Грижи за пчелите през май – Болести и профилактика

През май се започва и прафилактичните проверки за гнилецовите заболявания. През този месец се и центрофугира акациевият мед. При обилна беритба и недостиг на резервни магазини...

Грижи за пчелите през май – Болести и профилактика

През май се започва и прафилактичните проверки за гнилецовите заболявания. През този месец се и центрофугира акациевият мед. При обилна беритба и недостиг на резервни магазини и корпуси центрофугирането се извършва при току-що започналото запечатване на меда – 2-3 пръста под горната летва на питата / при обръщане в хоризонтално положение на питата и леко тръскане от нея да не падат капки рядък мед/.

 

 

 

Центрофугираните магазини трябва веднага да се върнат на семействата. По-добре е обаче при такава беритба да се използва втори и дори трети магазин, за да се центрофугира само добре узрял мед /от запечатани пити/. При лошо време през месец май пчелните семейства страдат от редица специфични за месеца заболявания –майска болест, европейски гнилец, недостиг на храна и изхвърляне на пилото и др.

 

 

 

Особено опасни са отравянията при третиране на житните площи с инсекциди, хвърлани от самолети. В тези случаи пчеларите трябва да бъдат подготвени за затваряне на семействата. Най-добри резултати се получава при осигурени храни в гнездото, вода в хранилката и затваряне с пола/фуста/. Тя се изготвя или купува готова и представлява рядък плат /тензух или друга подобна материя/, ушит като дамска пола – в единия край /талията/ с ластик, а другия свободно отворена.

 

 

 

Диаметърът на отворения край трябва да бъде не по-голям от 1,5 м. Полата се поставя вечерта или много рано сутринта преди излитането на пчелите около кошера, като ластикът притиска плата до стените на кошера, а свободният край се растила на земята около него и се притиска с камъни или пръст. Около кошера се образува празно пространство, в което пчелите могат да излизат, но не могат да излетят. Задушаване на пчели няма, защото около и в кошера прониква достатъчно въздух, тъй като входът е изцяло отворен. За да не се нагрява капакът от слънцето, може да се постави трева или клонки.

 

 

 

Така подготвени и затворени кошерите могат да престоят през деня на третирането с отровни препарати в района и при най-горещо време. Ако пчеларят няма време и не разполага с поли, може да предпази пчелите от масово отравяне чрез периодично завъртане на кошерите и затрупване на входовете с рехави снопи трева – пчелите се дезориентират, летят около самите кошери, но почти не отлитат на паша. Пчеларят може и периодично да напръсква листата на околните дървета със захарен сироп. Привлечени от сиропа, пчелите се насочват към листата на дърветата и не летят към третирания район.

Интересни факти за медоносните пчели

1. Първите пчели не са били медоносни
Данни за най-древните открити насекоми, палеонтолозите свързват и с появата на първите видове цветни растения – преди около 150 млн. години. Сред тези видове са и първите пчели. Техният живот е бил значително по-различен от този, който наблюдаваме днес. Първите пчели живеели поединично, без да събират храна, без постоянно жилище, снасяйки яйцата си на открито, върху растенията. Личинките сами се хранели с листната маса, но не и с цветовете, а и самите цветове тогава не са били такива каквито си ги представяме днес. Опрашването им се извършвало благодарение на вятъра, без участието на насекоми. Пчелите не полагали никакви усилия да хранят или да се грижат за яйцата си след снасянето.

С течение на милиони години чак до наши дни пчелите се доказват като изключително адаптивни същества – те променяли своето тяло и начин на живот спрямо измененията на околната среда. Обединявали се, формирали свои “правила” до абсолютното оптимизиране на процесите и създаване на едно работещо пчелно общество, за пример на останалите създания. През есента на 2020 година организирахме засаждане на медоносни дръвчета и успяхме да засадим почти 1000 липи и акации. Вижте видео и снимки от деня на засаждането тук: Героите от медоносната гора край Добринище засадиха 1000 дръвчета за пчелите →
2. Медоносните пчели комуникират с танц (танци на пчелите)
Медоносните пчели комуникират с танц
Танцът на пчелата
(горе-кръгов танц; долу - последователни стадии на опашния танц)
Интересно е, че за намиране на източниците на храна голяма роля имат пчелите-разузнавачки в пчелното семейство, които уведомяват (сигнализират) останалите пчели-събирачки за местоположението на тези източници и ги мобилизират за събиране на храната. Това те извършват след завръщането си в кошера чрез своебразни движения на тялото, известни като танци на пчелите. Съществуват стотици интересни факти за пчелите, но този е един от най-забележителните.

