"Ако сте имали рапица, внимавайте! След прецъфтяването на рапицата пчелите изпадат в роене. Добре е малко преди прецъфтяването да направите отводки, по този начин отнемате от силата на пчелните семейства."
-"Поставете восъчни основи за градеж, едно нормално семейство може да изгради 3-4 ВО. Прекаленото натоварване с градеж се отразява негативно на медосбора."
- "Ако времето се захлади, създайте работа на пчелите. Продължителното бездействие на пчелите при дъждовно и хладно време е предпоставка за изпадане в рой. По това време може да поставите в хранилките захарно тесто, пренасянето му ангажира голям брой пчели и това до голяма степен предотвратява роенето."

-"През този месец някои пчелни семейства сменят майките си. Това е така наречената,, тиха самосмяна''. От тези маточници излизат качествени майки с много добри генетични показатели. Използвайте рационално всички маточници като създадете отводки."
- "Ако пчелите съберат акациев мед не бързайте с центрофугирането. Акациевият мед е с по-голямо водно съдържание и ако не е узрял има опасност от прокисване. Медът се смята за напълно узрял ако две трети от питите са запечатени."

Какво трябва да знаем за месец май.
- на първо място - пчелите се развиват много активно, поради което имат нужда от храна. Ако времето е лошо и не могат да излизат, въпреки обилния цъфтеж, трябва да се извършва подхранване - особено ако семействата нямат резервни запаси от мед. В противен случай - има опасност да започнат да изхвърлят пилото, като преди това го изсмукват. Първо нападат търтеевото пило, а ако не се реагира, след това и работническото.
- съществува опасност от роене - трябва да се следи за наличие на роево настроение и да се вземат необходимите мерки, за да не се отслабат семействата преди главната паша. Признаци за роене: " Пчелите бездействат, летежът им се ограничава, восъкоотделянето спира, те висят на големи гроздове по стената или прилетната дъска на кошера, без да е горещо времето и без да има масово вентилиране на входа (това ясно личи в сравнение с другите семейства в пчелина). "
- през май цъфти акацията, която за някои райони е главна паша. Поставят се магазините - преди това трябва да са махнати противовароатозните ленти (най-добре още в началото на месеца). Семействата трябва да са добре развити и да запълват целия кошер. "При използването на акациевата паша магазините и корпусите трябва да се поставят преди или в самото начало на цъфтежа на акацията. В районите, където не се използва акациева паша, магазините и корпусите трябва да се слагат след леко побеляване на плодниковите пити под горната летва - това е необходимо, за да се ограничат малко площите за снасянето на яйца през периода на слабите но по-продължителни паши."
- болести - следи се за европейски гнилец, майска болест. Цъфтящата многообразна растителност предлага обилната си първа пчелна паша, снасянето на яйца е усилено, люпенето също, излюпват се и повече търтеи, пчелите работнички донасят нектар и прашец, произвеждат восък и градят “далаци”, заработва у тях инстинкта към естествено роене и всичко това налага почти всекидневното присъствие на пчеларя в пчелина.

Преди настъпването на главната паша и поставянето на магазините или корпусите трябва да се направи преглед на пчелните семейства, за да се установи тяхната способност за използването й.

Този преглед следва да се съчетае с внимателне проверка при съдействието на ветеринарна специалисти за евентуално наличие на европейския гнилец, киселия гнилец, мехурчестия гнилец и други заболявания. След поставянето на магазините и корпусите пчелното семейство не бива да се безпокои, а и прегледът е по-труден.

Май е време на активна употреба на препарати срещу болестите и неприятелите по земеделските култури, някои от които са отровни за пчелите. Макар по принцип да не се пръска с инсектициди по време на цъфтежа, необходими са строги наблюдения и съгласувани действия.

При лошо време и продължително задържане на пчелите в кошера е възможна появата на т. нар. майска болест. Дължи се на липсата на пресен нектар и вода, поради което прашецът не може да бъде преработен и използван. В такива случаи се налага подхранване с рядък (1:3) захарен сироп и осигуряване на чиста вода.