Научи се да слушаш пчелите и работи с тях

Не се бори с тях. Работи с тях и техните потребности. Помагай им. Разреши им да се развият. Да се борим с пчелите означава да унищожаваме маточниците, да ограничаваме количеството на търтеите и търтеевите килийки, остъргването на прополис и восък в кошера (освен ако не е пречи директно), да се опитваме да прекратим самосмяната.

Използвай само восъчни основи с естественна големина на килийките 4.9мм

Това е естественната големина на пчелните килийките, които използват пчелите в природата. Този размер е добре документиран в старите издания на опитните пчелари, които са се занимавали с изучаването на пчелите.

Не поставяй в кошера восъчни основи без да знаеш произхода на восъка.

Вероятността, че ще вкараш замърсен восък е много голяма. Алтернативата е да работим без основи - т.е. поставяме само празна рамка със стартова леничка и да оставим пчелите сами да решат какво да изградят.

Не поставяй в кошера нищо, което не би намерил вътре по природа.

Това включва препарати за третиране, антибиотици и всякакви заместители на прашеца и меда.

Не помагай на слаби семейства да оцеляват.

Ако едно семейство не се развива то има причини за това. Вместо непрестанни грижи най-доброто решение е да го присъедим към дурго, по-силно семейство.

Никога не вдигай магазин пълен с мед.

Вдигането на тежък инвентар е една от главните причини, за здравословни усложнения при пчеларите. Използването на помощни средства е един добър начин за облекчаване на голяма част от тежките процеси. При вадене на мед е добра практика да вадим рамките за центрофугиране една по една и след освобождаване от пчелите да ги поставяме в корпус който е на количка.

Използвай неограничено пчелно гнездо.

Използването на ханеманова решетка, за ограничаване на майката в голяма част от случайите е контрапородуктивен и води до ненужни усложнения.

Използвай рамки с еднакъв размер

Това дава добра възможност за взаимозаменяемост и обмян на ресурси (пило, мед, прашец).

Страничните 4 рамки (по две от всяка страна) около пилото са неприкосновенн медови запас и трябва да се поддържат през цялата година.

Мед и прашец на тези четири рамки е за пчелите и ние пчеларите трябва да се грижим винаги да е запълнен. Ролята на тези рамки освен като хранителен запас играе и много важна роля за термоизолация.

Разреши на пчелите да отгледат толкова търтеи, колкото те сметнат за необходимо.

Търтерите са неотлъчна част от пчелното семейство и един от най-слабо изучените пчелни индивиди. Ролята на търтеите се простира много по-далече от оплождане на майката. В това число влизат терморегулация, защитни функции, поддържане на генетичен резерв и мн. други.

Голямото стопанско значение на обикновената медоносна пчела се дължи на някои нейни ценни качества, които другите видове медоносни пчели не притежават.

Обикновената медоносна пчела живее в големи съжителства – се­мейства, в които отделните индивиди са напълно зависими един от друг и са така тясно свързани помежду си, че разделени, вън от семейството, не могат да живеят дори и кратко време. Това се обяснява и с обстоятел­ството, че в процеса на историческото развитие на медоносната пчела постепенно е произлязло разпределение на работата между отделните членове на семейството, в резултат на което майката, търтеите и пчелите-работнички в него се обособяват и морфологически, и по биологичните си особености. Едновременно с това в пчелното семейство се създава тясна връзка между отделните му членове. Според Халифман (1952), пче­лата, взета изолирано, вън от съобществото на подобните й, откъсната от семейството, представлява същество, значително по-малко организирана и по-нискостоящо, отколкото същата пчела в семейството. Ето защо, когато се говори за медоносната пчела, трябва да се има предвид, че в случая имат значение качествата не на отделната пчела, а на цялото се­мейство, което е една сложна биологична и производствена единица.

Пчелното семейство, което е произлязло от единично живеещи в миналите геологични периоди индивиди, може да послужи като пример за най-висока степен на развитие в „обществения” живот при насекомите, където самостоятелността на отделните индивиди и тяхното значение са силно намалени за сметка на повишената роля на семейството като цяло. Съв­местният живот и тясното съжителство на голям брой индивиди в пчел­ното семейство им дават очевидно голямо предимство в борбата за съществуване.

