Вита Бий-Паста е готова храна със съдържание на протеин,витамини,минерали и аминокиселини .Използва се за стимулация на пчелните семейства преди основните паши и подготовка за зимяване ,както и за стимулиране на новосформирани пчелни семйства /отводки/с цел по-бързото им развитие и натрупване на обем от пило и млади пчели.Повишава яйценосната дейностана пчелната майка ,обемът на пило и пчели,стимулира отделянето на восък-градеж на пити.Протеиновият състав влияе върху качеството на отглеждане на пилото ,както и върху здравословното състояние на младите пчели.Витамините ,минералите и аминокиселините участват основно в усвояването на захарите и синтеза на белтъците на пчелното семейство .Вита Бий- Писта повишава обема на пчелното пило 45%,повиава активността на пчелната колония с над38%,удължава живота на работните пчели през активния сезон ,с което спомага за повишава на добивите .Продукта може да се използва през всички периоди на живота на кошера ако това се налага ,няма остатъчни вещества ,закщото е над 100% разградим .Продуктът не съдържа материали от животински произход цветен прашец и изкуствено произведени вещества.Продукта се прилага средно от 500гр до 1000гр. на пчелно семейство директно върху рамките на кошера,преди основните паши .Приложим е през активния сезон при липса на достатъчно полен в природата и при стимулиране на млади пчелни семейства .Използва се също и при производство на пчелно млечице и при производство на пчелни майки.