• Субстрат: Смес от оптимална пръст или TKS 2 и малко градинска пръст. Поливане, торене: През лятото се поддържа...

  • Бял маргаритТова е силно разклонен храст с гъста, много облистена корона, висок 1,5-2 метра. Клонките са леко...

  • Фацелията е вид, който спада към групата на специалните медоносни растения. Отличен медонос, отделящ големи...

  • Семената на съвременните сортове съдържат 40-52% слабосъхнещо масло, до 20% белтъчини и над 17% въглехидрати....

Пчели

Есенни грижи за пчелните семейства и подготовка за зимуване # Част 1

Подготовката на пчелните семейства за зимуване е важен момент от целогодишната работа в пчелина. Правилната и своевременна подготовка за зимуване и самото зимуване са основни предпоставки за активното развитие на пчелните семейства през пролетта.

В края на есента приключва цъфтежът на последните медоносни растения – есенен минзухар, някои градински растения /астри, хризантеми/ и др. Животът на пчелното семейство затихва. Майките преустановяват яйцеснасянето и се излюпва последното пило. Само понякога при продължителна и топла есен в някои райони младите майки все още снасят яйца. Пчелите запушват всички пукнатини на жилището си с прополис. През топлите часове на деня те пренасят мед от крайните пити и го складират навътре в центъра на гнездото в освободените от излюпеното пило килийки и оформят мястото за зимуване обикновено в средната част.

В късната есен намесата в живота на пчелите е от изключително значение за успешното им зимуване. През този период е необходимо да се извърши следното:
*да се направи последният за годината преглед на пчелните семейства;
*да се отдели специално внимание на по-слабите семейства и запасните майки;
*да се осигури пълно спокойствие на пчелните семейства през есенно-зимния период.

При последния преглед се установява наличието на майка, броят на питите и междурамията с пчели, количеството и качеството на меда и прашеца в гнездото. Също така се проверява добре ли са стеснени и затоплени гнездата, има ли осигурен достъп до въздух, съществува ли опасност от външни неприятели, които нарушават зимния покой на пчелите.

 


При окончателното зазимяване гнездата се подреждат към тази страна на кошера, която през зимата и пролетта се огрява най-много от слънцето. В гнездото се оставят толкова пити, колкото пчелите покриват плътно. Питите трябва да са светлокафяви или кафяви, т.е. в тях да е отглеждано пило, тъй като те задържат топлината и пчелите зимуват по-добре в тях. Подреждат се така, че в средата да останат запълнените до половината с мед, а в краищата се поставят по-плътните.

Стесняването на гнездото облекчава пчелите при поддържането на оптимален температурен режим през зимата. При по-силните семейства гнездото се съсредоточава в южната страна на кошера. При средни и слаби семейства то се сформира в средата, ограничава се от двете страни с преградни дъски, а зад тях се поставят топлоизолационни материали.

 


Ако се налага допълване на хранителните запаси, то се прави с медени пити или мед. Не се препоръчва подхранване със захарен сироп, тъй като поради хладното време пчелите са с намалена активност и работоспособност и не могат да го преработват напълно. Сиропът остава незапечатан в питите, поглъща вода, ферментира и става негоден за зимна храна. Храната през зимата е достатъчна, ако са осигурени 1,5-2 кг на междурамие за силните семейства и 2,2-2,5 кг на междурамие за слабите.