Фирма занимаваща се с дървен материал за кошери

Стойки за кошери,транспортни сандъчета, елементи за рамки на кошери,

* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ *ПЧЕЛНИ КОШЕРИ МНОГОКОРПУСНИ С ВОДОБРАНИ
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ „ДАДАН-БЛАТ“ 10 РАМКОВИ С ВОДОБРАНИ
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ „ДАДАН-БЛАТ“ 12 РАМКОВИ С ВОДОБРАНИ
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ „НУКЛЕУС“
МАГАЗИНИ ЗА КОШЕРИ
ПРИСТАВКИ (НАСТАВКИ)
КОРПУСИ ЗА КОШЕРИ
ПЛОДНИЦИ ЗА КОШЕРИ
ПРЕГРАДНИ ДЪСКИ ЗА ПЛОДНИК
КАПАЦИ ЗА КОШЕРИ
ТАБЛИ ЗА КОШЕРИ
ДЪНА ЗА КОШЕРИ

ПАЛИСАНДЪР ООД

гр. Ракитово,
ул. Индустриална № 5