МАЛКИ СЪВЕТИ ЗА ГОЛЕМИ УСПЕХИ

За предпазване на питите с прашец от плесенясване през зимата, може да бъдат законсервирани чрез напудряне с пудра захар. До пролетта захарта се поема от прашеца и той е съхранен надеждно. Пчелите с охота приемат такива пити. За напрашване на една пита – е необходимо не повече от 15 г пудра захар.
Трябва да се има предвид ,че само силните пчелни семейства най-добре оползотворяват пашата, защото пчелите събирачки не са пропорционално на броя на пчелите в семейството, така например при численост на пчелното семейство от 10 хиляди пчели – 2 хил. са събирачки, при 20 хил.- 5 хил., при 30 хил.- 10 хил., при 40 хил. – 20 хил. и при 50 хил. – 30 хил.

Намирането на случаен рояк не трябва да радва много пчеларя ,че ще увеличи пчелните семейства в пчелина му.Напротив трябва да се притеснява да не е болен и да зарази и неговите. Затова всеки намерен рояк следва да се постави на изолирано място в продължение на 30-40 дни.През това време да се обезпаразити срещу вароатоза и изследва за други заболявания.

Отпадъците при получаване на восък със слънчева восъкотопка съдържат до 46 % восък, затова следва да се събират и допълнително претопяват на водна баня.

За предпазване на ръцете от ужилване може да се използва 15% спиртен разтвор на прополис.Измиват се предварително ръцете и се натриват с прополисовия разтвор, който бързо изсъхва. Пчелите се държат спокойно при работас тях и не жилят.

Надежден способ за придаване на елитна майка произведена в майкопроизводно стопанство се явява придаването й чрез отводка. Две три рамки със запечатано пило (желателно люпещо се) заедно с пчелите и две пити с мед и прашец се прехвърлят в отделен кошер. След 3-4 часа, когато летящата пчела се върне в своето майчино семейство, на пита с открито пило се пуска майката и се похлупва с клетка. След 1-2 дена клетката-похлупак се премахва. Предварително се преглеждат всички пити и ако има маточници -се унищожават.

При поява на свърхчувствителност и опасност от изпадане в алергичен шок да се изпие 50 мл 40% алкохол (водка, ракия, ментовка). На пчелина всеки трябва да има аптечка с противоалергични таблетки , ампули и пластмасови спринцовки. При невъзможност да се инжектира противоалергичен препарат, ампулата се счупва и съдържанието й се излива под езика. Това е много важно не само за пчеларя, а и за придружаващите го лица. Алкохола е и много добро средство за изчистване на прополиса.

При придаване на майки, получени в транспортни клетки, съпровождащите ги пчели желателно е да бъдат унищожени. Чуждите пчели се възприемат враждебно от пчелите в кошера, (като крадци) и това усложнява приема на майката. Освен това чуждите пчели могат да са носители на различни болестотворни причинители.

При ужилване жилото се премахва чрез изстъргване с рамкоповдигача или с нокът, но не и да се стиска с два пръста, защото се инжектира отровата. След това бързо се втрива мястото с 5-6% воден разтвор на амоняк, който бързо инактивира отровата.

ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

През лятото пчелите се грижат за храната, през зимата – за топлината

Ако някой мисли, че пчелите, подобно на мечките, изпадат в дълбок зимен сън, дълбоко греши. Пчелното семейство, събрано в кълбо, води безупречно организирана дейност за поддържането на топлината, която да му осигури оцеляването до пролетта. Пчеларят трябва да познава тези процеси, за да реагира по съответния начин при нужда и най-вече да осмисли дори и „маловажните” подробности на зазимяването.

Храната прави топлината

Топлината, която създават пчелите, е резултат на обмяната на веществата в техните тела, а обмяната на веществата е възможна благодарение на поетата храна. Логично следва изводът, че тя трябва да е с високо качество – чист нектарен мед. Мановият през този период ще предизвика разстройство Пчелите, които са в средата на кълбото и в контакт с меда, смучат, след което отстъпват място на други. С изразходването на тази част от меда, която е в зоната на кълбото, то постепенно се премества нагоре и към съседните пити. В средата на зимното кълбо се постига относително постоянно висока температура от 30-32 градуса, понякога и до 36. В периферията тя спада до 10-11, а по повърхността на кълбото и до 6 градуса. Колкото по-ниска е външната температура, толкова повече кълбото се свива и така намалява топлоизлъчващата повърхност. Пчелите, разположени по неговата повърхност (предимно стари), се притискат плътно една до друга и подпъхват главите и гърдите си под коремчетата на разположените над тях, подобно на керемиди. Ако външната температура продължи да спада, включва се още един терморегулатор – трептенията на гръдната мускулатура, което е причина за характерно жужене.

