БЕЗОПАСНИ ЛИ СА ПЧЕЛНИТЕ УЖИЛВАНИЯ ?

Пчелната отрова и жилото на пчелите са естествената отбранителна система на пчелните семейства. С масови ужилвания пчелите пазят своите блага от естествените си врагове.

Жилото се намира в края на коремчето на пчелите, този отбранителен апарат има сложно устройство.Състои се от жлези за изработване на пчелната отрова, събирателно мехурче и самото жило, което се вкарва в кожата на неприятеля. При ужилвания на хора и животни, кожата на които е еластична , жилото не може да се измъкне поради наличието по него на малки кукички. То се откъсва от пчелата остава в кожата, а пчелата умира. Въпреки отделено от тялото на пчелата жилото продължава да се набива в кожата и да отделя отрова.

Ужилванията водят до зачервяване на кожата и предизвикване на оток, затопляне на кожата, парене и болка. В много от случаите възпаленото място може да заеме голямо място по тялото на човека и да доведе до нежелани последствия. При ужилвания по меките тъкани в областта на главата може да се стигне до задушаване, гадене и губене на съзнание. В такива случаи е наложителна лекарска намеса още в началото на тези симптоми.

Когато пчелните ужилвания са контролирани под лекарски надзор, те могат да имат лечебно действие. Пчелната отрова има голямо приложение в източната медицина. В Европа и света има създадени много препарати с активна субстанция – пчелната отрова.

Пчеларите са подложени на всекидневни ужилвания, повечето от тях придобиват имунитет и при тях не се наблюдава странични действия на пчелната отрова. Това не значи , че организма не реагира на отровата. Напротив, при няколко ужилвания се наблюдава ускорение на сърдечната дейност. Натоварва се централната нервна система, включва се защитна реакция под влиянието на системата хипофиза – мозъчна кора – над бъбрек.

Многобройните ужилвания не са полезни и могат да доведат до странични действия върху здравето на пчеларя. Особено добре, трябва да се пазят меките тъкани на тялото и лицевата част.

Няколко ужилвания по време на работа, водят до агресия и на останалите пчели и в даден момент работата по пчелите става не възможна.

Пчеларят, трябва да бъде добре защитен с дрехи, които не дразнят пчелите и са удобни за работа. Добре е да има няколко екипа, за да ги ползва в зависимост от времето и биологичното състояние на пчелите.

Например, по време на цъфтежа на рапицата, задължително е да сте с ръкавици и плътен предпазен костюм. По време на активната паша, може да сте с по- олекотени дрехи, тогава може да се работи и без ръкавици.

Пазете тялото си от прекомерни ужилвания.

СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА ПЧЕЛНИЯ МЕД

1.Водно съдържание.
В качествения мед водното съдържание е от 16 до 20%. Установено е, че мед с по-високо от 20% водно съдържание или така нареченият ”незрял мед”, бързо и лесно прокисва поради възможността дрождите (род Saccharomyces, Torula и др.) да се развиват при тези условия.
2. Въглехидратен състав.
Въглехидратите представляват 70-80% от състава и 95-99% от сухото вещество на меда. Най-важни за качествения контрол са:
• Инвертната захар (количеството редуциращи захари – предимно глюкоза и фруктоза, но и известно количество редуциращи олигозахариди) – в полифлорния пчелен мед варират от 70-71 до 80-81 % при средна стойност – 73,5 %.
• Захарозата в полифлорния пчелен мед е средно 1,4 %. При монофлорни видове мед се установява от 4 до 8 %. Посочва се средна стойност 5,3 % за акациевия и 4,6 % за лавандуловия пчелен мед.
Сума от глюкоза и фруктоза
– 60% нектарен
– 45% манов и смесен.

3.Ензими в меда.
Диастаза. Загряването на меда над 50°С и продължителното му съхранение (повече от една година), водят до частично или пълно инактивиране на диастазата. Диастазната активност на меда намалява и при различни фалшификации.
Инвертаза, кисела фосфатаза, естераза и др. – определянето им завишава критериите към качеството на меда. Инвертазна активност в единици по скалата на Siegenthaler (IN) за „свежи” медове ³ 50 IN, а при някои монофлорни медове (р. Arbutus, Robinia, Erica) се изискват ³ 10 IN.
Ензимът глюкозооксидаза се свързва от много изследователи с антимикробната активност на някои видове мед !

