханемановата решетка се затварят за известно време. След като извършите подредбата, пилото трябва да остане най-отгоре. В долния корпус с восъчни основи се отделя майката и част от младите пчели. По този начин пчелното семейство се оставя в състояние на естествено роене, което помага за по-лесната му организация и включването на семейството отново в активната паша.

Пчелите, които са поставени в по-горните корпуси, залагат свищеви маточници. След осем или девет дневен период те се унищожават, което позволява да се отворят входовете. Същата практика се използва при дадан-блатовите кошери. Когато кошерът е лежак, трябва да се отмести и да се замени с празен дадан-блатов кошер с корпус.

 


Има два начина, които ще ви помогнат да се справите с роенето през юни. Не е нужно да сте се занимавали дълги години с пчеларство, за да използвате техника за изкуствено роене, но трябва да познавате биологията на пчелите и да следвате основните правила.

Пчелните семейства не трябва да се увеличават с повече от 10% от началния им годишен брой. Правилно е при 10 пчелни кошера стопанството да се увеличи най-много с един. Когато пчелните семейства се разделят с цел увеличаване на броя им за кратък период от време се понижава активността на пчелите и добивът независимо от техниката за изкуствено роене, която използвате. Препоръчва се да прибягвате до тези техники само ако разполагате със силни и продуктивни семейства. При останалите се потиска роевият инстинкт, което позволява да се поддържа събирателната и градивната им способност.

 


Опитните пчелари се стремят към по-бавен прираст на пчелните семейства в пчелина, отколкото по-бърз, но от слаби и непродуктивни семейства.

За да започнете изкуствено роене трябва да разполагате с достатъчно пило и пчели. Подходящото време за изпълнение на тази процедура се определя от настъпването на главната паша и продължителността й.
За да започнете с осъществяването на изкуственото роене трябва да разполагате с оплодени майки или зрели маточници. Трябва да се запасите с изградени пити мед, работнически килийки и прашец, преградни дъски, нови кошери, затоплящи материали и други.

Най-разпространените техники за изкуствено роене включват образуването на прости и сборни отводки, делене на половина на пчелните семейства, отводки с презимували запасни майки и налитане при майката. Основата на всички техники е следствие от факта, че след като се разместят кошерите летящите пчели търсят старото място, а младите остават в новото. През юни най-подходящия метод за изкуствено роене е чрез сборна отводка.

За разлика от простата отводка, при която материалът за образуване на ново пчелно семейство се взима само от едно семейство, при сборната се събира от няколко здрави и силни семейства. След прецъфтяване на акацията е най-подходящото време за осъществяване на изкуствено роене чрез сборна отводка.

Необходими са 1-2 пити с люпещо се пило и пчели от няколко силни пчелни семейства. Важно условие е майката да не е сред покриващите питите пчели. В новия кошер се поставят 8 пити като предварително дъното се натрива с лук, за да се притъпи разликата в миризмите на пчелите. Те трябва да достигнат общо тегло от 2 килограма, за да покрият добре 9 или 10 пити, затова ако са малко може да стърсите допълнително пчели от друга пита. На новото семейство се полагат 1-2 пити с мед. На следващия ден или още през същата вечер се придава оплодена майка в клетка. Освобождава се след едно денонощие. Сформираната отводка се премества на отдалечено място, което позволява облитане на пчелите. На семействата, от които са използвани пити за новия кошер трябва да се дадат изградени пити или рамки с восъчни основи за градеж.

Техниката за изкуствено роене, чрез налитане при майката се използва преди настъпване на главната паша, но след прецъфтяване на акацията. За целта са необходими 5 – 6 празни изградени пити и пити с храна, които се поставят в празен кошер, като се подреждат през една. В средата на гнездото се поставя пита с майка от най-силното пчелно семейство. Може да добавите една или две пити със запечатано пило по време на усилния летеж на пчелите. Летящите се устремяват към новия кошер, който е поставен на старото място с тяхната майка, а кошерът със старото семейство се измества на ново място като му се придава зрял маточник или оплодена майка.

