Пчеларство – юни

Климатични особености

Юни е първият летен месец. Продължителността на деня от 15 часа и 7 мин. от 1 юни постепенно се увеличава до 15 часа и 19 мин. на 21 юни, след което започва бавно да намалява.

Фенологичен календар през юни

През юни настъпва главната паша от ливадите и пасищата. Цъфтят последователно и липите – едролистна, дребнолистна и сребриста. От тях при висока въздушна влажност пчелите събират много мед. Зацъфтяват жълтата и бялата комунига, прешленският конски босилек, лисичата опашка, ранилистът, овчарският босилек и др. По високите райони цъфтят теснолистната върбовка, риганът и чубрицата, а по влажните – здравецът, капелата и ментата. При дъждовни години из пустеещите места и пасищата избуяват различни видове бодил. В нивите цъфти синапът и овчарският босилек.

От културните растения продължават да цъфтят еспарзетата и звезданът. Започват да цъфтят люцерната, резенето, конопът, анасонът, баклата, тиквите, дините, пъпешите, фацелията и тютюнът. В подбалканските райони от площите засадени с лавандула пчелите събират значителни количества ароматен мед.
През юни цъфтят и жасминът, асклепиасът, аморфата, птичето грозде, плюскачът, каталпата, китайският мехурник и др. През втората половина на месеца в отделни райони, започва да цъфти слънчогледът. През някои години в отделни райони пчелите събират значителни количества мана от листата на дъба и от други горски видове.

Състояние на пчелните семейства

Пчелните семейства са напълно развити и готови да използват главната паша. През юни пчелните семейства изпадат често в роево състояние. Това става, защото пчелите запълват по-голяма част от питите с нектар и прашец, а майката няма достатъчно свободни килийки за снасяне на яйца. По-голямата част от пилото в кошерите е запечатано. Когато главната паша още не е настъпила или пък времето е неблагоприятно за летеж, пчелните семейства бездействат и лесно изпадат в роево състояние.

Работа на пчеларя

Пчеларят трябва да направи преглед на пчелните семейства и при необходимост да им постави магазини и корпуси, ако това не е сторено дотогава. Главната паша е в разгара си. Пчеларят следи състоянието на пчелните семейства. Щом някои магазини или корпуси се напълнят със запечатан мед, то те трябва да се центрофугират и отново да се върнат на кошерите. При поява на роево състояние пчеларят взема мерки за прекратяването му. Поради ограничаване на пилото и умиране на голяма част от старите пчели, семействата може да отслабнат за следващата главна паша, когато има такава. В такъв случай от гнездата трябва да се извадят и центрофугират по 2-3 пити с мед, които трябва да се върнат отново за залагане на пило. Ако въпреки взетите мерки, някои семейства се роят, пчеларят трябва да следи това и да хване роевете. Сега е време за образуване на отводки.

Семействата са добре развити, с много млади пчели, времето е топло и има редовен приток на нектар и прашец, затова юни е най-подходящият месец за отглеждане на висококачествени майки и за смяна на старите майки.