През март времето започва постепенно да се затопля, поради което в много пчеларски материали се препоръчва провеждане на първия основен пролетен преглед. Разбира се, това става в топло време и без вятър. Най-подходящо е - втората половина на март, началото на април.
Основният преглед за разлика от осведомителния се прави щателно - рамка след рамка.
За да не се губи топлината на гнездото се използват кърпи - 2 бр. като се открива само поверявания участък.
През март е нормално да има пило, поради което е важно прегледа да се прави с максимално внимание и предпазване на пилото от измръзване.
Важно е резултатите от прегледа да се отбележат в пчеларски бележник и да се степенуват по важност / спешност. Наложителните мероприятия се извършват веднага или на следващия ден.
Ако за някои неотложни мерки времето не е подходящо, кошера може да се пренесе в затоплено помещение.
При основния преглед се кошерите се преглеждат за:
- сила на семейството
- хранителни запаси
- болести
- наличие на майка
Вземат се мерки за:
- почистване на дъната
- стесняване на семействата
- придаване на храна, в която има и белтъчни съставки
- отстраняване на мишите предпазители
- борба с вароатозата
Силата на семейството се определя по броя на междурамията, заети с пчели:
- 6-7 = силни
- 5-6 = средни
- 4 и надолу = слаби
При констатиране на силни семейства не е необходимо да се предприема нищо. Това е сигнал, че семействата са презимували добре. Средно силни семейства трябва да се стеснят на толкова пити колкото се покриват плътно от пчелите. Така, те ще могат да топлят пилото по-добре, което е фактор за развитието им. Ето защо стесняването се определя като едно от основните мероприятия при пролетния преглед. Слаби семейства (на 3 рамки) се обединяват, с цел подсилване.
Преценят се хранителните запаси. Питите с кристализирал мед се отстраняват и се заменят с течен, запечатан мед от склада. Ако има съхранени, от предходната година, пити с перга - сега е момента да се придадат в семействата. За отглеждане на пилото е необходима белтъчна храна, а приносът на прашец в този период е все още непостоянен. Ако се установи недостиг на храна, подхранването се извършва с твърда храна. Не е добре да се дава сироп, защото ще увеличи влажността в гнездото, а това е предпоставка за болести (източник: /pchelar.com).
Другото важно мероприятие е откриване на болести. При ранно пролетното развитие се проявява нозематозата,която е една от най-опасните болести по пчелите.
Следи се за:
- диарични изпражнения по питите, стените и прелките на кошери;
- наличие на трудно подвижни, нелетящи пчели по прелките
- голям подмор
При съмнение се изпращат проби в районната ветеринарна лаборатория (50 - 100 пчели) и се следват указанията на ветеринаря за ограни1аване на болестта, респ. разпространението на заразата. (Как се разпространяват заразните заболявания при пчелите)
Наличието на майка се установява по наличието на пило. Ако пилото е равно, няма пропуснати килийки - майката е добра и всичко е наред. Ако няма пило се прави проверка за майка чрез конторлна рамка. При установяване на липса на майка се придава запасна или се прави обединяване на един кошер с друг. Ако пилото показва, че майката е стара и негодна, това се отбелязва в бележника и при първа възможност майката се подменя с нова. (Осведомителен преглед след зимуването - осиротяло семейство)
След приключване на прегледа ако времето позволява дъната се изваждат и почистват от зимния подмор и разпечатки. Умрелите пчели се събират и след щателен преглед с цел установяване на евентуални болести се изгарят. Восъчните разпечатки се претопяват.
Отстраняват се мишите предпазители.
Махат се влажните затоплящи материали, ако са били поставени такива, отстраняват се и всички влажни, покрити с плесен пити.
Поставят се лентите против вароатоза.
Всички предприети и предстоящи мероприятия се отбелязват в дневник, който е източник на информация за бъдещото развитие на семейството.

Независимо от добрите грижи, които е положил за пчелните семейства през есента,пчеларят трябва да ги контролира и през зимата, за да се избегнат някои неблагополучия и да се осигури доброто им зимуване.Особено важно е след бури и валежи да се пости пчелинът. Пчелите са събрани в кълбо и са в полу-активно състояние.Те се движат бавно към хранителните запаси, прогризвайки похлупачетата на килийките с мед, който изразходват много пестеливо. През този месец в повечето райони на страната има няколко периода на затопляне на времето.Макар и кратки (по няколко дни или часове на деня), те могат да бъдат добре използвани за пълно облитане на пчелите, което е много важно за по-нататъшното нормално зимуване и активизиране.Резултатите биха били още по добри, ако то става масово.Когато температурата се повиши над 12 градуса и част от пчелите излетят навън, трябва леко да се почука по кошера, за да излетят и останалите. Преди облитането пред кошерите трябва да се осигури сух терен, без сняг и вода, като се поставят подръчни материали.При това облитане опитният пчелар може до голяма степен да установи състоянието на пчелните семейства.Дружното и енергично излитане показва, че семейството е добре.Ако пчелите излизат поединично, бавно пълзят около входа, това показва, че нещо не е наред – липсва храна, има прекомерна влага в кошера, заболяване и др.