 

Жизнен цикъл на пчелата
Пчелите са една от трите "касти": пчела-майка, пчели-работнички и търтеи. Пчелата-майка е единствената пчела с репродуктивна функция, но дори с тази своя задача тя не може да се справи напълно сама. Тя излита само веднъж в брачен полет, който трае обикновено няколко дни, след което е готова да снася яйчица до края на своя живот. Пчелите-работнички, в зависимост от своята възраст, се грижат за пилото, градят рамки, почистват кошера, пазят входа на кошера или събират мед, пчелен прашец, вода или произвеждат прополис. Търтеите прекарват дните си в летене и посещение на т. нар. "търтеeви общности", от ранен следобед до малко преди смрачаване. Техният живот преминава изпълнен с надежда, че ще срещнат поредната пчела-майка, която да ощастливят. Сега нека се спрем по-подробно на всеки един от представителите на трите касти, проследявайки го от малко яйчице до края на дните му.

Пчела-Майка (Царица)
Ще започнем с пчелата-майка, тъй като тя е основополагаща за живота в кошера, а там има една единствена пчела-майка. Причините, поради които пчелите отглеждат пчела-майка са:

или

осиротяло семейство (пчелата-майка е загинала или не се е завърнала в кошера след брачния полет),
тиха смяна (пчелата-майка живееща в кошера не оправдава очакванията на пчелното семейство - не снася достатъчно количество оплодени яйца – остaряла или е била леко притисната при манипулациите в кошера)
планирано предстоящо роене. Маточниците (килийките в които се развива пчелата майка) се намират на различно място и имат характерна форма в зависимост от причината за смяна.
Осиротяло семейство
Характеристиките на осиротял кошер са: в него няма пчела-майка, има малка наличност на открито пило и не се наблюдават неизлюпени яйца. Килийките, в които се отглежда и излюпва пчела-майка, се наричат маточници - те са с големината и формата на фъстъчена шушулка. В кошера маточникът (маточната килийка) се вижда разположен странично или на дъното на някоя от рамките. Ако пчелата-майка е загинала, пчелите започват да се грижат за млада ларва, хранейки я с големи количества пчелно млечице и построявайки голяма висяща килийка, в която ще израсне ларвата (маточник).

Тиха смяна
По време на тихата смяна, пчелите се опитват да сменят живеещата при тях пчела-майка, тъй като те я смятат за недостатъчно годна. Майката в този случай е вече на възраст 2-3 години и затова броят на снасяните оплодени яйца намалява или не произвежда достатъчното количество феромони (Queen Mandibular Pheromone = QMP), които дават на пчелното семейство представата, че в кошера има пчела-майка. Маточниците за тиха смяна обикновено са разположени на лицевата страна, около средата на питата.

Роене
Роевите маточници биват изграждани, за да се запази възпроизводството (репродуктивността) на пчелното семейство, в ролята му на "суперорганизъм". По този начин семейството създава нови семейства (пчелни колонии). Тези роеви маточници са разположени в долната част на рамката с пилото. Те лесно могат да бъдат забелязани чрез преглеждане на долната част на рамките. Ларвите от които може да се излюпи добра пчела-майка, са всъщност току що излюпени оплодени яйца. Това се случва 3 1/2 дни след деня на снасяне на яйцето. На 8 ден (за уголемени килийки с размер 5.4мм) или на 7 ден (за килийки с естествен размер 4.9мм), килийката ще бъде запечатана. На 16 ден (за големи килийки) или на 15 ден (за килийки с естествен размер) се появява пчелата-майка. Тя ще излети от кошера на 22 ден, ако времето позволи. На 25 ден, отново в зависимост от времето, тя ще извърши своя брачен полет и ще се оплоди с няколко търтеите, в продължение на няколко полета през следващите няколко дни. Към 28 ден вие можете да откриете излюпени яйца от младата плодовита пчела-майка. От този ден нататък, тя ще снася главно оплодени яйца (според природните условия и наличието на празни килийки), докато вече не и е възможно да прави това или докато пчелното семейство реши да рои на ново място и тя започне да снася яйца там. В природата майката живее две-три години, като в повечето случай престава да снася яйца към третата година и бива подменена от пчелите-работнички. При роене, старата пчела-майка излита заедно със първия рой, след като пчелите запечатат роевите маточници. Първичният рой винаги излита със старата майка и отнема голяма част от летящите пчели и запасите от мед. След 8 дни започва люпенето на младите (още неоплодени) пчели-майки, които излитат със следващите (евентуални) роеве, които се наричат вторични роеве. Вторичните роеве винаги излитат с неоплодени майки и много често се събират по няколко – случва се да намери вторичен рой, закрепен на клон в който ще има няколко неоплодени майки.