По-съществените ценни биологични особености на пчелното семей­ство са следните:

Обикновената медоносна пчела се поддава на отглеждане от човека почти навсякъде — както на север, така и на юг, в низините и във високите места.
Тя образува големи семейства – с 60000 – 80000 пчели, които са в състояние да съберат и натрупат запаси в по-голям размер, откол­кото, е необходимо за собствените нужди на семейството. Тази особеност дава възможност на пчелното семейство да осигури съществуването си и при неблагоприятни условия за по-дълъг период от време, а това позво­ лява и на пчеларите да отделят част от събраните запаси без вреда за самите пчели. При това медът се изважда лесно благодарение на това, че по-голямата част от него се складира отделно от питите, в които се отглежда пилото.
Особено ценно качество на пчелното семейство е способността на пчелите да поддържат в гнездото необходимата температура независимо от измененията на температурата на околната среда. Пчелните семейства с голям брой пчели притежават много големи потенциални възможности за произвеждане на топлина през продължителния зимен период, а също да изразходват през лятото относително по-малко количество храна, което, изразено в процент, е много по-малко от събрания мед (в сравнение с единично живеещите пчели или със семействата с по-малък брой пчели). Изразходването на храната през зимния период при голям брой индивиди е също така по-икономично.

Семейството на медоносната пчела не е временно, а има многогоди­шен живот. При други задружно живеещи насекоми, каквито са стършелите, осите и пр., с настъпването на студовете измират всички членове насемейството, с изключение на една или няколко майки. Поради това раз­витието на семейството през следната година започва по-късно. При ме­доносната пчела заедно с майката презимуват голям брой пчели и това дава възможност за бързо развитие и засилване на семейството през пролетта на следната година.
Друга особеност на медоносната пчела е това, че освен увелича­ване броя на индивидите вътре в семейството се извършва и така наре­ченото роене, т. е. размножаване на пчелното семейство, чрез което се постига увеличаване броя на семействата и се осигурява съществуването на вида. Образуваните при роенето нови семейства се устройват бързо и могат да се изравнят по сила с майчиното семейство. Особено изгодно при роенето е това, че роящите се пчели се събират първоначално вкупом за известно време в общо кълбо на някое дърво близо до старото жи­лище и това дава възможност на пчеларя да ги улавя лесно и да ги
засели в ново жилище.
При обикновената медоносна пчела извън роеввя период пчелното семейство при вн-езапно загубване на майката си създава така наречените „свищеви” или „спасителни” майки, чрез които се осигурява по-нататъш­ното съществуване на семейството. Тази особеност заедно със склонността на останалите без майка или новообразуваните чрез деление семейства да приемат чужда майка, дадена им от пчеларя, дава възможност на последния да спасява осиротелите (без майка) семейства и да образува по желание нови семейства чрез изкуствено деление.

 

 

 

 

Занесете бурканчетата с мед сутринта преди 8:45 часа. Около 9:00 часа започва същинското освещаване от свещениците.

Който е свободен по това време може да присъства, който не е – да се уговори с клисарките в храма да приберат меда и да си получите по-късно.

Всеки съд с мед се надписва, за да не ви го вземе някой друг.Понеже Св. Харалампий е успял да открие чудодейните и лековити свойства на меда, този празник е посветен на пчеларите, а Св. Харалампий е почитан като техен небесен покровител.

По тази причина вярващите занасят мед в църква, който ще бъде благославен и осветен.

В някои райони на България в храма за освещаване освен мед се носи и масло (олио или зехтин). След като бъдат осветени те се използват за лек ако децата или възрастните получат болки в ухото.

Според народна рецепта в едната половина на орехова черупка се слагат по 5 – 6 капки от осветените мед и осветеното масло. Към тях се добавя се и малко ракия.

Черупката се поставя на печката и когато сместа заври, се отнема от огъня.

Когато започва да изстива до поносимо топло, се излива в болното ухо. Тази процедура се прави три пъти.

През 4-те дни в Плевен посетители и гости ще могат да видят, договорят и закупят продукти от водещите български производители и дистрибутори в бранша. Редом с тях пчеларите ще се запознаят с асортимента на фирми и представители от Австрия, Канада, Италия, Германия, Англия, Полша, Сърбия, Турция, Гърция, Китай, Финландия, Франция, Босна и Херцеговина, Хърватия, САЩ, Русия, Швеция, Испания, Румъния, Словения, Унгария, Пакистан. Изложението отново ще бъде посетено от организирани групи пчелари от различни региони на страната и от Румъния, Сърбия, Хърватия, Гърция, Македония, Кипър, Турция.

