Пчелите през август

Месец Август се характеризира с високи температури и ниска влажност. В повечето райони на страната пашата драстично е намаляла.

Пчелите имат нужда от големи количества вода. Подсигурете им в близост поилки с чиста вода, най добре да е изворна или такава в която няма хлор.

При високи температури пчелите се насмукват с мед и излизат на прелката или външните стени на кошера. По този начин пчелите се спасяват от горещините. Най – добре е да се осигури вентилация на кошера и сянка в след обедните часове.
Пчелната майка намалява своята дейност пчелите ограничават пилото. Добре е при Дадан Блат системата да се извадят и из центрофугират пити пълни с мед от плодника. След това да се поставят в средата на кошера, така се осигурява място за работа на майката.
Добре е до средата на месеца пчеларят да е свършил с медодобива. Внимавайте като връщате питите с остатъчен мед, има голяма опасност от нападение.Връщайте питите надвечер, тогава активността на пчелите е по- малка. Помещението където центрофугирате меда, трябва да бъде добре затворено. След работа почистете добре, а съдовете с мед и разпечатки затворете.
Осигурете чиста вода за пчелите, след намаляването на нектара те се нуждаят от повече вода.
След центрофугирането на меда може да поставите анти вароатозните ленти. При високи температури избягвайте препарати, които действат, чрез изпарение.Препоръчваме пиретроидни препарати, които действат при контакт с пчелите. Сменяйте препаратите, така ефективността им е по-голяма и се избягва и резистентността, която акарите придобиват. Ако ползвате Фурмитом, слагайте плаките, когато температурата на въздуха е под 25 градуса.Наблюдавайте пилото в горещото време се проявява американския гнилец.

Обърнете специално внимание на новосъздадените отводки, хубаво е да се подхранват редовно с инвертиран сироп, така се стимулира пчелната майката. При подхранването ползвайте хранителни добавки, витамини, белтъчини, минерали, така ще увеличите пилото и отводките ще са по добре подготвени за зимата.
През този месец може да се направи и подбудително подхранване, ако липсват медови запаси увеличете дозата.
Все още не е късно да подмените майките, които не са продуктивни. Нашия опит показва, че през този период от време, пчелите са по-склонни да приемат придадените им майки.
Ако към края на месеца имате слаби семейства, присъединете ги към други. Не оставяйте слаби пчелни семейства в пчелина, те ще бъдат разграбени още в началото на есента.