Според професор Фриш информацията, предавана на пчелите-събирачки чрез танците, се изразява в даване на указания относно миризмата на нектара, отделян от цветовете на растенията, количеството му, отдалечеността на медоносната растителност (пашата) от кошера и посоката, в която пчелите трябва да летят към местоположението на пашата. Информацията за миризмата се предава от внасяния нектар посредством власинките по тялото на пчелите-разузнавачки, а за количеството на отделения нектар – чрез интензивността на танцовите движения. Много по-сложна е сигнализацията за отдалечеността и посоката на пашата .

Когато растенията, в които е намерена храната, не са по-далеч от 50 метра, пчелата-разузнавачка, след като се освободи от събрания товар, започва да танцува, като описва малки кръгове по питата на това място, където пчелите са събрани най-плътно. При това пчелата постоянно мени посоката на кръговите движения, като се премества наляво и надясно по такъв начин, че описва няколко кръга. След това тя престава да прави описаните движения на първоначалното място и отива на друго, където повтаря движенията и най-сетне излита отново навън.

С описаните движения тя възбужда наблизо намиращите се пчели по питата, които започват да следват нейните движения и да протягат пипалата си към коремчето ѝ. Увлечените пчели също излизат навън, намират растенията и след завръщането си правят същите движения. Ако пашата е отдалечена повече от 100 метра от кошера, пчелата-сигнализаторка извършва други движения. След завръщането си в кошера тя най-напред пробягва по питата и описва полукръг, например с посока наляво, с неголям радиус, а след това пробягва по права линия до началния пункт и описва втори полукръг в противоположната посока (надясно), така че с втория полукръг се допълва цял кръг.

3. Над 80% от опрашването на селскостопанските култури се пада на медоносната пчела
След появата на първите съвременни цветни растения, чиито цветове вече отделяли нектар, пчелите претърпели изключителни промени. Вече използвайки нектара за храна, органите им се изменяли, а и самото тяло се развивало така че да им помага да събират повече нектар и прашец чрез израстване на по-дълго хоботче и приспособления по крачетата.

В борбата за съществуване преживявали само пчелите, които се приспособили да обгрижват своето семейство. Започнали да снасят под кората на дърветата, под почвата, да прикриват яйцата си по различни начини, а даже и да строят кръгли килийки. Появата на първите, макар и малобройни, пчелни семейства, се свързва с динамичната поява на различни видове растителнлст, включително и богата медоносна такава.

В началото всяка пчела снасяла яйца, но родените през есента и през ранната пролет пчели не винаги снасяли или пък снасяли слаби яйца и така с времето те поемали различна роля в семейството – тази на работнички. С времето това води до обгрижването само на една майка в семейство, чиято роля е да ражда изключителни количества яйца.

Животът на растенията и насекомите е тясно свързан в едно хармонично цяло – когато се променя едното, другото неизменно се променя с него. Така когато се появяват по-пъстрите цветове, с все по-разнообразни ярки окраски, пчелите също развиват зрението и обонянието си, така че да ги намират по-лесно. Зимуването на медоносната пчела позволява в семейството и да съжителстват хиляди членове, което им дава голямо предимство пред останалите опрашители, когато настъпи пролетта.

4. Пчелите са затруднени при прелитането над обширни водни площи
В списъка ни с интересни факти за пчелите се нарежда и този. За събиране на нектар и прашец пчелите летят на различни разстояния от жилището си в зависимост от отдалечеността на пашата, количеството и качеството на отделяния от медоносните растения нектар, характера на местността и възможностите за ориентиране. Обикновено летят за медобер на близки разстояния, но са наблюдавани случаи, когато при липса на близка паша те са се отдалечавали от дома си до 7 – 8 километра или дори повече.

Полезният радиус на летене на пчелата е 1.5 – 2 километра и затова пчелините не бива да бъдат разполагани на по-голямо от посоченото разстояние от пашата. В противен случай пчелите губят излишно време и сили, изразходват много храна, скоро се похабяват и умират от преумора.

С опити Л. И. Перепелова (1938) е установила, че при полетите за медобер на разстояние около 3 километра пчелите пренасят само половината от събраната храна. Скоростта, с която летят пчелите без товар, е около 50 – 60 километра в час, а когато са с товар, скоростта им е около 25 – 30 или 40 километра в час. Според Перепелова в един полет пчелата се задържа около 1 час, а според Екерт (1933) при събирането на нектар времетраенето на полета им продължава около 35 – 40 минути. Сред нашите интересни факти се нарежда и следващия – на ден пчелата прави средно около 10 полета.