По изверженията на пчелите при очистителния полет също може да се съди за състоянието на семейството.Ако има едри тъмно-кафяви до черни диарични петна около кошера и особено по стените му, семейството не е в добро състояние. Зимното облитане на пчелите има и важно санитарно-профилактично значение, понеже част от изтощените и заболели пчели, след като излязат от кошера не се връщат и по този начин се намалява заразата.Обикновено през втората половина на Февруари майките в някой семейства започват да снасят яйца.Сега пчелите са принудени да поддържат в центъра на кълбото температуратура до 35 градуса.Ето защо затоплянето на гнездото има много голямо значение.Пчелните семейства не трябва да се безпокоят, като се отварят кошери от любопитство, дори и времето да е топло.Пчелите на семействата, чийто майки са започнали да снасят яйца, започват да излизат при невисока температура (9-10 градуса) и донасят прашец от ранните пролетни растения и вода.Пчелите от нередовните семейства също излизат, но са блуждаещи и не носят нищо.С появяването на пилото, пчелите се активизират. За бързото развитие на пчелното семейство през пролетта много важно е да се направи осведомителен преглед.За различни райони на страната той се извършва по различно време между втората половина на Февруари и първата на Март, в тихо, слънчево и топло време при температура на въздуха над 12 градуса.Целта на прегледа е за кратко да се установи какво е състоянието на всяко семейство и да се подпомогнат незабавно тези, които се нуждаят.Проверяват се количеството и качеството на хранителните запаси, наличието на майка, влага и топлина в кошера, смъртност и здравословно състояние на пчелите. Необходимо е пчелните семейства да се наблюдават – външно за изместване на покриви и цели кошери, облитане на пчелите, и вътрешно – чрез прослучване с гумена или пластмасова тръбичка.Това трябва да стане няколко пъти през месеца.Колкото по-често, толкова по добре.При прослушване трябва да се чува само тихо и постоянно шумолене.Отделни звуци са признак на някакво неблагополучие в гнездото.На съмнителните се оказва своевременно помощ, като се премахнат причините за неспокойствието. Много важно е входът на кошера да бъде почистен.С увит тел или пръчка, след като се отстранят мишите предпазители се почиства дъното от труповете и отпадъци, за да могат пчелите спокойно да излизат и да влиза свеж въздух в кошера.

Да се следи в кошера да не влизат мишки.Признаците са наличие само на главички и крачка от умрели пчели. Пчелните семейства, който са зазимени с достатъчна и доброкачествена храна, не е необходимо да се безпокоят през тези два месеца.Пчеларят трябва да знае за всяко семейство колко храна има и докога ще му стигне.При недостиг се дава медено-захарно тесто, или от готовата храна по магазините.През есента в много райони на страната (пчелните семейства бяха зазимени с малко хранителни запаси, майките до късно снасяха и пило имаше до началото на декември) и затова е необходимо да се подхранят. Пчеларят не бива да се безпокои, ако снеговалежът е голям и е натрупал дебела покривка около кошерите.Снегът не опира до кошера, а около него се образува въздушно пространство, което е много благоприятно за зимуване на пчелите.Ако има замръзване около входа, то трябва да се почисти. През зимния период трябва да се прегледа както старата, така и новата пчеларска литература. Нужно е да се ремонтира инвентарът, да се поправят повредените кошери, да се дезинфекцират с горелка и да се боядисат. За по-големи пчелини сега трябва да се подготвят рамките и да се постави телът.Пресните восъчни основи, особено по тънките не бива да се залепват, защото лесно се срязват от шпорчето.Восъчните основи трябва да престоят 2-3 месеца и тогава да се монтират.Необходимите за активния сезон основи трябва да се набавят още сега.Прибраните в склада пити могат да се поставят в помещение с ниска температура или течение , където восъчният молец загива.Да се пазят от мишки, които ги прояждат и след това пчелите не ги усвояват. Нужно е да се набележат мероприятията за борба с вароатозата , защото тя отслабва и ликвидира пчелните семейства.