По традиция изложението е съпроводено от СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА, включваща презентации и дискусии по актуални теми в пчеларството, с посещение на образцови пчелини. Лектори от Германия, Франция, Полша, Сърбия, Румъния, Русия и България ще представят пред българските пчелари и гости новости, тенденции и аспекти в бранша. В рамките на форума се провежда и Международен конкурс за детска рисунка , тематично свързан с пчеларството, меда, здравето ,природата, екологията, в който се включват млади художници / от 3 до 16 г./ от детски заведения, училища, кръжоци, школи, арт –центрове от цялата страна.
Организаторите дават своя принос в подкрепата на националната стратегия за развитие на пчеларството и стимулиране продажбите на дребно в България. Част от най-добрите пчелари на страната ще предлагат на посетителите многообразие от мед и неограничен брой производи – лечебна козметика, храни, напитки в специализиран базар „Фестивал на Българските пчелни продукти”.

Фирмите и пчеларите, които ще вземат участие в Международното изложение - договаряне „Пчеларство – Плевен 2019”, могат да кандидатстват за наградите на изложението:
Голямата награда на Партнерс експо, осигурена от Областна администрация Плевен - плакет „Крило на успеха” за „Новаторство в пчеларството“.
Призове се присъждат и за научна публикация, специализирана литература, нов производ на пчелен продукт, опаковка и етикет на годината, най-атрактивно представяне по време на изложението, най-проспериращ млад пчелар за 2018 година.

Конкурс за детска рисунка и пластика:
Всеки желаещ е необходимо да попълни анкетна карта през първия ден на изложението.Най-добрите постижения за 2018 година по традиция ще бъдат отличени
от международно жури. Стремежът на организаторите е отново да представят българското пчеларство по най-добрия начин, да запознаят българските пчелари с последните новости в оборудването, допринасящи за неговата интензификация, а изложението да запази утвърдената позиция и международен авторитет.

Пчелният прашец (полен) се използва за храна от векове. Медицински записки, датиращи от 2735 г. пр. Хр., загатват за силата на този естествен продукт. Дори и тогава, хората са вярвали в лечебните и хранителни предимства на пчелния прашец. Употребата му е възхвалявана в някои известни текстове, както и от легендарни хора. Библията, Талмудът, Тората, Коранът, както и свитъци от Ориента, писания от древна Гърция и Рим, легендите на руски и славянски народи, дори и сравнително новата Книга на Мормоните (1830г.) – всички възхваляват трудолюбивите медоносни пчели и изключително хранителните и лечебни продукти на кошера. Някои от родоначалниците на западната медицина (Хипократ, Плиний Стари, Питагор), вярвали в лечебните свойства на пчелния прашец; те често го предписвали на пациентите си. Добитият от пчелното гнездо полен бил деликатес за първобитния човек, често комбиниран с яйцата и ларвите на пчелите. И до днес, аборигенските племена са известни с празника на пчелите, оценявайки високо техния полен и мед. Всяка епоха е приемала пчелата като благодетел на човечеството и е отдавала на това малко създание статут почти на светец. Използването на пчелния прашец като енергийна добавка е представено на американските спортисти от олимпийски треньори от Европа. Някои от тези спортисти приели треньорските съвети и сега смятат пчелния прашец за „енергия в една таблетка”. Тази дълга история на полена може да ни накара да се запитаме – какво точно е пчелният прашец?

Цветният прашец е много фин прах, произведен от тичинките (мъжката част) на цветя и цъфтящите растения. Мъжката ДНК се пренася до женските части на едно цвете или растение (от същия вид) от цветния прашец. Поленът дава възможност за възпроизвеждане на растенията. Това е „пътуващата” част на растенията, крайно необходима за транспортирането на ДНК, което се дължи на факта, че растенията не са мобилни. Едно зрънце прашец обикновено съдържа три клетки и 100 000 до 5 000 000 поленови спори. Една единствена поленова спора е в състояние да възпроизведе целия вид.

Пчелите прелитат от растение на растение, събирайки прашец. След това те го смесват със слюнка (съдържаща храносмилателни сокове) и нектар от растението. Процесът на събиране на цветен прашец е инстинктивен за пчелите. Те са в състояние да преценят кои поленови гранули са питателни и здравословни и изключително рядко събират вредни гранули.

