Пчели

Вестник "Пчели"

http://nbps.press.bg/

Вестник на Националната асоциация на пчеларите-професионалисти в България.

Вестник "Пчели" излиза два пъти месечно в четвъртък. Разпространява се чрез абонамент и чрез разпространителските фирми.