Обаче при полет над обширни водни площи пчелите се затрудняват. Във ветровито време и натоварени с нектар и прашец, те често падат и се давят. Такива случаи наблюдаваме и у нас при завръщане на пчелите от паша, например от Румъния. Прелитайки над река Дунав, те често падат и се давят. Това е един от тези интересни факти, за които не се говори много, но пък е важно да се знае в случай, че имате пчелин в близост до река Дунав.

5. Пчелите не отделят восък, когато семейството се готви за роене
С развитието на пчелното семейство през пролетта и лятото в него постепенно се увеличава броят на младите пчели, които са заети с храненето и отглеждането на пилото и с преработката на нектара в мед. При тази им работа младите пчели се хранят усилено с нектар и цветен прашец, вследствие на което се развиват восъкоотделителните им жлези и те започват да отделят восък.

При топло време и постоянен приток на нактар и цветен прашец колкото количеството на пилото и пчелите в кошерите е по-голямо, толкова повече восък се отделя. При слаби семейства, липса на паша и неблагоприятни климатични условия се добива малко восък. Пчелите не отделят восък, когато семейството е осиротяло или се готви за роене.

Восъкоотделянето и градежът на питите не намаляват медобера, тъй като те не влияят на летателната дейност на пчелите. Най-пълното използване на восъкоотделителната способност на пчелите може да се постигне, като се дадат навреме восъчни основи за градеж и се постави строителна рамка. При започване цъфтежа на ранните овощни видове восъчните основи за градеж се поставят между последната пита с пило и питата с прашец.

При настъпването на топло и постоянно време восъчните основи се поставят и между питите с пило. Върху горната летва на новите пити, които се поставят за градеж, се отбелязва датата на поставянето. За един сезон трябва да се изградят колкото е възможно повече плодникови и магазинни пити.

6. Пчелната отрова засилва човешкия имунитет
Ужилването от пчела може да предизвика алергична реакция, дори смърт, за това е важно човек да е сигурен, че няма алергия. Редица проучвания показват, че вкарването на пчелната отрова в организма ни засилва имунитета ни.

Пчелната отрова може да повлияе на имунната ни система и да засили обособяването на регулаторните Т клетки на човек,

 

РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ

Месец март е първият пролетен месец. Времето е променливо, със значителни денонощни колебания на температурите, увеличено слънчево греене, по-обилни валежи предимно от дъжд. Вследствие затоплянето и повишената влажност зацъфтяват ранно пролетните медоносни растения – подбел, явор, върби (ива, бяла върба), бадем, някои овощни видове (джанка, кайсия, праскова). Повечето от тях цъфтят преди разлистване и отделят прашец и нектар. През този месец в живота на пчелните семейства настъпват съществени промени: n Активира се летателната им дейност, в резултат на което те внасят прашец и нектар в пчелните гнезда;

 

Пчелите кърмачки хранят по-добре пчелните майки, вследствие на което се активира яйцеснасянето и броят на снесените от майките яйца за едно денонощие се увеличава значително (респективно увеличава се и количеството на пилото в пчелните гнезда).
Поради променливите температури пчелите консумират повече храна, за да поддържат оптималната за нормалното развитие на пилото температура – 32-34ОС.
Независимо, че в семействата се отглежда повече пило, силата им (броят на пчелите в тях) намалява. Причината е, че постепенно умират презимувалите пчели, а броят на излюпващите се млади е недостатъчен и не може да покрие ежедневната загуба.
Следователно, месец март е кризисен за пчелите период, през който на пчелните семейства трябва да се окаже помощ. Някои от тях могат да загинат от глад, поради засилената консумация на храна. Това налага при подходящо време (тихо, слънчево) питите в гнездото да се прередят. Тези с мед се преместват към средата където е заложено пилото.

Променливите температури налагат стесняване и допълнително затопляне на гнездата. Mесец март е последният срок за извършване на пролетния осведомителен преглед на пчелните семейства.

 

Важен момент в работата на пчелина през месец март (за предпочитане след приключване на първия осведомителен преглед) е почистването и дезинфекцията на кошерите. За да се спазва необходимата хигиена на пчелина цялостно почистване и дезинфекция трябва да се правят веднъж в годината, най-добре след зимуването. В повечето райони на нашата страна към края на март се прави главният пролетен преглед. Поради това, че се изваждат и преглеждат основно всички пити от пчелното гнездо, минималната температура за провеждане на прегледа трябва да е 14-16ОС.
След анализиране на резултатите се пристъпва към отстраняване на установените нередности като вниманието на пчеларя трябва да се насочи към нуждаещите се от помощ пчелни семейства.