Трябва ли да се прави пролетно подхранване или не???

Къде нанасят пчелите новопреработения мед и за какъв дявол им се дава мед, пък даже и с различни добавки, когато те нямат възможност да летят!?!?! Когато един добросъвестен пчелар подсигурява запасите на пчелите в края на месец Август или началото на месец Септември и знае от международната литература, че за периода от месец Октомври, Ноември, Декември, Януари, Февруари, Март и Април, едно семейство употребява най-много от 9 до 11 килограма мед, а той пчеларят е запасил семействата с 18 даже и до 24 килограма мед, ви питам кой дявол кара някои пчелари да подхранват семействата през зимата и при това със захарно тесто, или пък в най-лошия случай да се подхранват семействата през пролетта???

И при двата случая на подхранване пчелите губят много енергия, защото е необходимо да подсигурят и вода за преработката!!! Но от къде ще я намерят пък сега в това време и водата, защото без вода не става нищо?!?!?! Както виждате от едно недомислие изникват въпроси след въпроси, а пчелите нямат от нищо нужда, освен да бъдат оставени на спокойствие. Тази статия я пиша, за да предпазя, изрично подчертавам, пчеларите да не правят каквито и да било зимни или пролетни подхранвания. За да бъда правилно разбран, ще кажа още веднъж:

През пролетта по силата на природните закони пчелите постепенно загубват силите си и умират. Тоест броят им намалява. НО!!! Останалите пчели трябва да подготвят килийките, за да може майката да снася яйца??? Но вие им давате храна, която при всички случаи трябва да бъде преработена!!! Но от кого!? От същите пчели!!? И те запълват точно подготвените килийки, в които майката трябва да снася яйца!!!

Когато пчеларят постави храна, пчелите я преработват, изтощават се и броят им намалява. Както споменах по-горе пчелите не знаят колко килийки са пълни още от първичните дадени запаси. Единственият изход: 21-23 дни след големия очистителен полет да се направи изравняването на пилото между семействата. Но се изравнява само пило, без пчелите и то максимум една пълна със запечатано пило пита от едно силно семейство се заменя с една пита без пило от едно слабо семейство. По този начин силите на семействата се изравняват и употребата на запаси намалява. Всеизвестно е, че силните семейства употребяват по-малко храна. По тази тема съм написал цяла статия. Пчеларят не трябва да се меси във вътрешния живот и взаимоотношения между генерациите в едно пчелно семейство. Пчелите подготвят килийките за снасянето на яйца от майката по един и същи начин, за прашец, нектар, както и за подадена храна от пчеларя по същия начин, но когато им дадете храна по което и да е време на годината, първо запълват приготвените килийки с храната!!! Останалите задачи трябва да чакат. Но лошото е, че пчелите знаят, че хармонията в семейството се нарушава и стават неспокойни, а пчеларят отчита само, че „виждаш ли днес времето е пред разваляни и пчелите жилят“. Когато говоря с такива пчелари винаги казват: „Много интересно предишната седмица семейството беше много спокойно”.

Аз го питам – а ти защо си отварял миналата седмица семейството??? Няма смисъл, защото едно семейство трябва да се отваря най-много 4 до 5 пъти през цялата година, но това много от пчеларите не си правят труда да го разберат.

Аз в продължение на 25 години съм давал на пчелните семейства от 16 до 18 килограма мед, както и 5 до 6 пити с прашец /перга/, храна, която стига до 10 Май следващата година и никога по време на 35 години пчеларство не съм губил нито едно семейство. Всяка година през месец Май правя по 15-20 отводки и продавам съответно толкова семейства или отводки. За да не се допускат грешки е необходимо добре да се наблюдава разширяването на пилото както и увеличението на пчелната маса във всяко семейство, а това не е трудно. Когато полета на пчелите при едно семейство е много интензивен и пчелите носят много прашец, пилото се увеличава. Това ще го разберете и когато погледнете семейството от горе. Когато пчелите се движат спокойно и работят при всички междупития, в такова семейство вашата намеса е излишна.

 

Прашецът /пергата/ или медът?

И след като знаете, че едно семейство употребява 80 до 100 килограма мед на година и 25 до 30 килограма прашец или перга, и след като знаете, че прашецът и пергата са храната на пчелите, а медът им дава енергията, за да могат да летят и да осигуряват температурата, т.е. отоплението в кошера, за какво им е нужен мед през зимата и пролетта след като не летят, пък каквото и да му прибавите?