Естествено има и изключения. Джей Смит е имал пчела-майка, на име Алис, която е продължавала да снася много добре в продължение на 7 години, обикновено в нормата е майката да бива сменена след 3 години.

Пчели-работнички
Развитието на яйцето, от което ще се излюпи пчела-работничка е същото както развитието на яйцето, от което ще се излюпи пчела-майка. И двете първоначално биват хранени с пчелно млечице, но това на пчелата-работничка получава все по-малко и по-малко с напредване на дните до излюпването. И двете се излюпват на 3 1/2 ден, но пчелата-работничка се развива много по-бавно. От ден 3 1/2 докато килийката е запечатана, се нарича "окрито пило". Запечатването става на 9 ден (за големите килийки) или на 8 ден (за килийките с нормална големина). От деня на запечатване до деня на излюпване се нарича "запечатано пило". Новите пчели се излюпват на 21 ден (за големи килийки) или на 18 или 19 ден (за килийки с нормален размер). От тогава пчелите започват да гризат леко капачето на килийката, докато се освободят от нея и бъдат наречени "излюпено пило". След като се излюпи, пчелата-работничка първо започва като пчела-кърмачка, която храни младите ларви (окритото пило). Първите 2 дни след излюпването си, пчелата работничка ще почиства килийките и ще топли пилото. Следващите 3 до 5 дни ще храни старите ларви. От 6 до 10 ден ще храни младите ларви и ларвите на бъдещите пчели-майки (ако има такива). През периода от 1 ден, докато навърши 10 дни, пчелата работничка се нарича пчела-кърмачка. От 11 ден до 18 ден тя ще произвежда мед - все още няма да събира, но ще обработва нектар, като го взима от донеслите го от полето пчели-работнички и ще изгражда восъчни пити. От 19 до 21 ден пчелите-работнички ще се занимават с вентилиране и ще бъдат пчели-пазачи и почистващ персонал, който ще се занимава с хигиената на кошера и ще изхвърля боклука от него. От 11 до 21 ден те са домашни пчели. Oт 22 ден до края на живота им те са пчели-събирачки. Освен през зимата, обикновено пчелите-работнички живеят около 6 седмици или по-малко, работейки всеотдайно, докато крилцата им са прекалено увредени, за да летят. Трябва да подчертаем, че пчелите работнички отгледани в малки килийки (4.9мм), хранени само с естествевнна храна (естествен пчелен мед и прашец) без използването на химични препарати и киселини са много по-устойчиви и могат да живеят значително по-дълго от горепосочените 6 седмици. Ако пчелата-майка има проблеми да снася яйца и не бъде заменена навреме, пчелата-работничка има способността да развие яйчници и да започне да снася яица. Обикновено това са търтеиви яйца, снесени по няколко в килийки за пчели-работнички. На това място е добре да споменем че има пчели (appis capensis), при който пчелите работнички са в състояние да започнат да снасят оплодени яйца. Това качество не е характерно за пчелите отглеждани в нашите географски райони и ако семействтото не успее навреме да се сдобие с пчела-майка то се превръща в търтовка.

Жизнен цикъл на пчелата-работничка

Търтеи
Търтеите се развиват от неоплодени яйца. За тези от вас, които са се занимавали с генетика, тези яйца са хаплоидни, което значи, че притежават само един набор не-чифтни хромозоми, за разлика от пчелите-работнички, които са диплоидни - те имат чифтни хромозоми (двойно повече). Търтеите са по-къси и по-пълни, те имат огромни очи и нямат жило. Яйцето се излюпва на 3 1/2 ден. Килийката е затворена на 10 ден (за големите килийки) или на 9 ден (за килийки с естествен размер) и се излюпва на 24 ден (за големи килийки) или между 21 и 24 ден (при килийки с естествена големина). Пчелното семейство отглежда търтеи, когато има изобилие от ресурси, за да подсигурят голям брой търтеи, които да могат да оплодят пчелата-майка, ако е нужно. Не е известно все още дали търтеите имат и друга задача в кошера, но тъй като пчелното семейство отглежда около 10000 и повече търтея на година, от които само 1-2 извършват брачен полет, се предполага, че те биха могли да имат и друга функция в кошера.

