Ако август е условния старт на пчеларската година, то би следвало юли да е нейният край. И действително в края на месеца (няй-късно средата на следващия) би трябвало да се свалят магазините и да се даде възможност на пчелите да съберат хранителни запаси за зимата, да отгледат зимните пчели и да се подготвят за идващите трудни месеци.
Какво е характерно за юли:
Климат:
- най-високи средни месечни температури (дните са горещи и сухи);
- краткотрайни, понякога поройни, валежи.
- на много места: през втората половина на месеца се засушава, което е причина за намаляване на нектароотделянето в природата.
Паша:
- В полските райони естествената тревна и плевелна растителност осигуряват поддържаща паша.
- Слънчогледът, люцерната (за семепроизводство), лавандулата, резенето, памукът и тютюнът се явяват последната за сезона главна паша.
- В планинските райони пчелите събират нектар от ливадната растителност и от растенията по сечищата и младите горски насаждения - салвия, планинска чубрица, мащерка, риган, конски босилек, малина, къпина, различни видове детелина и др.

Семействата:
Пчелните семейства са в активно състояние, което им дава възможност пълноценно да използват наличната паша. По този начин събират и складират в пчелните гнезда значително количество нектар.
Към края на месеца затихва размножителният инстинкт, при което:
- активността на пчелните семейства намалява,
- пчелните майки снасят по-малко яйца за денонощие,
- преустановява се отглеждането на търтеи,
- почти спират восъкоотделянето и градежът на пити.
- пчелите започват да гонят търтеите от кошерите
- появява се склонност към кражба.
Задачи на пчеларя:
- осигуряване на място за събиране на мед: поставяне на магазини, осигуряване на празни пити и основи за градеж. Пълните, запечатани медови пити се центрофугират и се връщат обратно.
- осигуряване на добра вентилация чрез смъкване на дъното, отваряне на допълнителни отвори; засенчване на кошерите.
- осигуряване на вода при липса на водоизточник
- ограничаване на майката - особено в райони с кратка паша, това е необходимо с цел, ангажиране на повече пчели в събирането и преработването на нектара. най-лесния начин за ограничаване на майката е чрез поставяне на ханеманова решетка между плодника и магазина (медовия корпус). Ако майката вече се е прехвърлила в магазина, трябва да се открие и постави в плодника!
Сваляне на магазините - в края на магазините
При намаляване на пашата работата се извършва привечер, с покривна кърпа и при повишено внимание, за да не се допуснат нападения и кражби.
Някъде се препоръчва след центрофугиране на последния мед, питие да се върнат в кошерите, за да може пчелите да оближат останалия мед. На други места - се препоръчва да не се прави, за да не се създават условия за разпространение на болести. Всеки сам трябва да прецени как да постъпи, но с цел ограничаване разпространението на болестотворни микроорганизми би трябвало на всеки кошер да се връщат неговите пити.
Задължително трябва да се подберат по една две пити с мед от корпусите, които да се използват за зазимяване.
След центрофугиране на питите гнездото се пренарежда, като в краищата се оставят негодните пити, следвани от новоизградените, в които не е снасяне, а в средата - празни, годни пити, в които майката да снася.
Извършва се оценка и подмяна на майката, където е необходимо
Подсилват се рояците с пити с пило и мед, за да мое да се подготвят за зимата
Не се препоръчва създаване на нови рояци.