 

Студът става причина за гладна смърт

 

Когато външната температура се повиши над 8 градуса, пчелното кълбо леко се разпуска и тогава е възможно да премине към съседните пити с мед. Ако времето се задържи задълго студено, пчелите няма да могат да се придвижат и загиват от глад. От тук произтича безусловното изискване всяка пита, придадена на семейството при зазимяването, да съдържа не по-малко от 1,5-2 кг мед. Такова количество може да осигури презимуването на пчелите, които се намират на питата. Според външната температура и силата на семейството, консумацията на мед през първата половина на зимата, докато още няма пило, достига 0,8-1 килограма.

Пчелите не могат да преминат към съседните пити с мед и когато над рамките няма необходимото разстояние за преминаване. Оттук пък произтича важното изискване между покривните материали и рамките при зазимяването да се осигуряват необходимите преходи, като при нужда се поставят напречно на рамките тънки (5-7 мм) летвички.

Влагата създава много неприятности

Пчеларят трябва да има предвид, че в резултат на обмяната на веществата се отделят вода и въглероден диоксид при дишането, а в задното черво се натрупват несмлени остатъци. Особена опасност представлява водата, отделяна под формата на пара. Тя напуска кошера през горния отвор. Ако няма такава възможност, задържа се в кълбото и силно дразни пчелите или кондензира по студените стени на кошера и непокритите пити, където става причина за образуване на плесени. Що се отнася до въглеродния диоксид, лекото повишаване на съдържанието му в кошера не е така опасно, защото забавя окислителните и обменните процеси и се постига по-голяма продължителност на живота на пчелите. Нужният им кислород пък постъпва през долния вход. Затова, ако сняг го затрупа, снегът бързо и внимателно трябва да бъде отстранен.

Ще помогнете много на пчелните семейства в борбата им за топлина, ако:

не настанявате кошерите на циментови и каменни площадки или близо до каменни огради или други зидани стени, защото те държат студено и в топли часове и дни през зимата;
разполагате кошерите така, че да са обърнати с входовете на юг, за да ги предпазите от студените северни ветрове;
• осигурите естествена ветрозащита на пчелина, каквато е дървесната растителност или гънките на местността.

ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА МЕД ОТ ПЧЕЛНО СЕМЕЙСТВО ПО МЕСЕЦ

Пчелите от пчелното семейство изразходват значителни количества храна през годината .Храна се изразходва за отглеждане на пило, за отделяне на восък, за образуване на необходимата енергия за полет, за поддържане на оптимална температура в гнездото/затопляне, вентилация/ и др.Общият разходпрез годината съставлява значително количество, при това голям дял от него пчелярят не може да отчете, защото пчелите изразходват още „незаприходения” пресен нектар и зреещ мед. Установено е, че през годината пчелното семейство изразходва по 60 – 90 кг мед и 20 -25 кг прашец. Отчитайки, че в големите пчелини част от семействата изостават в развитието си по различни причини, условно годишната норма за разход на мед от едно семейство може да се определи на 70 кг.Разходът на мед от едно семейство е :

месец / Разход на мед килограми / Състояние на пчелното семейство
януари 0.8 – 1.0 Зимен покой

 

февруари 1.0 – 1.5 Зимен покой. Начало на яйцеснасяне

 

март 2.0 – 2.5 Яйцеснасяне. Облитане
април 3.5 – 4.0 Работа в полето. Отглеждане на пило
май 9.0 – 12.0 Нарастване на семейството. Отглеждане на пило Восъкоотделяне Медосбор. Роене
юни 15.0 – 20.0 . Отглеждане на пило Медосбор. Роене
юли 15.0 – 20.0 Отглеждане на пило Медосбор. Роене.
август 10.0 – 15.0 Отглеждане на пило Край на медосбора
септември 4.0 – 7.0 Отглеждане на пило Намаляване наактивността. Подготовка за зимуване.
октомври 2.0 – 4.0 Отглеждане на пило Преход към зимен покой.
ноември 1.0 – 1.5 Зимен покой
декември 0.8 – 1.0 Зимен покой

