Грижи за пчелите през декември

През декември при нашите условия пчелните семейства са в пълен зимен покой. В семействата няма пило, пчелите са събрани в зимно кълбо и не се нуждаят от помощта на пчеларя. Затова той само периодично трябва да посещава пчелина, да оглежда разположението на кошерите и само при съборени капаци, повалени от буря или злосторници кошери, пробити от кълвачи стени и др. да предприема действия за оправянето им.През декември при нашите условия пчелните семейства са в пълен зимен покой. В семействата няма пило, пчелите са събрани в зимно кълбо и не се нуждаят от помощта на пчеларя.

Когато паднат обилни снеговалежи и кошерите се затрупат изцяло, не е необходимо пчеларят да ги открива всеки ден, понеже няма опасност от задушаване на пчелите. Около стените на кошерите и снега се образува кухина, широка 6-8 см, която им осигурява достатъчно въздух. В същото време снегът служи като много добра защита от ниските температури и от ветровете. При уплътняване на снежната покривка, ако тя не се разкъса на равнището на капака на кошера и не се образува връзка между кухината около кошера и външния въздух, пчеларят трябва да направи отвор в снега пред предната страна на кошера (откъм входа) с помощта на кол или дръжка на лопата. През този отвор външният въздух контактува с въздуха в кухината около кошера и пчелите не се задушават.

Снегът около кошерите трябва да се почиства когато започне да се топи през деня и да замръзва през нощта. Тогава се образува плътна ледена кора, под която е уплътнен и самият сняг, в резултат на което силно намалява проникването на въздух. В кухината около кошера и в кошера се повишава влагата, която бързо довежда до влошаване на условията за зимуване на пчелите - именно това налага откриването на кошерите от снега.

В случаите, когато има навяване на преспи откъм предната стена на кошерите, снегът трябва да се почиства наскоро след навяването, защото входът се запушва, атмосферният въздух няма връзка с въздуха в кошера, пчелите може да се задушат и да загинат. Ако на входовете навее сняг дори и с малка дебелина, от топлината на въздуха в кошера той се разтопява леко, а през нощта замръзва, поради което се образува ледена кора, която плътно запушва входа. При продължително задържане на тази ледена кора може да се стигне до задушаване на пчелите. Ето защо в подобни случаи входовете трябва да се почистят наскоро след падането на снега.

Най-добре е отстраняването на ледената кора от входовете да става с нагорещено на огън или бензинова лампа или газова горелка метално парче! То стопява леда, без да се раздразват пчелите. При използването на остър нож или на длето чукането силно дразни пчелите.

За да не замръзва сняг на входа, още при зазимяването кошерите се наклоняват леко напред. Това позволява водата от разтопения сняг да изтича към прилетната дъска навън, с което се избягва плътното запушване на входа с ледена кора.

Неправилна е практиката на някои пчелари да измитат прилетните дъски на кошерите след всеки снеговалеж. Честото безпокоене на пчелите при измитането влошава зимуването им, а опасност от задушаване няма, тъй като входовете не са запушени.

През втората половина на декември пчеларят може да извърши косвена проверка за състоянието на пчелните семейства чрез тяхното прослушване. Пчелите издават шум. В зависимост от състоянието на семейството шумовете са различни. По тях се заключава за зимуването (начинаещият пчелар трябва да проверява семейства в различно състояние, за да придобие опит за различаване на тези шумове).

При добра подготовка на пчелните семейства в края на лятото (август) и извършено правилно зазимяване на пчелните семейство, ненормално зимуване (и шумове) може да се получи при кристализирането на меда в гнездото (слънчогледовият и мановият мед кристализират бързо в питите); осиротяване, станало по различни причини (притискане и случайно убиване на майката при зазимяване, умиране от старост - физиологично изтощаване, заболяване и др.); проникване на мишки в гнездото и т. н. Специфичните шумове трябва добре да се долавят и разпознават от пчеларя.

При ненормални шумове пчелното семейство трябва да се прегледа веднага, дори и при наличие на сняг в пчелина, и да се отстрани причината за ненормалното му състояние. Много пчелари изчакват да извършат проверката при топло време и докато такова време настъпи, семейството умира, въпреки че е можело да му се помогне и при отрицателни температури и да се спаси от загиване. Фатални са изчакванията и при шумовете за привършена храна в участъка на зимното кълбо. Не се ли даде веднага храна на пчелите, семейството много скоро загива изцяло. Храна може да се даде при нужда и при -30°С, без да има простудяване.