Електронни и хартиени издания

/www.agropress.hit.bg/
http://nbps.press.bg/
http://www.apiko.eu/
http://pchelarite.com Сайт за пчеларство, пчели, пчелари

http://obiavitevi.com Публикувайте обявите си в раздел пчеларство http://obiavitevi.com/index.php?page...&sCategory=396
http://pchelar.hit.bg/

Пчеларски вестник

"Пчеларите трудно могат да си представят, какво голямо количество храна трябва на пчелното семейство да отгледа голямата армия пчели в началото на медосбора". (А.И. Рут)
Майсторството на пчеларя се състои в това, пълно да използва медоносната база на своя район и да повиши максималната сила на своите семейства в началото на пашата. В противен случай енергията на пчелите отива в отглеждане на пило вместо в принос на нектар. При това пчеларите получават много пило и малко мед.
В пчеларството няма по-голяма грешка, от тази да се оставят пчелите пролетно време без обилни запаси от храна, защото ръста на семейството в това време на годината е право пропорционално на количеството и качеството на храната.
За една година средно пчелно семейство консумира около 30 кг прашец и 90-120 кг мед.
"Най-голям вредител на пчелите може да се окаже самият пчелар - казва големият руски пчелар Суворин. Непознавайки основните правила в пчеларството такъв пчелар може да нанесе вреди. За запознаване с правилният подход при пчеларстването не е достатъчно само да се слушат беседите в кръга на пчелари, нужно е да се чете специализираната литература и периодичните издания (вестници и списания). Следва да се добави, че прекопирването на чуждия опит не е нужно. На своя пчелин всеки пчелар трябва да се съобразява с пашата, климатичните условия, системата на кошерите и други фактори".
Дезинфекцията е основното мероприятие, което трябва да се извършва ежегодно, особено в пчелини, неблагоприятни по отношение на такива болести като: американски и европейски гнилeц, аскосфероза, нозематоза и др.
Тиха смяна на майките се получава там, където пчеларя не следи за тяхната възраст и качество и своевременно не ги подменя. На големите пчелини следва да се води точен отчет.
Имунната система на пчелите, а следователно и устойчивостта им към болести рязко се снижава след даването на антибиотици за профилактика и лечение.
Трябва да се знае от всеки пчелар, че при 10 000 пчели в семейството - 2000 са работните пчели или 20%, а при 50 000 - 30 000 или 60%. С това положение трябва винаги да се съобразяваме.
Пчелинът се явява фабрика, изработваща хранителен продукт, затова пчеларя е длъжен винаги да съблюдава лична хигиена и хигиена на работните места, особено при центрофугирането на меда.
За предпазване на ръцете от ужилване от пчелите може да се използва 15% спиртен разтвор на прополис. Предварително ръцете се натриват с прополиса, който бързо изсъхва. Пчелите се държат много спокойно при работа.
Ако държите пчелите си в своя двор, поставете ограда не по-ниска от 2 метра. Съседите ще бъдат спокойни.
За предпазване на питите с прашец от плесенясване през зимата трябва да се посипят с пудра захар, по 15 гр. на пита. Пролетно време пчелите много охотно го консумират.
При 3 км полет пчелата загубва 70% от нектара. Най-ефективен е полета до 500-800 м.
Едногодишните майки снасят яйца 10-12 дни по-късно през есента, отколкото двегодишните.
Трябва да се осъзнае от всички пчелари, че пчеларстването поединично, самостоятелно е обречено на гибел от болести, отравяния, злосторства. Сдружени, пчеларите са в състояние взаимно да се информират за своевременно възникнали болести или други нежелани неща, а в същото време ще могат да обменят опит и знания. Пчелната паша в нашата страна е предостатъчна и не се оползотворява пълноценно, така че стига за всички.

Вестник "Пчели"

http://nbps.press.bg/

Вестник на Националната асоциация на пчеларите-професионалисти в България.

Вестник "Пчели" излиза два пъти месечно в четвъртък. Разпространява се чрез абонамент и чрез разпространителските фирми.

Пчела и кошер

АпиБългария - Светът на пчелите 2018
Съпътстваща програма зала „Георги Гърдев“ - 21 – 25 февруари
21 февруари - сряда
11:30-13:00 – Откриване на Международно специализирано изложение в областта на пчеларството „АпиБългария – 2018“ от Иван Тотев – кмет на гр. Пловдив.
Посрещане на официални гости на изложението.
14:00 – 15:15 – Блок – презентация на възможностите за подпомагане на пчеларския сектор, които предоставя Националната програма по пчеларство за 2017-2019 г. и Програмата на развитие на селските райони.
Лектори – представители на ДФЗ и РА
15:30 – 16:30 – Възможности за финансиране по оперативните инвестиционни програми при банка ДСК
Лектори – представители на банка ДСК
22 февруари - четвъртък
10:00 – 10:45 – „Пчелните продукти в медицината. Лечебно приложение на прополиса за трудно заздравяващи рани“
Лектор – д-р Пламен Енчев
11:00 – 11:45 – „Назад в миналото и настоящето“ - Една история на пчеларството през последните 60 години, през погледа на Кирил Киров /бай Киро/. Представяне на новата книга на известния пчелар.
12:00 – 12:30 – Теглене на томбола с награди.
13:00 – 14:30 – „Цифровизация в пчеларството. Смарт кооперативи“
Лектор – проф. Димитър Николов 
14:40 – 17:00 – Апи България за деца. Изложба на детски рисунки на тема пчеларство. Конкурс за изработване на восъчни свещи и фигурки от деца със специфични потребности на Сдружение „Паралелен свят“. Награждаване на отличилите се деца и даряване на всички с мед от ОПС „Акация 1899“.
23 февруари - петък
10:00 – 10:45 – Практическа употреба на витаминни хранителни добавки и протеинови заместители за пчели – „ВИТ АМИНО БИЙС +“ и „ВИТ АМИНО БИЙС ПУЛВИС“. Съвместимост с продуктите „Апифонда“ и „Апиинверт“. Презентация с безплатни мостри от продуктите. 
Лектор – Калоян Кисьов
11:00 – 11:45 – Хранене на пчелните семейства. Предимства и недостатъци от ранното пролетно развитие на семействата.
Лектор – проф. Иванка Желязкова
12:00 – Томбола с много награди
14:00 – 14:45 - Актуални паразитни болести по пчелите в България: 
Лектор - д-р Делка Салкова, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН
15:00 – 15:45 – Споделени практики с Пчелар №1 на България за 2016 г. Белгин Яхя
24 февруари - събота
09:30 - 11:00 – Обективни и субективни причини за смъртността на пчелните семейства и необходими практики за тяхното преодоляване. 
Лектор – Костадин Якофов, ОПС“АКАЦИЯ“ – Пловдив
11:10 – 12:15 – Здравословен статус на пчелните семейства.
Лектор – проф. Румен Вълчовски
12:00 – Томбола с много награди
13:00 – 15:45 „Сто години пчеларство и опит в работата с 1000 пчелни семейства.“
Гост-Лектор - Лев Александрович Плужников, Република Сърбия.
25 февруари - неделя
10:30 – 11:30 – Официално награждаване на участниците в изложението и връчване грамоти и награди. 
11:30 – 12:00 – Официално закриване на „Апи България - 2018“.
Програмата не е окончателна и подлежи на промени