 

Белтъчно недохранване на пчелите – проблем с решение

В живота на пчелното семейство през календарната година съществуват етапи, през които пчелите не могат да си доставят нужните им количества нектар и цветен прашец (ЦВП). Това важи особено силно за активния период от развитието на пчелите. Тогава белтъчините са жизнено необходими за отглеждането на пилото. Те спомагат и за активизиране на яйценосната дейност на пчелните майки (месеците февруари-март и август).

В тези критични моменти ДЗПчП изискват от пчеларите да подпомогнат активно пчелните семейства посредством подхранване.

 

Чрез него те ще им доставят недостигащите им, крайно необходими, белтъчини и въглехидрати. В страните с развито пчеларство, а и у нас, се употребяват различни хранителни продукти (ХРП) като заместители на нектара и ЦВП. Всички те действат стимулиращо на пчелите. Те съдържат много протеини, в състава на които има жизнено важни аминокиселини. От своя страна те са крайно необходими за правилното развитие на ларвите и нормалното яйце снасяне на майката. Освен протеини и въглехидрати, в някои ХРП се съдържат още мазнини и минерални вещества. От извършеният преглед на съществуващите литературни източници и представеният в тях научен и практичен опит от чужди и наши автори стигнахме до следното обобщение: чрез подхранване на пчелните семейства с качествени ХРП в края на зимата, началото на пролетта и след последната главна пчелна паша (август – началото на септември) се постигат следните два благоприятни фактора върху живота на пчелните индивиди:

– стимулира се секреторната активност на хипофарингиалните жлези на пчелите кърмачки за отделяне на пчелно млечице;
– стимулира се яйценосната дейност на пчелните майки.
Вследствие на това се увеличават площите с отглежданото пило и бързо нараства броя на пчелите. През активния период от жизнената дейност на пчелите много важни са първият (месец февруари – март) и четвъртият етап (началото на месец август до средата на септември) за развитието на пчелните семейства.

КАЛЕНДАР НА ПЧЕЛАРЯ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ФЕНОЛОГИЧЕН КАЛЕНДАР
Край на цъфтежа на последните медоносни растения – фуражен
слънчоглед, астри, мразовец.
 СЪСТОЯНИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Последното пило вече се излюпва.Майките са прекратили
яйцеснасянето.Пчелите подготвят гнездото за зимуване, като
прибират меда по-навътре в празните килийки, освободени от
последното пило.Те обаче не запълват всички килийки в средата на
гнездото с мед, а оставят на питите срещу входа свободни площи,
върху които образуват зимното кълбо.
 РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ
Сега трябва да се извърши последното есенно третиране на пчелните
семейства срещу пчелната въшка /браулоза/ и вароатозата.След
полагане на необходимите грижи за развитие и запасяване на
семействата, през октомври пчеларят трябва да ги зазими, но не покъсно от края на месеца. Пчелните семейства трябва да се зазимяват
с млади майки от добър произход, които да заменят дефектните и
стари майки.
Количеството и качеството на храната са най-важни за
благополучното презимуване на пчелните семейства.В кошерите
Дадан-блат и Лежак трябва да се остави най-малко 14-18 кг мед,
според силата на семейството и характера на зимата в района, като
всяка пита не бива да съдържа по-малко от 1,5-2 кг мед. Медът за
зимната храна трябва да бъде нектарен, течен и предимно запечатан.
На 1-2 пити трябва да има цветен прашец, който се поставя към потоплата вътрешна страна, като най-добре е този прашец да бъде
залят с мед и запечатан от пчелите.
На входовете на кошерите се поставят предпазители против мишки.
Преглеждат се покривите на кошерите да не текат. През зимата
кошерите трябва да бъдат обърнати с входовете на юг или югоизток,
за да са запазени от нахлуването на студените северни ветрове и да
се огряват по-добре от обедното слънце, като по този начин пчелите
се подтикват към по-редовно облитане.
Пчелинът се огражда и се осигурява спокойно зимуване на пчелните
семейства.