При трайното затопляне на времето, в зависимост от цъфтящата растителност и развитието на семействата се поставят магазините и корпусите за мед. При усилен принос на нектар се прави преглед на всичките семейства и се преценява кои пчелни семейства са готови и кои не за поставяне на магазините.
С настъпването на времето за цъфтеж на акацията, повечето добре отглеждани пчелни семейства са готови за поставяне на магазините и корпусите за мед.
Признаците, по които се съди за настъпване на главната паша са усиленият летеж на пчелите и продължителната им работа от ранна утрин до вечер. Наблюдава се непрекъснат и силен летеж от и около кошерите. Излизащите от кошера пчели излитат още от входа с голяма скорост, а връщащите се от работа са с подути коремчета, летят безшумно и тежко кацат на прилетната дъска и бързо влизат в кошера.
Вентилиращите пчели по дъното и на входа рязко се увеличават. Вечер от разстояние се долавя непрекъснатото бръмчене на вентилиращите пчели.
Сигурно указание за настъпване на медобера е побеляването на питите в горната им част. Пчелите плътно покриват рамките. В Дадан-Блат-овите кошери има по 12 пълни междини с пчели, а пилото е на 7-8 пити, а в многокорпусните кошери - съответно 2 пълни корпуса с пчели и най-малко 9-10 пити с пило. При изваждане на крайните пити, те са тежки и запълнени с нектар. Проверява се дали няма в някои семейства заложени маточници. Преглеждат се и майките и се набелязват кои следва да бъдат подменени. Оглежда се внимателно и пилото за някакво заболяване.
При настъпване на главната паша трябва да се вземат мерки за оползотворяването й и предотвратяване на роенето. Това става чрез разширяване на обема на кошерите, чрез поставянето на магазините и корпусите. Всяко закъснение води до загуба на продукция.
Всички магазини и пити, които ще бъдат използвани за медосбор се преглеждат и проветряват. Негодните се бракуват и претопяват. Питите преди поставяне в гнездото се напръскват с рядък захарен сироп или чиста вода. Това улеснява пчелите при почистването на килийките в питите и по-бързото им запълване с нектар. При недостатъчно магазинни пити, може да се поставят по 5-6 рамки с монтирани восъчни основи, като се подреждат през една с изградени (една изградена, една - за градеж и т.н.).
При поставянето на магазините и корпусите се внимава да не се смачкат много пчели, които са по ръба на кошера. Те се смитат с пчеларската четка или подпушват с пушалката. Внимава се магазините добре да прилегнат към плодниците, да няма пролуки, които биха създали условия за влизане на чужди пчели и предизвикване на кражби. С цел майката да не се качи в магазина или плодника и да снесе яйца, се поставя ханеманова решетка между плодника и магазина, или питите в магазина при ДБ се слагат с една по-малко. Така се увеличава междурамъчното пространство и майките не се качват. На надрамъчния капак затоплящите материали трябва да не се махат, защото през лятото те пречат на слънчевите лъчи да прегряват гнездата под ламаринения капак. Най-добре е ако се използват стиропорни плоскости за изолация.
Така подготвени кошерите се оставят на спокойствие няколко дни. Само отвреме-навреме се следи за запълването на магазинните рамки с нектар. Когато при вдигане на крайните пити се наблюдава лъщяща маса от нектар в килийките, а поставените рамки с восъчни основи са почти изградени и също има нектар в тях, тогава се поставя втори магазин или корпус с празни пити и восъчни основи между плодника и първият магазин, т.е. празният да е отдолу.
При наличие на достатъчно магазини и корпуси поставянето по този ред може да става до 3-4 броя. Следи се щом в най-горния магазин питите са изпълнени и по-голямата част запечатани - се изваждат. С четката внимателно се отстраняват пчелите от тях, а те се поставят в преносното сандъче и центрофугират. Многокорпусните кошери имат по 3-4 корпуса, но ДБ обикновено са с по един магазин, затова всеки трябва да се снабди най-малко с още един. Целта е винаги да има място за разхвърляне на нектара в празни незапълнени килийки, в противен случай не се оползотворява достатъчно ефективно богатата паша.
Когато пчеларя иска да добие различни видове мед: акациев, липов, полифлорен и т.н., той следи, и след прецъфтяване на съответната култура центрофугира наличния мед и връща празните пити в магазините за следващата паша.
По време на усилено нектароотделяне може да се задели майката с ханеманова решетка на 2-3 пити в края на гнездото с цел да ограничи снасянето на яйца и ангажиране на много пчели за тяхното отглеждане. Освободените пчели сами се насочват за събиране и преработване на нектара.

Магазините се поставят там, където се развива семейството, след като плодникът се изпълни с пчели, за да може да усвоят и магазина. Ако пчелите там са малко, не може да се сложи. Обикновено се слага няколко дни преди да цъфне акацията, за да може пчелите да почистят килийките и да подготвят рамките, където има нещо за ремонт да го ремонтират. Щом започне акацията, тя е бурна паша, понякога могат за три дни да напълнят магазина. Тогава се слага втори магазин под първия без да се чака да се запечата. Не се вади, а само се вдига горе, за да зрее медът. Някъде, където има рапица ги слагат и по-рано, защото тя също е много силна паша, но семействата трябва предварително да са развити, за да има достатъчно пчели. Може да има много цвят, но ако пчелите все още не са достигнали своя максимум на развитие, ще събират много малко мед или почти няма да съберат.Когато цъфне акацията, всеки пчелар трябва да се погрижи за магазините на кошера. Това каза за Радио Кърджали пчеларят Неделчо Димитров. Около една седмица преди началото на цъфтежа се поставят магазините и пчелите се оставят спокойно да се ориентират и да се приготвят за началото на масовият медобер. Основен дървесен вид у нас, който е свързан с тази паша е бялата акация. Обикновено в зоната до 500 м надморска височина акацията започва да цъфти от 5 до 10 май и цъфтежа продължава около една седмица. През това време силните кошери могат да напълнят магазина с акациев мед.