 

Когато пчелното семейство е слабо, то се присъединява към друго. Обединяването се извършва след спазване на определени условия – постепенно приближаване на кошерите един към друг, уеднаквяване миризмата на двете семейства, отнемане на пчелната майка от слабото семейство, временно затваряне на другата майка в клетка.
На осиротелите семейства или на тези с дефектна пчелна майка се придават запасни оплодени майки. Когато в пчелина няма запасни майки, осиротялото семейство се обединява с друго, имащо нормално развита пчелна майка. Семействата с недостатъчно хранителни запаси се подхранват. Най-добрият начин е чрез използване на запасни пити (от предходния пчеларски сезон) със запечатан мед. Питите се оставят известно време в затоплено помещение и след това се подреждат в гнездото до питите с пило. Когато пчеларят не разполага със запасни пити с мед, семействата се подхранват с центрофугиран мед или гъст захарен разтвор (съотношение захар – вода 2 : 1), подаден в горните хранилки.

 

При недостатъчно количество прашец в пчелните гнезда, на пчелите може да се помогне по няколко начина: използване на прашецови пити, запазени от предната година; подхранване със захарен разтвор смесен с прашец (събран с прашецоуловители и съхранен при подходящи условия); прилагане на прашецови заместители – сухо обезмаслено мляко, бирена или хлебна мая, извара и др., включени към захарен разтвор или медно-захарно тесто.

През месец март в райони, в които няма ранна паша може да започни пролетното подбудително подхранване. Пчелните семейства се подхранват в продължение на един месец. Най-добрият начин, без риск от изтощаване на пчелите, е използването на пити с мед. Непосредствено преди поставянето на питите в пчелните гнезда се разпечатват участъци от меда. Големината на разпечатаните участъци зависи от силата на семейството. Когато пчеларят не разполага с пити с мед може да използва захарен разтвор с концентрация 1 : 1.

Подбудителното подхранване се прави всеки ден или през ден като на всяко семейство се осигуряват съответно 200 – 250 куб.см или 300 – 400 куб.см захарен разтвор. Ежедневното подаване на малки количества въглехидратна храна имитира поддържаща паша, което активира секрецията на глътъчните жлези на пчелите работнички. По този начин пчелите хранят по-интензивно пчелната майка, в резултат на което тя снася повече яйца.

Поради увеличеното количество на пилото, което пчелите отглеждат в пчелните гнезда през пролетния период, се повишава нуждата от вода. Ето защо е необходимо на всеки пчелин да се постави поилка, за предпочитане с течаща вода.

Работа на пчелина през април

Април – важният месец в пчеларството. Точно в средата на пролетта в повечето региони идва първото пролетта топлина. През втората половина на април се извършва изложба на кошерите. Точно в това време на пчеларя носи един бегъл преглед на кошерите и да се подготвя за пълноценен одит. Пчелите в април се нуждаят от подкрепа и докармливании.

 

Пчелите в април

 

На работа през април в пчелина
Кога и как да се прилагат изложение на пчелни кошери?
Пролет проверка на пчелните семейства
Как да се избегне кражба?
На работа през април в пчелина
Ето един примерен списък на работните места в средата на пролетта:

преглед на кошерите и да се определи състоянието на семейства;
оценка на количеството и качеството на храната, която остава в кошерите;
изолация на гнезда;
да се определи наличието на матката в гнездото;
почистване на гнездото от podmore.
Кога и как да се прилагат изложение на пчелни кошери?
На първо място, да се постави кошери на места, където те стояха през миналата година. Сега можете изцяло да се отвори на долния вход. Най-резки, не се отваря. Работата трябва да започне в 10-11 часа сутринта, при това температурата на сянка трябва да бъде не по-ниска от 12 °C. Горна прорез да се отвори не трябва. Сега не бързайте да си тръгвате.

Информацията трябва да се наблюдава облетом на пчелите. По характер движения могат да се направят изводи за състоянието на семейството. Ако насекоми в продължение на няколко минути облетелись и се разграждат в облак, който полетело в кошера, може да се говори за благополучие. На следващо място, насекоми от силно семейство, започват да правят от къща боклук и подмор.