Спокойствието в едно пчелно семейство зависи от хармоничното развитие на генерациите. А те имат определени задачи дадени от природата. Едно пчелно семейство е един организъм, при който за определен период от дни пчелите работят на питата, в която те са се излюпили. Когато смущавате за щяло и нещяло генерациите при семействата, пчелите загубват контакта с питата, към която те имат задължението и семейството става неспокойно. Личинките трябва да се подхранват, но от кого? Къде е пчелата?


Постепенното затопляне на времето през март и по-честите дни с температура над 12 градуса дават възможност за облитания на пчелите, при което те се освобождават от хранителните остатъци.
Те посещават вече цъфтящата растителност и колкото оскъдна да е, успяват да събират по малко прашец и нектар. Постепенно разцъфтяват леската, елшата, дряна, минзухара, кукуряка, подбела, игликата, теменугата, великденчето, бадема, джанката, кайсията и други тревна и дървесна растителност. Консумацията на мед от семейството нараства, дори и в по-слабите семейства майките снасят, а в по-силните пилото вече е на 3-4 пити. Появяват се и младите пчели, които постепенно се включват във вътрешната работа. Но това е и времето, когато много от старите пчели умрат, а младите са все още недостатъчно, за да ги заместят в цялостната работа.

При основния пролетен преглед обикновено нещо е да се установи, че броят на пчелите е намалял. Това налага гнездата да се стеснят, за да се запазва топлината и да се предотврати изстудяването на пилото. Ако кошерите са без разпределители за рамките, междурамковото разстояние може да се стесни до 8-9 мм. Така пчелите топлят по-голяма площ и отглеждат повече пило. Когато семействата се развият и времето се затопли, рамките отново се поставят на утвърденото разстояние от 11 мм. Стесняването се извършва по време на основния пролетен преглед веднага след установяването на тази потребност и представлява подреждане на гнездото преди затварянето на кошера. В широката практика се постъпва така:

Гнездото се разделя на две части посредством преградна дъска, която не достига до дъното. Откъм южната или югозападната (по-топлата) страна се поставят питите с пило, мед и прашец. Ако по питите с пило няма достатъчно празни килийки за снасяне на яйца, добавя се и празна или маломедна светлокафява пита с правилно изградени работнически килийки. Ако има мед, той предварително се разпечатва. Гнездото се ограничава с преградни дъски, зад които се поставят топлоизолационните материали . Трябва да се обърне внимание на състоянието на преградните дъски и въобще на целия кошер. Ако между отделните съставящи ги дъски има пролуки, те трябва да бъдат запушени. Покривните дъсчици трябва плътно да опират една о друга или ако се използва платно, то да е здраво. Топлият въздух е по-лек и излита главно отгоре, а студеният и по-тежък въздух нахлува на негово място през пукнатините отдолу. Входът на кошера се оставя отворен само откъм страната на пилото.

В това всъщност се заключава известният в практиката начин на Блинов за стесняване на пчелното гнездо. Той осигурява рационално използване на топлината за бързо развитие на пчелното семейство. Особено е подходящ при слабите семейства, които бързо увеличават пилото. При силните семейства ефектът от него не е така чувствителен, защото пчелите в тях са повече и те успяват добре да топлят и хранят пилото.

Слаби, но с доброкачествени майки семейства може да се сдружат по две в един кошер, като се разделят с преградна дъска. Така те успяват да се топлят взаимно. При всички случаи обаче не бива да се разчита само на стесняването на гнездото и качеството на топлоизолационните материали. Изключително важно е пчелинът да е на място, защитено от силните ветрове и да има ветрозащитни прегради, най-добре от храстовидна и дървесна медоносна растителност.

Нуждата от подхранване през март в повечето случаи е наложителна. Оскъдната цъфтяща растителност не може да отговори на порасналата консумация на мед и прашец. Затова на пчелите им се предоставят пити с нектарен мед и прашец или се подхранват. Това подхранване е още повече необходимо, защото възбужда майките към снасяне на яйца.

 

През повечето години времето през февруари у нас се подобрява. Наред със студените дни има и такива, в които температурата се повишава над 10-12°С и пчелите не само се облитат за прочистване, но летят през целия ден. В такива дни започват да носят и прашец от най-рано зацъфтелите растения - кокиче, минзухар, елша, леска, кукуряк и др. Това е причината пчелните семейства да преминат от зимен покой в активно състояние и да започне отглеждането и на пило.