Бележка на редактора:

На това място е добре да се споменат някой от допълнителните функции на търтеите:

терморегулация – затопляне и охлаждане на пилото
хигиена и защита на семейството – търтеите привличат вредители и неприятели, като по този начин осигуряват безпроблемен живот за пчелите работнички. Като пример за това може да се покаже, че акара е атрактиран от търтеевото пило.
търтеевото пило е разположено в краищата на пилото и понася риск от измръзване, нападение от неприятели и т.н.
сигурен съм, че търтеите имат доста повече функции и тепърва предстой да разберем още подробности за тяхната роля в пчелното семейство.
Когато ресурсите са ограничени, семейството изгонва търтеите навън от кошера и те умират от студ или от глад. През първите дни от живота им, търтеите измолват храна от пчелите-гледачки. По време на следващите дни те се хранят направо от отворените килийки с пило (където те обикновено се намират). След около седмица, те започват да летят и да се ориентират наоколо. След около две седмици те редовно летят до така наречените "Зони на търтеева контентрация" (англ. Drone Cogregation Area), като прекарват там от ранен следобед до вечерта. Това за зони, в които търтеите се събират и където те обикновено оплождат пчелите-майки. Ако един търтей е достатъчно добър "късметлия", че да се съеши с пчела-майка, неговата "награда" се състои в това, че след това пчелата се захваща зараво за него, като изстръгва целия му полов апарат. Търтеят умира от това увреждане. Пчелата-майка съхранява спермата в специални контейнерчета в телцето си и я изпуска по малко върху снесените яйца, за бъдат те оплодени. Когато спермата свърши, пчелата-майка не се съешва повече. Тя снася или само неоплодени яйца или спира да снася яйца и бива сменена.

Годишен цикъл на пчелното семейство
По дефиниция пчеларската година започва със зазимяването на пчелните семествата.

Зима
Всяко пчелно семейство се старае да е подготвено добре за зимата – то е натрупало достатъчно запаси, които ще му стигнат не само да преживее през зимата, но и да има нужните възпроизводствени сили чак до пролетта. За да постигне това, семейството има нужда от много мед и пчелен прашец. През зимата кошерът изглежда потънал в сън. Пчелите не излитат, освен ако температурите не се покачат до около 10*С (50*F). Но всъщност пчелното семейство поддържа в кошера определена температура в течение на цялата зима, както и малки запаси от пило, за да подсигури запаса от млади пчели. Запасите от пило се отглеждат на серии и се нуждаят от много енергия, поради което докато трае отглеждането им, в кошера е по-топло. Пчелното семейство прави кратки почивки между отделите серии младо пило през зимния период. В момента в който пчелното семейство усети нов приток на пресен пчелен прашец в кошера, то започва активно отглеждане на пило. Обикновено източникът на ранен пчелен прашец са дрянът, кленът, и върбата. За моята географска ширина, този период е от края на февруари до средата на март (авторът на статията, Майкъл Буш, пчеларства в Небраска, САЩ – щат с типично континентален климат и доста сходен с климата в северна България). За да го съберат обаче, на пчелите им е нужно да излетят от кошера - а това означава че времето трябва да е достатъчно топло, за да го позволи. Често пчеларите поставят в кошера малки питки от прачец/мед през този период от годината, за да не правят отлеждането на пило много зависимо от времето навън.