Пчелният прашец не може да се възпроизведе в лабораторни условия. Той съдържа всичките 22 елемента, които изграждат човешкия организъм, плюс още няколко. Пчелният прашец също така включва почти всички витамини В-комплекс, витамин С, витамин А, витамин Е, фолиева киселина и каротеноиди. В прашеца са открити някои минерали, микроелементи, незаменими мастни киселини, ензими и аминокиселини. Състои се от 35% протеини, 55% въглехидрати, 2% мастни киселини, 3% витамини и минерали. Пчелният прашец съдържа също така и рутин (витамин Р), който укрепва капилярите и стените на кръвните клетки. Това не е лекарство, а храна, без странични ефекти.

След като са известни ползите от пчелния прашец, е бил необходим метод за добиването му. Устройството е трябвало да събира само малка част от прашеца на пчелите, оставяйки достатъчно количество за изхранване на колонията. Ройдън Браун изобретил такъв апарат. Той проектирал решетка, изработена от тел, която да събира прашеца от задните е крачка на пчелите, когато влизат в кошера. В „капана” се отронвали около 60% от прашеца, който носи пчелата, след което през сито попадал във ваничка за събиране.

Поленът трябва да бъде много добре защитен, за да се гарантира оцеляването му по пътя до женските органи на растенията. Затова поленовите спори имат два защитни слоя (exine/intine). С това покритие те са толкова неразрушими, че могат да оцелеят в продължение на милиони години. Тази защита гарантира оцеляването на растенията, въпреки че създава проблем за тези, които искат да консумират прашец. Необработеният полен е трудносмилаем за хората. Това се дължи на факта, че клетъчната стена на прашеца съдържа целулоза, хемицелулоза и лигнин, които са несъвместими с храносмилателната система на човека. Има четири метода, използвани да направят полена по-лесно смилаем. Един от начините е механично разрушаване, като смилане. Този процес често се оказва труден. Вторият метод е, поленът да се подложи на рязка промяна на температурата, въпреки че топлината понякога убива клетките, а при замразяване и размразяване има тенденция да се намали качеството на пчелния прашец. Използват се също ферментация и ензимно разграждане, но се добавят химикали, които повреждат полена и намаляват хранителните му свойства. Последният метод е технология за отстраняване на защитната обвивка, който обикновено се оказва ефективен, макар и много скъп. Д-р Келвин Дънкан от Университета в Кентърбъри е изобретил метод, при който се разрушава клетъчната обвивка, без да се уврежда прашеца – „Това е като разчупване на черупката на яйце, за да получите лесно смилаемия материал отвътре”. Предполага се, че при този процес, бионаличността се увеличава до 90%, дори повече.Някои казват, че пчелният прашец е най-добрият източник на храна, открит от човека. Други твърдят, че той съдържа всички витамини, аминокиселини, минерали и антиоксиданти, необходими за напълно активен живот. Смята се, че в сравнение с всяка друга храна, пчелният прашец има по-висок процент хранителни вещества, необходими за преживяване. Специалистът по ракови заболявания Ернесто Контрерас дори коментира: „Доколкото ми е известно, няма по-добро и по-комплексно хранително вещество от полена на медоносните пчели”. Би могло правилно да се заключи, че са направени многобройни потвърждения за ползите от пчелния прашец.

Едно особено популярно твърдение е, че пчелният прашец има ергогенни ефекти. Ергогенното вещество е нещо, което може да се използва за максимално оползотворяване на енергията. Предполага се, че пчелният прашец повишава енергията, силата, бързината и издръжливостта. Той също така подобрява физическите реакции, бодростта и устойчивостта преди тренировки. Казва се, че поленът осигурява ускорени темпове на възстановяване, включително и връщане на нормален сърдечен ритъм, дишане и готовност за следващо събитие. Ето защо, той помага за подобряване на функциите след първоначално напрежение. Това го прави фаворит сред много спортисти от световна класа, които се стремят към поддържане и подобряване на постиженията си. Много лекари, треньори, спортисти и професионалисти откриват, че пчелният прашец повишава енергията, силата и издръжливостта.

