Паша и грижи за пчелите през юни

През юни, а и през другите месеци използването на ливадната, плевелната и горска паша от пчелите трябва да става съобразно с тяхната сила...
През юни, а и през другите месеци използването на ливадната, плевелната и горска паша от пчелите трябва да става съобразно с тяхната сила, за което пчеларят е нужно да е организиран и подготвен. Тези паши са по-продължителни, но значително по-слаби и доброто им използване за получаването на стоков мед зависи много от обема на гнездата на пчелните семейства. Когато площите за снасяне на майката са достатъчно големи, майката развива много активна яйценосна дейност.

 

 

Донасяният нектар е малко, има по-малко съдържание на вода и с него пчелите не могат да я ограничават, както е при акациевата паша. Това довежда до отглеждането на много пило. Докато излюпените от него пчели станат летящи, пашата преминава и те се явяват само консуматори на готовия мед, без да има откъде да пренасят нов нектар. И обратно, когато на майката се представя малък обем за снасяне, стоковия мед се увеличава.

 

Затова при постоянните пчелини, които използват за главна паша ливадната, плевелната и горската растителност, майките трябва да се ограничават с ханоманова решетка само в плодника /дори на 10 пити с 2 преградни дъски/ при дадан – блатовите кошери или долния корпус при многокорпусните. Когато обаче пчелинът от ливадна паша ще се превозва на слънчогледова, ограничението през тези паши трябва да бъде по-слабо, за да се отгледат повече пчели за слънчогледовата паша.

 

 

 

 

 

През този месец на всички семейства трябва да се дават пити за изграждане и редовно да се изрязват и стопяват далаците от строителните рамки. Трябва да се обърне внимание за опазване на питите от молци. Най-добре е, ако питите се поставят в семействата. Пчелите ги охраняват много добре. Питите, намиращи се извън пчелните семейства, трябва да бъдат опушвани срещу молци на всеки две седмици /най-малко 2-3 пъти през сезона/. Опушването става със сяра в помещението или корпусите и магазините, в които се съхраняват, като се спазват противопожарните изисквания . Ореховите листа, лавандуловите и ментовите растения, както и нефталина само отблъскват с миризмата си молцовата пеперуда да не снесе по питите яйца, но снесените вече не се влияят от тях и ако не се унищожат ларвите чрез опушване, те унищожават питите.

 

 

 

През юни се центруфугира медът от магазините и корпусите. Желателно е той да бъде запечатен поне до половината в питите, за да е намалено водното му съдържание и избягната опасност от ферментиране при съхранението му. При изваждане на питите за центрофугиране трябва да се провери има ли в плодника достатъчно мед за нормалното изхранване и развитие на семейството до следващата паша. Правилно е пчеларят да остави по няколко пити с мед нецентрофугирани, които да използва при зазимяването.

 

 

 

Този мед не е захаросан в питите и за слънчогледовите райони е полезен. През този месец трябва да се следи за прояви на заболявания по пилото-европейски гнилец, така и от американски. Трябва да се правят редовни проверки за наличието на майките и пронасянето им в плодните отделения, на рояците, отводките и семействата, където са дадени маточници. Към края на месеца пчелните семейства трябва да се подготвят за изкарване на слънчогледовите масиви за опрашване и медосбор.