Коя е причината за пронасянето на пчелната майка в семейството и как се регулира нейната яйценосна дейност? Може ли тя „да решава” откога да започне, колко да снася и кога да прекрати снасянето на яйца, т.е. дали действително майката, се „разпорежда, командва” в семейството през годината?

При много хора, в това число и пчелари, е залегнало убеждението, че пчелната майка е основният ръководител на пчелното семейство - тя дава задачите, тя разпределя работата и т.н. Вникването в биологичната особеност на пчелното семейство като цяло и в устройството и функциите на всеки индивид в него дава възможност да се разкрият основните двигатели в живота и работата на този сложен и своеобразен организъм - пчелното семейство. Проучванията доказаха, че не пчелната майка ръководи сложния и разнообразен живот и дейността на неговите членове, а пчелите работнички. Цялата дейност на тези многолюдни съобщества се движи от вродените и придобитите инстинкти на пчелите работнички.

Изграждането на тези толкова целесъобразни инстинкти в пчелите е станало в продължение на милиони години в резултат на приспособяването им към променящите се условия на обкръжаващата ги среда. С промените в тази среда са се променяли и техните условия за живот. За да се запазят от загиване, пчелите са се изменяли и нагаждали към променените условия. Тези промени в средата и в живота на пчелите са ставали бавно, както въобще протичат еволюционните процеси в природата.

И така, кога майката започва да снася яйца и кога спира снасянето? Най-лаконичният отговор е, когато пчелите „наредят” да върши това. Но веднага изниква въпросът, как пчелите й „нареждат” и как „знаят” кога да й наредят. Това е същността на проблема за регулирането на дейността на пчелната майка, т.е. на нейното снасяне. Ето механизма на тази взаимовръзка пчели - майка.

Приспособявайки се към условията на средата, в която се намират, пчелите са изработили един много силен инстинкт, който е осигурил просъществуването им като вид досега - при наличие на цъфтяща прашецодайна и нектародайна растителност, топло време, което им позволява да летят, те са в силно активно (работно) състояние. Те се включват в работа - посещават цветовете, събират от тях нектар и прашец, пренасят ги в гнездото (кошера), преработват ги и ги консервират за използване тогава, когато в природата вече няма цъфтяща растителност и те не могат да си набавят храна (тяхната естествена храна са нектарът и прашецът на растенията). При тази активна работа пчелите поемат и по-големи количества нектар и прашец, за да имат необходимата енергия за продължаване на работата си. В резултат на по-обилното и пълноценно хранене с нектар и прашец част от хранителните вещества активизират не само мускулатурата за летене, за носене на товара и т.н., но и жлезите с вътрешна секреция, които имат пчелите работнички. Към тези жлези спадат и горночелюстната и глътъчната (хипофарингеалната), които отделят пчелното млечице. Особено силно секретират млечице жлезите на по-младите пчели, които преработват донасяния нектар и прашец. Чрез млечицето на тези жлези, което се отделя само когато пчелите са в активно състояние, пчелите регулират яйцеснасянето на пчелната майка. Това става по следния начин:

През периода, когато пчелите са в покой (през зимата в кълбото) или когато липсват източници на нектар и прашец (през есента след сухо лято и т.н.), от техните жлези не се отделя млечице. През този период както пчелите работнички, така и пчелната майка се хранят само с въглехидратна храна - мед.

Като се храни с мед (тя сама не може да използва прашеца за храна), който сама поема от килийките на питите, майката не снася. В меда няма необходимите градивни вещества, от които да могат да се образуват яйца в яйчниците й. Преминат ли пчелите за по-продължително време (2-3 дни) в активно състояние, независимо от какво е породено това активизиране (топло време - кълбото се разпуска и пчелите започнат да почистват дъното на кошера, да пренасят мед от крайните пити в центъра на гнездото, или пък от дадена твърда храна, която бавно се усвоява от пчелите), жлезите на пчелите започват да отделят млечице, пчелите веднага го дават на майката и от хранителните вещества в него се изграждат яйцата, които тя снася. Колкото повече пчели са включени в активната работа вън от кошера и вътре в семейството, толкова повече млечице се отделя и толкова повече яйца снася майката. Минат ли пчелите в пасивно състояние за няколко дни, намалява поемането на храна, спира отделянето на млечице, майката почва да се храни само с мед и намалява, а след това и напълно прекратява снасянето на яйца.

