• Субстрат: Смес от оптимална пръст или TKS 2 и малко градинска пръст. Поливане, торене: През лятото се поддържа...

  • Бял маргаритТова е силно разклонен храст с гъста, много облистена корона, висок 1,5-2 метра. Клонките са леко...

  • Фацелията е вид, който спада към групата на специалните медоносни растения. Отличен медонос, отделящ големи...

  • Семената на съвременните сортове съдържат 40-52% слабосъхнещо масло, до 20% белтъчини и над 17% въглехидрати....

Пчели

При каква температура се съхранява пчелния мед

Под 10градуса
-процеса на кристализация се забавя.Това е най-добрата температура за съхранение на меда.

от 10-21градуса
-Процеса на кристализация се ускорява.

от 21-27градуса
-забавя се процеса на кристализация ,но може да се увредят някои съставки на меда.

При температураи над27градуса
-Успешно спират процеса на кристалицзация ,но и забавя безвъзвратно увреждат пчелния мед.