4.Аминокиселини в меда.
В меда се срещат минимални количества аминокиселини (0-1,67%). Напоследък все повече нараства ролята на аминокиселината пролин в качествения контрол на пчелния мед. Той възлиза най-малко на 66%, като обикновено достига до около 80-90% от общото количество на аминокиселините в меда.
Норма – 180 mg/kg

5.Минерални вещества в меда.
В различните видове мед минералните вещества показват средна стойност от 0,3%.
В пчелния мед са установени Р, Fe, Mg, Mn, Ca, Cl, Cu, S, Pb, Na и др. макро- и микроелементи.
Особено значение за качествения контрол имат K, Na, Ca, P, и Si.
Натуралният пчелен мед съдържа Si в следи като завишеното количество на този елемент показва добавката на примеси.
Пчелини – поне 3 км от промишлени зони и над 7 км от ГМО насаждения !

Витамини и багрилни вещества в меда.
Медът няма съществено значение като източник за витамини за човека.
Каротиноидите и багрилните съставки, попадащи в меда от нектара на растенията или екскретите на насекомите, играят роля при детерминиране на неговия цвят.
При високо температурна обработка, получаващото се потъмняване се дължи на образуването на меланоидини при взаимодействие на въглехидратите с аминокиселините на меда.
7.Оптическа активност.
Разтворите на меда са оптически активни т.е. имат способността да въртят плоскостта на поляризираната светлина.
В зависимост от конструкцията на използвания поляриметър, различните автори използват за отчитане на оптичната активност различни термини – “ляво” и “дясно” завъртане, “положително – (+)” и “отрицателно – (-)” завъртане.
Мановият, захарния (получения от усилено захарно хранене на пчелите) и фалшифицирания със глюкоза мед имат (+) стойности по този показател.

8.Електропроводимост.
Представлява реципрочната стойност на електрическото съпротивление на разтвора и се измерва с помощта на кондуктометър.
Задължителен показател в международната търговия, идентифициращ заедно с комплексното лабораторно изследване мановия мед. Сега за манов се смята меда, който има специфичните органолептични качествана този вид и едновременно с това е показал стойности над 0,8 mS/cm по показателя електропроводимост.
В настоящия момент определянето на минералните вещества в меда се улеснява чрез използването на следната формула:
C – 0,14
A = –––––- ,
1,74
където, A – % минерален състав, С – електропроводимост в mS/cm.

Киселинност на меда.
Бива титруема с 0,1n NaOH киселинност, която от своя страна бива : обща – определена при бавно титруване и свободна, определена при бързо титруване за 20 сек. или до 2 мин. до достигане на рH 8,30.
В стандартите фигурира определянето при бързо титруване на свободната лактонна киселинност на меда в meq/kg.
Активната киселинност на меда се определя с pH метър и варира от 3,2 до 6,5.

 

Пчелите през студените месеци

Януари е най-типичният зимен месец у нас. Пчелните семейства се намират в относителен покой. Поради ниските температури и сравнително дълбокия сняг пчелите са в зимно кълбо и при липса на външни дразнители, като мишки (вътре в кошера), животни, кълвачи, чукане по покривите от клони или падащи ледени висулки от дърветата и др., загубите са само от естествено отпадане на възрастни пчели.

Снеговалежите през месеца са чести и понякога доста обилни. Възможно е навяване на преспи в пчелина и около отделни кошери. Пресният сняг не представлява опасност за пчелите – неговата плътна обвивка пази пчелите от ветровете.
Ролята на пчеларя се свежда до посещения в пчелина след силни ветрове, за да се ориентира за външното състояние на кошерите – обърнати, паднали покриви, заледени прелки и др. Важно е през този месец да се проследява и състоянието на пчелите вътре в кошерите чрез прослушване. То се извършва с тънък маркуч, като единият му край се пъха в ухото, а другият – през прелката на дълбочина 10-15 см. Ако се чува спокоен и равномерен звук, който при леко почукване отвън по стените на кошера дружно се усилва, а след това постепенно затихва, то пчелното семейство е в добро състояние и не се нуждае от нищо допълнително.

Когато пчелите издават разногласен звук с отделни,ясно открояващи се звуци, вероятно семейството е осиротяло, но в момента също нищо не може да се направи. Изчаква се по-продължително затопляне на времето и осиротялото семейство се присъединява към друго с майка. При силно безпокойство, причинено от лошокачествена храна или от присъствието на мишки, освен горните звукове в гнездото се чува и тревожен звук.
Когато на долния вход има много умрели пчели, те се изваждат със закривена тел и внимателно се оглеждат. Ако коремчетата им са подути и при стискане от ануса им излиза мръснокафява течност – налице е някаква диария следствие на паратиф, манова токсикоза, нозематоза или нещо друго. Наличието на кристали сред мъртвите пчели показва, че медът е кристализирал. Когато от пчелите са останали само главите, коремчетата, крилата и краката, а гръдните мускули липсват, значи са изядени от мишки, които са вътре в кошера.