 

Какво да правя, ако вдлъбнатината са отворени, а насекомите не бързат да упражнява изпитателен полет? Ако сте забелязали, че след отварянето на кошера само на няколко лица вяло летят около кошера, това е тревожен сигнал. Трябва да се провери, не е затворен ли е входът подмором. Нататък се извършва почистване на кошера. Ако насекоми все още не се свалят, трябва да махнете горния капак и да разберете причината за нежеланието на насекоми извърши изпитателен полет.

Това е интересно:  Превоз на пчелите на ново място: използваме камиона и ремаркето
Пролет проверка на пчелните семейства
Пчеларят трябва да се установи количеството на храна в кошера. За нормалното развитие на насекоми трябва да бъде 10-12 кг мед и 2 рамка на цветен прашец. Ако храна не е достатъчно, тогава в купата се налива захарен сироп. След това се извършва почистване на гнездото или преместване на насекоми в чист и продезинфицированный кошер.

 

 

Пролет проверка на пчелните семейства се извършва при температура на сянка 14 °С

Струва си да се обърне внимание на наличието на матката и количеството на пилото. След това се попълва отчет, с посочване на годината на раждане на матката, брой платна, рамки с храна и количеството на пилото. Семейство на средна по сила отнема 6 рамки, здрави семейства – 9 кадъра.

Ако не переселяете насекоми в нов кошер, а след това от дъното прибран подмор, а се свива гнездо и утепляется. За това отдолу и отгоре, за да се сложи възглавница. За слабо семейство се определят възглавница на страничната стена.

Как да се избегне кражба?
През пролетта, когато все още не медоносов, често се срещат случаи на кражба. Това води до смърт на здрави насекоми, които умират, охрана на жилището си.

Причините за кражба на:

липсата на подкуп, поради факта, че не медоносов;
слаби и регистъра;

Пчеларят може да се предизвика кражба, ако той при проверка от гнездото запачканными мед ръце се приема за тялото и капака на кошера. Това привлече насекоми, които след това се яде остатъци от мед и ще се опитат да влязат в кошера. Как се държат пчелите през април, за да можете да видите във видеото.

 

Ако сте забелязали, че част от насекоми се опитва да влезе в кошера, но в същото време те могат да бъдат изхвърлени от там, вземете мерки. Трябва да се намали вдлъбнатините до минимум. Нататък задайте мрежата на входа. Ако това не помогна и около кошера, за да можете да видите облак насекоми, които се опитват да влязат в кошера, малко наклонете го и го облейте с топла вода. Насекоми да се отмие с кошера. Процедурата се повтаря няколко пъти.

 

Добри съвети през февруари за ПЧЕЛАРЯ

Вниманието на пчеларя през февруари е насочено основно към успешното завършване на зимния период от живота на пчелните семейства.

При нормални условия, когато температурата през надхвърли 12 градуса на сянка, пчелите излитат от кошера. Това правят и през януари, стига да е топло, но февруарското облитане е по-масово. От гледище на физиологията им то е много важно.Пчелите се очистват от хранителните остатъци в задното черво.Заедно с това те изнасят падналите на дъното мъртви пчели, восъчни капачета и други отпадъци и донякъде успяват.

Когато облитането е затруднено поради непрекъснато лошо време, а също и когато при оглед и прослушване се установят аномалии в живота на пчелното семейство, кошерът трябва да се внесе в топло помещение. Така и в мразовити дни може да се осигури необходимото облитане.

Помещението трябва да е чисто, светло и затоплено до 20-25 градуса, а отсъствието на каквито и да било други предмети улеснява работата.Най-добре е кошерът да се разположи срещу светъл прозорец на поставка, така че прилетната дъска да опира о стената под долния ръб на черчевето.Входът на кошера се отваря и гнездото се открива.Почувствали топлината, пчелите излитат и се прочистват.Те се устремяват към светлината от прозорците и се блъскат в стъклата.За да не става това, на единия прозорец се изпъва тензух, а другите се затъмняват.Докато трае облитането, пчеларят може да прегледа внимателно състоянието на кошера и да отстрани нередностите.Ако се налага, семейството може да бъде прехвърлено в друг чист кошер с чисти пити нектарен мед и прашец.Събралите се по тензуха пчели лесно се смитат в картонена кутия и се изсипват в кошера.Той не може да бъде изнесен веднага на открито.Трябва да се пренесе в друго помещение с температура 8-10 градуса.При такива условия за 3-4 часа пчелите оформят отново зимното си гнездо.През това време може да се извърши облитането на друго пчелно семейство.