Тази биологична връзка между активната работа на пчелите, отделянето на млечице от жлезите им, храненето на майката и снасянето на яйца от нея е в основата на развитието на пчелните семейства. Затова съвсем естествено е при топли зими, пчелните майки да започнат да снасят яйца още през декември.

Познаването на зависимостта между работата на пчелите и снасянето на яйца от майката позволява на пчеларя активно и компетентно да се намесва в живота на пчелното семейство и да регулира силата на яйцеснасянето на майката, оттук и развитието на семейството.

Според състоянието на времето през февруари трябва да се извърши осведомителният преглед в пчелините. Пчеларят трябва да открие и да прегледа бегло гнездата на пчелните семейства за установяването на:

Наличието на майка. От централната част на гнездото се изважда пита и ако по нея има разновъзрастно пило - яйца, личинки и запечатано пило, това показва, че в това семейство има майка. Ако на извадената пита няма пило, изважда се втора - съседната откъм центъра на гнездото, и се проверява. Не се ли установи пило в дадено семейство, а в другите има, независимо от поведението на пчелите, пчеларят трябва да постави в средата на гнездото контролна рита. Това е пита с яйца и млади личинки, взета от друго семейство, пчелите от която са изтърсени (на горната летва на рамката се поставя белег - кабърче и др., за лесното й откриване). След 3-4 дни тази пита се проверява. Ако на нея има изградени маточници, това показва, че семейството е без майка. Няма ли маточници, в семейството има майка, но тя още не е започнала да снася. Опитните пчелари могат да открият по поведението на пчелите дали проверяваното семейство има майка, или е осиротяло.

Количеството и разпределението на меда в гнездото. Ако покрай горните летви на питите от центъра на гнездото има ивици от мед по цялата дължина, това показва, че семейството е осигурено с храна за няколко седмици, дори и силно да се понижат температурите през този период. Когато обаче пчелите се излезли върху горните летви на питите и в централните пити не се виждат участъци с мед, макар че в крайните пити се виждат медени площи, това семейство трябва да се смята за неосигурено с храна. При понижаване на температурите под 6-7°С пчелите образуват плътно кълбо върху пилото в центъра, откъсват се от крайните пити с мед и ако застудяването продължи повече от 4-5 дни, те не могат да се хранят - медът е далеч и те умират от глад въпреки наличието на мед в крайните пити.

Обема на гнездото - покриват ли се всички пити в него от пчели, или има и непокрити. Ако пчелите не покриват плътно питите, гнездото трябва да се стесни, като част от питите се прехвърлят зад преградната дъска (изнасят се празните или с малко мед пити). При добро стесняване на гнездата при зазимяването почти не се налага стесняване при този преглед, освен ако пчелите са били физиологически изтощени и са дали голям подмор.

Всички констатации при прегледа се записват на партидата на семействата. Нередностите трябва да се отстранят на другия ден след прегледа, ако пчеларят не успее да стори това още същия ден. При поставена контролна пита проверката се извършва след 3-4 дни.

Когато центърът на гнездото е останал с малко храна или без храна, още при прегледа пчеларят трябва да извърши преразпределение на медовите запаси в гнездото независимо от ниските температури или да даде пити с мед от склада.

На осиротелите семейства трябва незабавно да се придадат майки от запасните. Ако пчеларят не разполага със запасни майки, осиротелите семейства трябва да се присъединят към редовни - по-добре към по-слаби, за да ги подсилят. Не бива да се разчита на отглеждането на млада майка. Пчелите отглеждат такава майка, но поради липсата на търтеи тя остава неоплодена независимо от подходящите за това външни условия, снася неоплодени яйца, от които се отглеждат само търтеи, и семейството след време загива.

При осведомителния преглед на пчелите след оправянето на нередностите и стесняването на гнездата чрез изваждане на пити зад преградната дъска пчеларят трябва да подобри температурния режим в тях чрез покриването им отгоре с плат или затварянето на междурамията с летвички (рейки), ако това не е извършено при зазимяването.

Пчеларите трябва да преодолеят страха от отварянето на кошерите и подпомагането при нужда на пчелните семейства при ниски температури. Когато се налага да се спаси семейството от гладна смърт, гнездото може да се открие дори и при температура - 10-15°С, да се поместят крайните 1-2 пити и да се постави пита с разпечатан, предварително затоплен мед или с топъл захарен сироп.

През февруари пчеларят трябва да довърши ремонта на инвентара, който ще използва през сезона, да постави тела на рамките, да прегледа отново извадените през есента пити и ако има „пропуснати негодни или повредени, да ги отдели за бракуване.