Пчели

Боядисване на кошери

Боядисването на кошери се прави само от външната страна, с цел да се предпазят от бързо увреждане от атмосферните влияния, оттам и влошаване условията на живот на пчелните семейства. Желателно е боядисването на кошерите да става със светли цветове с боя на водна основа.

Фактори, влияещи избора на боя за пчелния кошер:
Медоносната пчела не различава червения цвят – за нея той е съвършено черен.

Пчелите различават ясно следните основни цветове – жълт, син, зелен, оранжев и ултравиолетов. Белият цвят не е основен за пчелите.

Там, където пчелата вижда три цвята – оранжев, жълт, зелен – там тя различава само един – “пчелно-жълтият”. Затова тя бърка жълтия с оранжевия и зеления цвят.

При ултравиолетовия цвят, пчелата различава три отенъка – ултравиолетов, синьо-ултравиолетов и жълто-утравиолетов, които имат различна дължина на вълната.

Медоносната пчела различава най-добре цветовете с къса светлинна вълна. За нея, най-яркият е ултравиолетовият, а най-блед – пчелно-жълтият цвят.

Както при човека, така и при пчелите, зрението също е подчинено на закона за смесване на допълнителните цветове, макар че тази им способност да различават различно смесване на цветове да е около 20 пъти по-малка.

При медоносните пчелите, към жълтия цвят, допълнителен се явява синьо-виолетовият, към синия – жълто-утравиолетовият. Кошерите с бял цвят са еднакво бели за човек, но различно бели за пчелите.

Има бои с бял цвят, които поглъщат ултравиолетовите лъчи. Пчелите виждат такива бели бои, като синьозелена (синьозеленият цвят е допълнителен цвят към утравиолетовия). Също така има бели бои, които отразяват ултравиолетовите лъчи и затова се възприемат от пчелите, като ултравиолетов цвят – така че дори, когато кошерът се боядисва в бяло, има значение с каква бяла боя се прави.

Много от съвременните бои – латексни и алкидни, предлагат отлична защита на дървото от влага, ултравиолетова светлина и атмосферни влияния.

Когато се прави избор на боя за боядисване на кошерите, би трябвало да се съобразим с това, какво виждат пчелите, а не какво виждаме ние като цвят.

За предпочитане са цветовете с къса дължина на светлината – син, гълъбов, бял, светлосин и жълт. Светлите цветове имат и друго предимство – предпазват кошерите от прегряване през лятото.

При изследвания през 1963 г., при еднакви по сила пчелни семейства, разположени близко едно до друго, в права редица, и боядисани последователно с гълъбов, син, бял, жълт и зелен цвят се установило следното:

В боядисаните – гълъбово и синьо кошери, пчелните семейства събират с 10 % повече мед, отколкото в зеления и 5 % повече отколкото в белия. Това се обяснява с факта, че при гълъбовия и синия цвят, пчелите се ориентират много по-добре с оглед на това, което виждат, като цвят и късата дължина на вълната. Също е наблюдавано и нещо друго – боядисаните в гълъбово и синьо кошери, са привлекли повече чужди пчели по време на блуждаенето им из пчелина (т.е. налитане).

Овен боядисването на пчелните кошери, друг ориентир на пчелите и майките след оплождане е и разположението на кошерите.

Обикновено, пчелните кошерите се подреждат в прави редици на 2-3 метра един от друг и не повече от 8-10 на ред.

В практиката се използва и шахматно разположение с входове обърнати в различни посоки. Това подреждане се счита за по-добро от подреждането в прави редици, понеже пчелите се ориентират по-лесно.

При нареждането в прави редици, така и при шахматното има 1 основен недостатък – нужна е по-голяма площ за пчелина и се затруднява работата на пчеларя. Други недостатъци са появата на кражба и налитането на пчели в чужди кошери, разпространението на болести и загубата на млади майки, след оплождане. В резултат на което се получават по-лоши резултати.

За най-добро се смята груповото разположение.
Пчелните кошери се подреждат в група по 2-3 на разтояние 1-2 метра, а между самите групи – на 8-10 метра. Входовете им са обърнати в различни посоки – юг, югоизток или изток, като за предпочитане е посока юг. Това улеснява не само пчелите, но и пчеларя при работата му – подсилване на определени семейства, временни отводки и др.

Добре е освен боята и подреждането да се засаждат дървета и храсти от различен вид между групите или редовете. Така ориентирането на пчелите става още по-добро и освен това се осигурява заслон срещу ветрове, и сянка през летните дни, която предпазва от прегряване на кошерите и подпомага пчелите при поддържането на вентилацията на кошера.

Метод за запазване на дървесината на кошера от гниене:
В 5 л вода се разтваря 1 кг алумино-калиева стипца (купува се от аптеките). С този разтвор с помощта на голяма четка се намазват външните стени на кошера (може и вътрешно) и внимателно се следи разтворът да се просмуче от тях, колкото може по-дълбоко. Без да се чака кошерът да изсъхне напълно, се намазва с втория разтвор: 5 л гореща вода, в която е разтворен 1 кг домашен сапун (най- хубаво течен). След боядисването с вторя разтвор, изчакваме кошерът да изсъхне и е готов за изпотреба.

В резултат на просмукания от кошерите разтвор от стипца и сапун, на повърхността на стените се образува алуминиев сапун, който не се разтваря във водата. Ако по стените на кошера, които са намазани с такива разтвори, попадне вода, капките се стичат по тях, без да се просмукват. Така обработена дървената част на пчелния кошера, е предпазена от вредното влияние на дъждовната вода и росата. Стените на кошера при това си остават порести и дървото “диша”.