Пчели

Прелка Ф50

Прелката служи за затваряне или ограничаване на входа на корпусите. Отворите на корпусите трябва да са кръгли. Прелките имат 4 позиции.