Защо март е най-критичният месец за пчелите?

А март е най-критичният месец, защото сега се сменят зимните с летните пчели.

Много пчелари споделят, че масовото измиране става именно през месец март, а не през февруари или през април.

Така че, ако ще се прави някакво третиране за нозематоза, то трябва да е точно сега, за да имат шанс новите пчели да са по-здрави от старите.
Март
Климатични особености
Нормалните средни месечни температури са значително по-високи и са положителни.

Северна България те са от 4 до 6°C,
Черноморието – между 4 и 6,3°C,
Тракийската низина, най-южните райони и долината на Струма са между 6 и 8°C;
Високите котловинни полета на Югозападна България са от 1,7 до 4,5°C.
Абсолютните максимални температури са от 25-26°C до 34-35°C, а апсолютните минимални температури са от 9,2 до -30°C

Валежите през март са по-обилни, от колкото през февруари. Преобладават валежите от дъжд.

Фенологичен календар
Март е първият календарен месец на пролетта. Зацъфтяват все повече медоносни растения-леска, кукуряк, жълт гарвански лук, синец, дрян бряст, чимшир, подбел, иглика, миризлива теменуга, син минзухар, великденче. По поречията вече цъфтят елшата, ивата, черната топола, а от овощията-бадемът, зарзалата, кайсията и джанката.

От специалните медоносни растения към края на март се засяват фацелията.

Състояние на пчелните семейства
Макар че понякога пчелите са на кълбо, активността на пчелните семейства все повече се усилва. Пилото в добрите семейства е на 3-4 пити. По средните пити се виждат множество млади пухкави пчели, които постепенно се включват във вътрешната работа. Около пилото пчелите формират венци от разреден мед , който е необходим за приготвяне на храна на ларвите. Старите пчели все повече излитат за пренасяне на нектар, прашец и вода, а младите извършват първите си дружни облитания в слънчевите обедни часове. Мишите предпазители се отстраняват, тъй като пчелите вече са в движение и мишките се боят от ужилване.

Работа на пчеларя
Ако първият осведомителен преглед не е извършен през февруари поради студеното време трябва да се извърши в началото на март, като неблагополучията се отстраняват. Семействата се осигуряват с храна, а при липса на прашец се подхранват с кърмова маса, а по късно със сироп, приготвен с белтъчна храна. Гнездата се стесняват и се затоплят.

Поилката в пчелина редовно се зарежда с вода – по възможност затоплена. Следи се за болести – нозаметоза, паратиф, които започват да се проявяват в края на зимата и началото на пролетта.