акацията е сред основните медоноси
в много от районите на страната
В някои райони на страната пчеларите са поставили магазините още в началото на май, някои вече са извадили и първия мед. Честито!

Другаде периодът на главната паша настъпва едва сега. Това зависи от климата, от основната медоносна растителност в района на пчелина, в голяма степен от климатичните особености на региона и разбира се от готовността на самия кошер.

През юни семействата в общия случай са постигнали пълното си развитие и са готови да оползотворят пашата от ливадите, полята и нивите (детелина, магарешки бодил, чубрица,риган и чубрица, здравец и мента, синап, босилек, люцерна, коноп, анасон, бакла, тикви, дини, пъпеши, фацелия и тютюн).

За началото на главната паша може да се ориентираме по поведението на пчелите:
- забелязва се усилен летеж
- пчелите надграждат и запечатват с бял восък питите с мед
- ако наклоним пита с незапечатан нектар, той започва да капе, защото е още рядък
- мястото за снасяне на майката е ограничено от запълнените с мед пити
- ако оставим пита с мед на открито, пчелите, заети със събиране на нектар, не проявяват интерес към нея;(това беше споделено от пчелар в някой от пчеларските вестници)

Преди поставяне на магазините е необходимо да се направи преглед на семейството като се следи за:
- наличие на роево настроение - вземат се мерки за прекратяване, като се осигури пространство за снасяне в плодника, отнемат се или се унищожават маточници, според състоянието на семейството и целите на пчеларя; правят се отводки.
- наличие на болести по пилото - вземат се мерки за лечение
- общо състояние на семейството - добре развилото се семейство запълва всички междурамия с пчели
- състояние на майката - отбелязва се дали е необходима смяна. По време на главната паша се препоръчва ограничаване на яйцеснасянето с цел използване на младите пчели в процеса по пренасяне и обработка на нектара, а смяната на майката се извършва след приключване на главната паша.

Ако всичко е наред сe пристъпва към поставяне на магазини или допълнителни корпуси.
- плодниковите пити, над които ще се постави магазина, са почистени от надградения восък
- магазините са предварително подготвени и почистени и заредени с качествени, напълно изградени магазинни пити
- преди да се поставят в магазина питите трябва да се проветрят
- ако няма достатъчно изградени пити може и да се направи комбинация от изградени и восъчни основи, като се редуват последователно
- поставянето на магазините се извършва привечер, за да не се безпокоят семействата по време на пашата
- осигурява се вентилация в кошера с цел по-добро изпарение на течността от нектара - смъкват се дъната на кошерите, отварят се допълнителни отвори.
Многокорпусните кошери се надграждат с трети и четвърти корпус според силата на семейството.

Тънкости:
За да се привлекат пчелите в магазина може:
- магазинните пити да се напръскат предварително със захарен сироп - така пчелите и по-лесно ще ги почистят и ще започнат да запълват с нектар
- да се стесни плодника с една две пити
- да се извадят от плодника пити с открито пило и да се спуснат през магазина към плодника, след привличане на пчелите се връщат обратно в плодника

Ограничаване на майката
- За да не се допусне качване на майката в магазините над плодника се поставя ханеманова решетка
- за ограничаване на яйцеснасянето в плодника се използва вертикална ханеманова решетка, с която майката се изолира на 4 пити (2 с мед и прашец и две с килийки за снасяне)
- от магазина се изваждат една - две пити и се разширява пространството между тях. За да регулират разстоянието между питите, пчелите надграждат килийките. В такива килийки майката не може да снася; те се разпечатват по-лесно от другите, защото надградената част се изрязва с нож. Този метод е удобен и защото така се добива допълнително восък.
За оползотворяване на восъкоотделянето, което е силно в този период може също:
- от магазина да се спусне плодникова рамка с восъчна основа за изграждане. Така се изпълнява двойна цел - изграждат се нови плодникови пити и се прилага строителна рамка за механична борба с вароатозата. Поставя се обикновено преди крайната пита.