При установяване на голям подмор или на загинали цели семейства пчеларят взема проба и я изпраща за изследване.

При откриване на причините при първия удобен случай пчеларят взема мерки за отстраняването им.
През януари някои пчелари, особено когато се съмняват в количеството на медовите запаси в кошерите, правят и първото подхранване с медено-захарно тесто. То се закупува от пчеларските магазини или се приготвя саморъчно от 1 част втечнен на водна баня до 45°С нектарен мед и 3-4 части пудра захар. Захарта се поставя в широк съд и се издълбава трапчинка в средата, в която се налива разтопеният мед. Отначало се бърка с лъжица, а като се повтвърди, се омесва с ръце до твърдо тесто. По 300-400 г от него се сплескват на питка., загъват се в марля и се поставят върху рамките над кълбото с пчели. При много ниски температури, с цел да не се изстуди кълбото, захарното тесто може да се постави на отвора на надрамъчния капак, където стои хранилката, и се захлупва с нея.

При топли дни с температури над 14°С пчелите излитат около кошерите и правят първия очистителен полет, при който се освобождават от натрупаните в дебелите им черва неусвоени остатъци от храната. Желателно е в такива дни да се почистят прилетните дъски от снега. Махат се временно мишепредпазителите, за да могат пчелите свободно да изнасят навън падналите по дъното умрели пчели и разпечатки. При голям сняг пред кошерите се разстила слама или картонени и други плоскости с цел пчелите да кацат върху тях, а не върху снега, където премръзват и загиват.
През януари пчеларят е най-малко ангажиран в пчелина, затова трябва да използва свободното си време за изработване или за ремонт на кошерите и инвентара, да подготви и да постави теловете на рамките и др., да чете пчеларска литература и да посещава учебните форми, ако има такива.

 

Работа по пчелите и пчелина, през месец януари

Съвети януари

Януари е един спокоен за пчеларите и пчелите месец. Сега е времето за подготовка на новия сезон.Правете рамки и лепете основи към тях.Ремонтирайте и дезинфектирайте старите кошери и друг пчеларски инвентар. Въпреки, че е студено спокойно може да боядисвате кошери при закрити помещения. Използвайте специални бои, които са дишаща и запазват кошерите за дълъг период от време. Не оставяйте тази работа за по нататък. Всяка загуба на време през активния сезон е загуба на продукция и технологично време.

Ако има заледяване и прелките са затрупани с лед, внимателно го отстранете. При обилен снеговалеж затрупаните кошери са прекрасна гледка. Нормалните семейства нямат нужда от разкриване. Въглеродният окис, който те генерират отваря пролука, през която минава и свеж въздух.

Пазете пчелина от птицата кълвач и от гризачи опасно е за всички видове кошери. При наличие на проядени пчелни трупчета по прелката, сигурно е, че в кошера има мишка. Това налага бързо отваряне на кошера за да се отстрани нашественика.

Наличие на кристали по прелката е показател за некачествена храна, най вероятно мед от слънчоглед или захарен сироп, за това е добре да се храни с инвентиран сироп. Петна по прелките е показател за нозематоза, но мерки за лечение могат да се предприемат след втората половина на февруари.

Ако ползвате хранилки табли, изработени от пластмаса ви съветвам да ги отстраните от кошерите и на тяхно място поставете затоплящ плат. Вижте ТУК

Пластмасовите хранилки, които са над плодника или корпуса, не задържат топлината и поставят пчелните семейства в стресово състояние. Някои пчелари поставят в тези хранилки суха захар, това е грешка и рефлектира върху цялостното състояние на пчелите.

Ако искате да се убедите в горе казаното сложете на няколко пчелни семейства затоплящ плат и много бързо ще видите разликата.

Затоплените семейства само за десетина дена ще тръгнат с по- голяма сила и с повече пчели.

При полистеролните кошери, майките вече снасят яйца, това става ясно от конденза под найлона ако сте поставили такъв . Поставяйки длан над найлона, при семейства с открито пили ще усетите топлината, която отделят при отглеждането на ларвите.
Сега е времето да научите нещо ново, четете и препрочитайте пчеларската литература. Посещавайте пчеларските лектории, винаги може да чуете нещо ново и полезно. Събирането и общуването с колеги винаги е полезно. Попивайте чуждият опит.

