Най-добрата храна за вашите пчели!
Компанията Südzucker AG има дългогодишна традиция в производството на хранa за пчели на основата на захароза. Нашите продукти отговарят на всички изисквания за здравословна храна за пчели и оптимизират значително труда на пчеларя, защото са готови за консумация от пчелите, без предварителна подготовка.Асортиментът от храна за пчели на Südzucker съдържа продукта в различни форми:
Apiinvert (сироп)
Apifonda (паста)