Пролет
Докато настъпи пролетта пчелното семейство вече се е увеличило. То би трябвало да е отгледало поне една пълна серия пило до този момент. Младите пчели са готови за полет с разцъфването на първите цветчета. Обикновено тава са цветовете на глухарчето и тези на ранните плодни дръвчета. Тук, в Небраска (където живее авторът на оригиналната статия), това са дивите сливи и трънката, които цъфтят около средата на април. От тогава до средата на май, семейството обикновено изпада в роево настроение. То се старае да завърши градежа и да запълни новоизградените килийки с нектар, така че пчелата-майка да не може да започне да снася яйчица в тях. Всички тежи приготовления преминават във верижна реакция, резултатът от която е роене. Колкото повече пчелата-майка е възпрепятствана да снася яйчица, толкова повече отслабва нейното телце, така че тя може да излитне и да напусне кошера. Колкото по-малко пило остане в питите, толкова по-малко грижи и работа имат пчелите-гледачки (именно това са пчелите, които започват да роят). Когато се достигне до определен брой "незаети в отглеждането" пчели, те ще започнат да изграждат роеви маточници, майката ще ги осемени, а пчелното семейство ще рои точно преди те да бъдат запечатани. Всичко това се случва в кошера при условие, че има достатъчно ресурси и че пчеларят не се намесва в действията на пчелите. Ако те решат да не роят, то се впускат с пълна сила в събиране на нектар. Ако те решат да роят, тогава старата пчела-майка излита, придружавана от голямо количество млади пчели и търси място за създаване на нов дом. Междувременно, след около седмици, новата пчела-майка се освобождава от килийката си и след успешно оплождане започва да снася яйца, докато останалите пчели-работнички усилено трупат запаси от пашата в кошера, подготвяйки се за следващата зима.

Лято
Лятото е най-активният период за пчеларя. После обичайно следва кратко лятно "затишие", породено от евентуален бездъждовен период. Понякога когато сушата е кратка затишието е почити незаближимо. Нашият най-активен период започва средата на юни и свършва когато разстителността изсъхне. Понякога сушата започва по-рано, нектарът привършва и пчелата-майка престава да снася яйчица. Бих казал (авторът на огириналната статия), че повечето от моят нектар е от цъфнала соя, детелина, люцерна и обикновени цъфнали плевели.

Есен
Пашата по време на есенния период е предимно от плевели, жълтурче, aстра, синя жлъчка (цикория), слънчоглед, мимоза и други треви. През някои години есенната реколта е достатъчна на пчелите да презимуват, понякога при слаба реколта, се налага пчеларят допълнително да ги подхранва. Около средата на октомври, обикновено майката спира да снася яйца и пчелите започват да се подготвят за зимния период.

Продуктите от кошера / Пчелни продукти / Произведено в кошера
Пчелите произвеждат много повече от мед - обикновено всичко произведено в кошера се събират от пчеларя.

Пчели
Много пчелари са едновременно и пчелни производители - те произвеждат цели пчелни семейства, за да ги продадат. Тези нови пчелни семейства са готови обикновено през април/май.

Ларви
По света има хора, които ядат ларви. При нас това не е популярно. За да се развият ларвите, те са хранени от пчелите с нектар и пчелен прашец. Ако се извършва подхранване с мед и пчелен прашец то това стимулира пчелите да отглеждат повече пило и съответно повече пчели.

Прополис
Пчелите произвеждат прополис от дървесна смола, преработена с отделени от тях ензими. Те или смесват прополиса с тези ензими или смесват прополис с пчелен восък. Тази смес се използва от тях в кошера за поправяне и запълване на всичко, което трябва да бъде отремонтирано. Сместа има антибактериално действие и се използва за стерилизиране на кошера и за строителна дейност. Всичко в кошера е залепено с тази смес. Всички цепнатини, които пчелите преценяват че са прекалено големи, също биват запълвани от тях с прополисовата смес. Хората използват прополиса като хранителна добавка, или използват антибактериалните му качества, като приготвят от него мехлем за намазване на изгорени или измръзнали места по кожата. Прополисът убива микроби и вируси. За събиране на прополис могат да се използват специални ленти, които се поставят за известно време най-отгоре върху рамките в кошера, след което се навиват и се поставят във фризера, развиват се и от тях замръсналият прополис се отчупва и се отделя много лесно.

Восък
Винаги когато стомахчето на пчелата-работничка е пълно с мед и липсва място, където той да бъде складиран, пчелата започва да изпуска восъчен секрет от коремчето си. По-голямата част от восъка се използва, за да се изгради восъчната пита. Част от него пада по дъното на кошера и бива изхабен. Восъкът става за ядене, макар че няма хранителна стойност за хората. Той се използва за отливане на основи за рамките, за направата на свещи, политура за мебели и козметика. За пчелите той е от голямо значение, тъй като те го използват за да съхраняват в него меда си и да отглеждат в него пилото си. За да се получи восък от кошера, може или да се претопят стари питите след отделяне на медът от тях или да се използват остатъците от отпечатката (горния слой восък, с който е запечатан медът в питата) и те да бъдат разтопени и филтрирани.

