Ниските температури не са опасни за пчелите

Ако през февруари не сте извършили първия осведомителен пролетен преглед, поради студеното време, това трябва обезателно да стане в началото на март, като неблагополучията веднага се отстраняват,
Но само когато имат достатъчно храна

 

Рязкото и продължително застудяване в края на февруари и началато на март може да окаже влияние на пчелните семейства. Самите минусови температури не могат да са причина за смъртност при пчелите, колкото факта, че при продължително време с ниски температури

пчелите не могат да извършват облитане

предупреждават специалистите.
Проблем има, когато храната им е недостатъчна за продължителни студове особено в комбинация със силен вятър. Тогава могат да умрат единствено от глад, ако пчеларят не е зазимил семейството с достатъчно мед, за да могат да презимуват до пролетта.

Краят на февруари и началото на март ни изненада с цяла седмица с ниски температури. В много райони силният снеговалеж

не позволи на пчеларите да сложат питки

за да подхранят семействата. А това е единствената защита от евентуален мор при по-дълго застудяване.
Пчелите са на кълбо в кошера. А в това кълбо се поддържа температура от около 28 градуса. Но не бива пчелите да са гладни.

Кога има висока смъртност?

Тя не е причинена само от минусови температури. А по-скоро от липсата на подготовката на пчеларите, които не са очаквали ледени дни, които не позволяват облитане от затрупаните кошери. Но въпреки суровите метеорологични условия винаги има възможност пчелните семейства да се спасят с навреме направено разчистване на снега и подхранване.

Температурата в кошера

се поддържа с отделяне на топлина от пчелите в резултат на интензивната обмяна на веществата вследствие на усиленото им хранене с мед. Затова е важно да разполагат с храна. Освен това извършват слаби движения на гръдните мускули, крайниците и цялото тяло, с които също допринасят за постоянната температура.

При липса на пило в гнездото и при по-ниска от 14°С външна температура

пчелите се събират плътно между питите

и затягат пчелното кълбо. Вътре в него през зимата температурата е в границите от 14 до 28°С и само при много ниска външна температура тази в кълбото се повишава и достига 32°С.

Изисквания към кошерите:

да са здрави, без пукнатини по тях. Дъната да са добре прилегнали във фалцовете, входовете съответно намалени. Страничното и горното затопляне на кошера също са от голямо значение за поддържането на необходимата топлина.

Слагане на питки в студа

Прави се бързо – отваря се вътрешният капак и се поставя питката върху рамките. И веднага капакът се връща. Някои пчелари правят подхранване само когато не вали, други – и при температури под 0 градуса. А трети слагат твърдата храна и при ниски температури, около и под нулата.

Тогава най-добре се вижда

къде е кълбото

- пчелите си стоят в междурамията, освен ако не са съвсем останали без мед.

При по-високи температури част от пчелите са върху горните летви и проявяват безпокойство. Често излитат и кацат по дрехите, където и остават, или падат по земята.

Важно - майката снася Зимните пчели живеят най-дълго. Още през есента са се запасили с мазнини. Имат по-голяма издръжливост - отглеждат новите пролетни пчели и след това - към края на февруари или март, умират.

Зимните пчели живеят най-дълго. Още през есента са се запасили с мазнини. Имат по-голяма издръжливост - отглеждат новите пролетни пчели и след това - към края на февруари или март, умират.
Пчелата майка снася още през февруари и пилото трябва да се храни. Тогава пчелите изразходват по-голямо количество от меда, който имат като запас в семейство.

До 2-3 кг се увеличава консумацията на мед на месец. Ако застудяването продължи и през март, и пчеларят няма възможност да отвори пчелите, за да им подаде храна (защото не е зазимил достатъчно количество запаси от мед и прашец), тогава вече може да настане глад и пчелите да измрат. Това е един от основните проблеми на пчелите - когато продължително време е много студено.

Кога има рискове за семейството Задължително пчелните семейства се осигуряват с храна, а при липса на прашец се подхранват с кърмова маса, а по-късно със сироп, приготвен с белтъчна храна.

Задължително пчелните семейства се осигуряват с храна, а при липса на прашец се подхранват с кърмова маса, а по-късно със сироп, приготвен с белтъчна храна.
1) Най-често при по-дълъг осведомителен преглед. Той е стресиращ за пчелите и може да забави темпа на работа не само на пчелите, но и на майката.

2) Рискова ситуацията се създава, когато кошерът се държи дълго време отворен, и то при хладно време. Опасността от простудяване на пилото е много голяма.

3) Липсата на паша по това време на годината може да доведе до кражба.

За изтощените семейства Всяко спиране на притока на нектар и прашец за 5-6 дни, довежда до спирането яйцеснасянето на майката за 20-21 дни. А за да се възстанови то след подхранване, са необходими 8-15 дни. В безпашовите периоди активността се поддържа основно чрез подхранване и биостимулиране.

 

Всяко спиране на притока на нектар и прашец за 5-6 дни, довежда до спирането яйцеснасянето на майката за 20-21 дни. А за да се възстанови то след подхранване, са необходими 8-15 дни. В безпашовите периоди активността се поддържа основно чрез подхранване и биостимулиране.
Много добри резултати се получават, ако междурамията се покрият с летвички (рейки), дълги колкото горните летви на рамките и широки 11 мм, препоръчват професионалните пчелари.
Към края на март, когато температурата на въздуха се повиши до 14-15°С, ако не е направен вече,

се извършва главният пролетен преглед

Той е много важен, защото дава цялостна представа за състоянието на пчелните семейства. За разлика от осведомителния преглед този е по-продължителен, гнездата се откриват за по-дълго време. Но въпреки по-високите температури, трябва да се работи бързо и внимателно!

Важни дейности Опасността от простудяване на пилото е много голяма.

Опасността от простудяване на пилото е много голяма.
По време на главния преглед:

1) Изолационните материали се изваждат и сушат на слънце.

2) Задължително се преценява качеството на майката по външния вид.

3) Количеството и компактността на пилото също е важно, защото е показател за яйценосната дейностна майката.

4) Добрата майка разполага яйцата в сравнително правилна площ, без да пропуска килийки.

Съберете слабите семейства по две През март пчеларят трябва да проведе пролетно почистване, подреждане и благоустрояване на пчелина.

През март пчеларят трябва да проведе пролетно почистване, подреждане и благоустрояване на пчелина.
В по-късен етап, когато в силните семейства вече има повече новоизлюпени пчели, слабите семейства с добри майки се подсилват, като по обяд им се сметат от 1–2 пити млади пчели върху платно, постлано пред пчелния кошера. Това може да се повтори след 10–15 дни, като им се даде пита с люпещо се пило и друга с пресен прашец и нектар. Така

майките бързо увеличават яйцеснасянето

и слабите семейства се засилват за главната паша. Сега се полагат грижи и за запасните майки, и за помощните семейства.

Обикновено през втората половина на март със затопляне на времето се извършва и главният пролетен преглед.

И още:

* Поилката в пчелина редовно се зарежда с вода – по възможност затоплена.

* Следи се за болести – нозематоза, паратиф, септицемия, които започват да се проявяват през март.

 

Главният пролетен преглед правете в най-топлата част на деня, без вятър
Поддържайте постоянна яйценосна дейност на майката през целия сезон. Трябва да има непрекъснат приток на нектар и прашец (или заместването му със захарен сироп и стимулатори).