• Субстрат: Смес от оптимална пръст или TKS 2 и малко градинска пръст. Поливане, торене: През лятото се поддържа...

  • Бял маргаритТова е силно разклонен храст с гъста, много облистена корона, висок 1,5-2 метра. Клонките са леко...

  • Фацелията е вид, който спада към групата на специалните медоносни растения. Отличен медонос, отделящ големи...

  • Семената на съвременните сортове съдържат 40-52% слабосъхнещо масло, до 20% белтъчини и над 17% въглехидрати....

Пчели

ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ

Зоотехническа фуражна добавка за пчелиПодходящ за биологично пчеларство, компонентите вложени в ОКСАЛИС са в съответствие с регламент 834/2007 на ЕС.Растителни екстракти, органични киселини и инвертиран сироп от био захар.За нормално по сила семейство: 20 мл.
За отводки и слаби семейства: 15 мл.
За семейства на 2 – 3 корпуса: 30 – 40 мл.Прилагайте добавката при външна температура от 5 до 25 градуса, рано сутрин или късен следобед, когато повечето пчели са в кошера.

ОКСАЛИС се състои само от естествени съставки и действа пряко на пчелата без да има последици за качеството на меда и другите  пчелни продукти.

Накапан в кошера, ОКСАЛИС се разнася от пчелите в обема на целия кошер. Компонентите на ОКСАЛИС активират пчелите и отключват естественият им инстинкт за самопочистване. Пчелите отстраняват акарите, които благодарение на добавката напускат  гостоприемниците си.

ОКСАЛИС създава неблагоприятна среда за акара, той напуска гнездото и умира на дъното на кошера.

При правилна употреба няма никакви странични последствия за пчелите, майката и пилото.

ОКСАЛИС стимулира имунната система на пчелите и ги прави по-устойчиви на въздействието на фактори, които имат неблагоприятно въздействие върху пчелите.

ВРЕМЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ:
Добре е първото третиране да се направи рано напролет, когато наличието на пчелно пило е малко или липсва.

Дозата е 15-20 мл на семейство.  Пчелите в този период са по-малко на брой.

Напръскайте с ОКСАЛИС всяко междурамие, където има пчели.

За да контролирате ефекта, преди прилагането на  ОКСАЛИС поставете на дъната на няколко кошера бял лист хартия, намазан с мазнина. На следващия ден проверете количеството на отпадналите акари.

Ако броят на акарите, залепнали на листа е голям, направете още едно третиране след 7 дни.

Много добър засилен ефект се наблюдава при третиране през месеците октомври, ноември и декември. Последното третиране трябва да се направи при липса на пило, тогава ефекта от  ОКСАЛИС е 100%.