Пчелен прашец
Пчелният прашец има силно хранително действие. Той е богат на протеин и на амино-киселини. Пчелният прашец е всеизвестна хранителна добавка, вярва се че тя също много добре въздейства върху алергии, особено ако прашецът се събиран локално (от мястото където живеете). Пчелите ползват прашец, за да хранят младото пило. В търговската мрежа се предлагат специални прашецо-уловители, съществуеат също схеми и планове за тяхното изработване в домашни условия. Принцип на действие на прашецо-уловителя: той принуждава пчелата да премине през един по-тесен вход (например мрежа 5-ца), като докато се провират напред, пчелите изгубват своя прашец и той пада в предварително поставена на входа на кошера кутия, покрита с мрежа достатъчно рядка, за да падне прашецът през нея, но достатъчно гъста, за да не влизат пчели (например мрежа 7-ца). Добре е прашецо-уловителите да се поставят на входа на кошера само през половината от времето, тъй като при недостатъчни запаси на пчелен прашец в кошера, не може да бъде изхранено пилото. Поради тази причина се препоръчва прашецо-уловителя да се поставя всяка втора седмица. Друг проблем свързан е прашецо-уловителите е, че търтеите не могат да преминават през тях, както и млада пчела-майка, която трябва да излети за брачен полет е възпрепятствана да се премине през по-тесните отвори на мрежата.
Ако сте алергични и се опитвате да се ислекувате от алергиите си, вземайте малки дози пчелен прашец, докато се уверите, че сте развили толерантност към него или докато е предизвикана нежелата реакция. Ако не реагирате подходящо на пчелния прашец - намалете приеманата доза или прекратете приема му, ако развиете силна нетолерантност.

Опрашване
Един от "продуктите" на пчелина е фактът, че пчелите извършват опрашването на всички цъфнали дървета, билки, цветя, треви. Опрашването често се предлага като услуга, която се заплаща. В САЩ цените за тази услуга варират между 50 $ и 150 $ (в зависимост от необходимото количество пчели), за 2-корпусов кошер. Цената на опрашването като услуга, зависи и от броя вкарване и изкарване на кошерите от овощната градина, опсобено ако това трябва да се извърши в определен момент - например за да може да бъдат напръскани овощните дървета. Ако кошерите бъдат оставени в овощната градина през цялата година и не се извършва пръскане с пестициди, обикновено не се изисква заплащане, тъй като от ситуацията имат изгода и собственикът на кошерите и собственикът на овощната градина. В подобни случаи е нормално пчеларят да остави на фермера "възнаграждение" под формата на един галон мед (4литра – 6-8кг мед), от време на време.

Мед
Той е най-често познаваният продукт от пчелния кошер. Медът, във всяка негова форма, е основният пчелен продукт. Пчелите го складират в рамките, за да имат храна през зимата и ние, пчеларите го вземаме от там - за нас той е "наемът" за кошера. Медът е направен от нектар, който най-често е захароза с намалено водно съдържание, трансформирана във фруктоза от ензими, произведени от пчелите и дехидрирана, за да се сгъсти.

Медът се продава като центрофугиран чист пчелен мед (течен мед, в буркан), мед с парче восъчна пита (нецентрофугирано парче от питата, потопено в буркан с течен мед), медена пита (парче нецентрофугирана пита). Възможно е да попаднете на още един вид мед - бъркания мед. Той изглежда като плътен течен крем, който се получава след ежедневно разбъркване на меда в продължение на около 2 седмици, за да се получи фино кристализиране (с по-малки на размер кристали).

Всеки мед кристализира - някой по-рано, някой по-късно, понякога кристализирането става за около месец, понякога за около година. Кристализиралият мед може да бъде употребяван и може да бъде втечнен отново, чрез загряване до не повече от 40*С. Кристализиралият мед може да се консумира както е или да се разбърка добре, за да станат по-малки кристалите, до получаването на кремообразен мед. Друго приложение на кристализиралия мед е за подхранване на пчелите през зимата.

Пчелно млечице
Това е храната, която се дава на ларвата, развиваща се в бъдеща пчела-майка. В държави с по-евтина работна ръка, пчелното млечице се събира и се използва за хранителна добавка.