Ползвайте опита на пчеларите, които обичат пчелите. Комерсиалните пчелари няма да ви научат на нищо добро. Пчелите не са фабрики, те са жив организъм създаден от Твореца, тези, които подхождат с любов и уважение ще успеят.

Подхождайте към пчелите, като с малки деца.
Повечето пчелни семейства през този месец, вече имат пило. Не бива да правим манипулации по тях, всяка работа по пчелите през този месец е огромен стрес. Оставете семействата в максимален покой.

 

Лечебните свойства на пчелната отрова

Пчелната отрова е многокомпонентна смес от неорганични и органични вещества. Прясно отделената пчелна отрова е сироповидна течност със светложълт цвят, характерна миризма и горчив вкус. Секретира се от жилещия апарат на пчелите, разположен в задната част на коремчето. Биологичното предназначение на пчелната отрова е да защитава пчелното семейство от враговете му. За фармацевтични и медицински цели се извлича чрез специални апарати.

 

Пчелната отрова се състои от протеини и ензими, които са причина за алергичните реакции, както и от гликозни, фруктозни и фосфолипидни структури. Притежава най-малко 18 фармакологични активни съставни елемента, които съдържат различни ензимни пептиди и амини.

 

 

Съществуват различия както в природата на поведение, състава на отровата, която секретират например дивите (земните) и медоносните пчели, така и между расите на медоносните пчели. При вида Hymenoptera (земни пчели) само майката и работничките показват наличие на жило. При търтеите жило, което е орган за защита, не се наблюдава. При вида Apis (медоносна пчела), въпреки че добиваната отрова има подобен състав, могат да се открият различия в отровите, извлечени от различни раси.

 

Знае се, че отровата на вида Apis cerana (индийска медоносна пчела) е по-силна от отровата на Apis mellifera (европейска медоносна пчела). Токсичният елемент (материал, съдържащ се в отровата на медоносната пчела) е в по-голямо количество в сравнение с този, влизащ в състава на отровата на дивите земни пчели. Отровите на Apis dorsata (гигантска пчела) и Apis cerana са по-ефективни при лечение на ревматични смущения.

 

Направените от учени проучвания показват, че пчелната отрова притежава много полезни свойства и лечебни ефекти. Това дава основание днес тя да се смята за чудо на природата. Тя притежава противовъзпалителни и обезболяващи свойства, понижава съдържанието на холестерол в кръвта, способства за лечението на атеросклерозата и много други.

 

За сърдечносъдовата система полезните й действия са следните:

стимулира дейността на сърцето
действа срещу аритмията
разширява съдовете и снижава кръвното налягане
увеличава обема на кръвта, преминаваща през сърцето
действа антианемично, като увеличава количеството на хемоглобина и еритроцитите
притежава антикоагулантно действие – разрежда кръвта
има антиагрегантен ефект, който предотвратява образуването на тромби в кръвоносните съдове
увеличава кортизола в кръвта
подобрява микроциркулацията.

Лечението с пчелна отрова е било известно още в Древен Египет, Индия, Китай и Гърция. В началото на ХХ век, този продукт бил използван за лечение на редица заболявания от френски, австрийски, руски и американски лекари.

 

Ужилването от пчели се е използвало в народната медицина и на много европейски страни. След 1930 г. започнали да се произвеждат препарати от пчелна отрова, при които са отстранени страничните ефекти от прякото ужилване.

 

Най-широко разпространение получили медикаментите за лечение на възпалителни заболявания на ставите – артрит, полиартрит, на нервната система – неврози, невралгии, неврити, на трофически язви, бронхиална астма, хипертония, пневмонии, тромбофлебити и псориазис.

 

При лечение с методите на рефлексотерапията пчелите се поставят на същите точки, както и при иглотерапията. Обаче ефективността на пчелните ужилвания е по-голяма. Освен това жилото е абсолютно стерилно. Отровата убива моментално всички микроби. Пчелата жили един път и не може да бъде преносител на заболявания. Спиртните напитки разлагат пчелната отрова, затова по време на лечението не трябва да се употребяват.

 

Въпреки неоспоримите лечебни ефекти на пчелната отрова, с ужилванията трябва да се внимава. Особено опасни са при алергични хора. Но и при напълно здрави ужилване по езика, небцето, шията или глътката може да има фатални последици. Затова терапията с пчелна отрова трябва да се провежда под лекарски контрол.