Друго твърдение е, че пчелният прашец може да помогне за намаляване на теглото. Според Карсън Уейд, поленът е естествен начин за подобряване обмяната на веществата и помага да се контролира и намали теглото. Пчелният прашец подобрява метаболизма чрез коригиране на химичния дисбаланс и осигурява липсващите фактори, които другите храни не могат да предоставят. Предполага се, че пчелният прашец ускорява процеса на преобразуване на захарта в енергия и осигурява кислород, който мазнините използват, за да стимулират превръщането си в енергия. 130 мг. полен помага за усвояването на около килограм и половина храна. Лецитинът е друг компонент на прашеца, за който се смята, че ускорява изгарянето на калории. Той също така помага в процеса на храносмилане и усвояване на хранителните вещества. Пчелният прашец има също така диуретични свойства и понижава апетита и глада. За намаляване на телесното тегло, е необходимо да се приеме прашец с чаша вода 30 минути преди хранене.

Тези твърдения почти изцяло са направени от компании, които продават този продукт (пчелен прашец). Те са предоставили тази информация единствено с цел печалба.

Доказателство или хипотеза???

Данните за връзка между консумацията на пчелен прашец, загубата на тегло и повишаване на енергията, не са съвсем равнозначни на твърдения за такава връзка. Въпреки това, една част от доказателствата са под формата на научни изследвания. Има и много показания, които не могат да бъдат третирани като доказателства. Например, 28-годишна жена, която била с около 30 килограма наднормено тегло и лесно се изморявала, започнала да използва пчелен прашец. След около четири месеца, тя започнала да губи по няколко килограма на седмица, почувствала се изпълнена с енергия, била в състояние да тренира за по-дълъг период от време и забелязала позитивни лични промени.

Клинични изследвания са доказали, че пчелният прашец се усвоява лесно и навлиза в кръвния поток много бързо. Два часа, след като се приеме през устата, наличие на пчелен прашец било установено в кръвта, урината, мозъчните и гръбначни флуиди. Друг експеримент, извършен върху мишки, показва, че те могат да оцелеят и да възпроизведат жизнеспособно потомство без да се изтощават, след като са били подложени на диета от пчелен прашец. Европейски проучвания са доказали, че човек може да живее с нищо повече, освен вода и пчелен прашец. Той съдържа всяко вещество, необходимо за поддържане на живота, а пчелите добавят и някои допълнително. Според д-р Бети Лий Моралес, пчелният прашец е единствената храна, която съдържа всяка основна хранителна съставка, необходима на човечеството за перфектно здраве. Този факт е трудно да се оспори, тъй като това е било доказано в лабораторни изследвания по цял свят, много пъти.

Има известна информация, свързана с ергогенната и хранителна стойност, но много ограничено количество доказателства относно твърдението за въздействието на полена върху загубата на тегло. Всъщност, малко количество от намерената информация е с липсващи подробности и записана с рекламна цел. Едно проучване, докладвано от ”Aerospace Medicine” и „Life Sciences” доказва, че средната дневна консумация на храна спада с 15-20%, ако пчелният прашец е редовен елемент от менюто. Що се отнася до ергогенните свойства, бившият руски олимпийски треньор Реми Корчемни извършил 2-годишно проучване, за да потвърди, че пчелният прашец съществено подобрява възстановяването на силите на спортистите след напрегната работа.

Ксие, Ван и Ли (1994 г.) извършват експеримент за тестване на ефекта от пчелен прашец върху храненето на майката и развитието на плода. Въпросът в този експеримент бил дали пчелният прашец ще се окаже ефективна хранителна съставка за развитието на плода. В този опит се използва пчелен прашец върху бременни плъхове, разделени на три групи. На първата група е давана нормална храна, а другите две групи са хранени с нормална храна плюс пчелен прашец. Майките, хранени с прашец имали по-голямо телесно тегло и по-високи нива на протеин. Ембрионите на хранените с полен майки имали по-голямо телесно тегло и по-ниско ниво на смъртност от ембрионите на плъховете на нормална диета. След това ембрионите били изследвани за всички видове малформации. Резултатите показват, че пчелният прашец може да подобри храненето на майките, без да засяга нормалното развитие на плода. Поленът е практичен и ефективен хранителен елемент по време на бременност. Тази информация следва да обезсили твърденията, че пчелният прашец има положително влияние върху загубата на тегло. В действителност, опитът доказва, че прашецът причинява повишаване на теглото.

Ергогенното оползотворяване на енергия включва контрол, ефективност и производство на енергия. Мелвин Х. Уилямс (1992 г.) повдига въпроса за ефикасността на хранителните ергогени, отнасяща се до аеробната издръжливост. Една такава тествана хранителна добавка била витамин Е, компонент на пчелния прашец. Според Уилямс, детайлното проучване е проведено, за да се тества теорията, че витамин Е повишава аеробната издръжливост чрез намаляване на пероксидацията на мембраните на червените кръвни телца. Разглеждайки резултатите от изследването, Уилямс стига до заключението, че този витамин не повишава издръжливостта при морското равнище, но увеличава стойностите на максималната кислородна консумация (VO2 max) при определена надморска височина. Друга хранителна добавка, разгледана от Уилямс е фосфат (също елемент на пчелния прашец). Въпреки че в четири проучвания е отбелязано, че не са открити ергогенни свойства на фосфата, е намерена и противоположна информация. Както съобщава Уилямс, в четири други изследвания се докладва за значителни увеличения на VO2 max, намаляване на млечната киселина при натоварване под максималното, увеличаване на времето на издръжливост при колоездене и бягане и по-бързо време в 40 километрова обиколка в лабораторни условия. От резултатите на тези проучвания човек може погрешно да допусне, че пчелният прашец ще има сходно влияние, дължащо се на факта, че съдържа витамин Е и фосфат. В допълнение на прегледа на тези експерименти, Уилямс също така представя информация за пчелния прашец като хранителна добавка. Според него, въпреки че пчелният прашец съдържа различни витамини, аминокиселини и минерали, не е доказано, че притежава ергогенни свойства. Шест експеримента (включително и един, извършен в лабораторията на Уилямс), не отчита благотворен ефект върху физиологичните реакции при физически упражнения, като например VO2 max, както и други критерии за издръжливост. Заключението на Уилямс е, че витамин Е при надморска височина и фосфатът имат някои ергогенни свойства и изглежда са безопасни, когато се приемат в правилни дози. Освен това, той открил, че въпреки че пчелният прашец съдържа витамин Е и фосфат, не са открити ергогенни ефекти при неговата употреба и може да предизвика опасни алергични реакции.

Ралф Щебен и Пийт Будро (1978г.) провели експеримент, оценявайки въздействието на пчелния прашец и протеиновите добавки върху спортните постижения. Целта на това проучване е потвърждение и по-нататъшно разследване на въпроса дали спортисти, приемащи нормална диета, не дължат подобрената си издръжливост повече на редовното трениране в продължение на период от време, отколкото на приема на хранителни добавки. В експеримента доброволно всели участие осемнадесет състезатели по бягане от Луизиана. Те били разделени на три групи на случаен принцип. Първата група е приемала пчелен прашец, втората – протеинови екстракти, а на третата е дадено плацебо. Средната скорост при пробега на 3 мили е измервана в началото и края на интервал от дванадесет седмици. Резултатите от проведените тестове са записани в таблица. Заключението на Щебен и Будро е, че както цветният прашец, така и протеиновите екстракти не са имали значително въздействие върху работата на атлетите.Хипотетично, пчелният прашец е отличен източник на храна. С изобилието от витамини, минерали, аминокиселини и ензими е трудно да не се повярва на твърденията за положителното влияние на пчелния прашец. Въпреки ограниченото количество информация, може да бъде намерено доказателство за положителния хранителен ефект, но в действителност, проучванията неизменно са доказали, че пчелният прашец няма ергогенни свойства. Освен това, не е открита основателна информация, доказваща положителното му влияние върху загубата на тегло. Всъщност, едно проучване (Хсие, Ван & Лий, 1994 г.) показва, че в действителност, прашецът може да предизвика увеличаване на теглото. Трябва да се вземе под внимание факта, че поленът е трудно смилаема храна за хората, а също така и факта, че някои от проучванията на пчелния прашец са проведени преди няколко години. Това би могло да означава, че са измислени някои по-нови методи за подобрение на бионаличността на пчелния прашец, и че хранителните ползи могат да бъдат по-ефективно доказани днес. Това не казва, че прашецът може да има положителен ефект за намаляване на теглото, тъй като няма реално доказателства в подкрепа на това твърдение. Това също не води задължително до доказване на ергогенните му ефекти. Въпреки това, факторите по-горе могат да означават, че пчелният прашец има хранителна стойност, която може да бъде използвана. Надяваме се, че този материал ще опровергае изобилието от неверни твърдения за ползите от пчелния прашец.