В края на юли за повечето райони на страната пчелната паша е приключила и заедно с това започва новата пчеларска година. Летежът на пчелите намалява и започва изгонването на тьртеите от кошерите. Броят на пчелите-работнички и на пилото е понамалял по време на пашата, а по-голямата част от питите е заета със запечатан мед. Първата задача, която трябва да се свърши след окончателното приключване на медосбора е да се снемат магазините и излишните корпуси за центрофугиране. Това е най-добре да се извършва привечер. Тогава опасността от пчелна кражба е по-малка. Кошерът се отваря и магазинните пити се изваждат една по една. Намиращите се по тях пчели се смитат с пчеларска четка или перо вътре в кошера, а освободените пити се поставят в преносимото сандъче.

Когато сандъчето се напълни, то веднага се занася в склада, като през това време кошерът се покрива с покривно платно, за да не седи отворен. След като магазинът се опразни той се отлепва от плодника с рамкоповдигача и се сваля, след което плодникът бързо се затваря с покривните дъсчици или покривното платно.

Ако по вътрешните стени на магазина са останали пчели, те се тръсват пред входа на кошера и магазинът се прибира в склада. По същия начин се снема най-горният корпус от многокорпусния кошер. При извършването на всички тези манипулации трябва да се стремим да държим кошера отворен възможно най-малко време. Ако внякои от питите, които сме определили за изваждане, има пило, то те се свалят в по-долния корпус и на тяхно място се изваждат други. Ако в някои от взетите пити има малки количества мед, той може да не се вади. По-пълните с мед магазинни и многокорпусни пити е най-добре да се центрофугират, освен ако не са необходими за попълване на запасите. В районите, където и през месец август има силна паша и времето е горещо, не трябва да се бърза с прибирането на магазините и допълнителните корпуси, особено при по-силните семейства. В този случай магазините и корпусите се оставят още известно време, за да се складира нектарът в тях, а не в плодника. Освен това при такъв обем на кошера пчелите няма да чувстват теснота и да се принуждават да вентилират на входа. След приключване на пашата магазините и корпусите се снемат. Първата работа след снемане на магазините и корпусите е да се извърши преглед на семействата след главната паша.

Той в повечето райони на страната се извършва до 15-20 август. По-късното провеждане на прегледа след главната паша може да доведе до недобро подготвяне на пчелните семейства за зимуване. Добре е прегледът да се направи, когато още има слаб принос на нектар. Когато липсва паша, прегледът трябва да се прави привечер или рано сутрин при вземане на мерки против предизвикването на кражба. За още по-голяма сигурност може да се използва подвижна палатка от мрежа, която се поставя върху кошера който ще се преглежда. При извършването на прегледа всяко семейство се преглежда основно, като се обръща внимание на следните основни показатели: наличие на майка и качествата и, количество на пилото, сила на семейството и здравословно състояние на пчелите, качество и количество на хранителните запаси. Майката на всяко семейство трябва да се намери и прецени окомерно. Тя трябва да е млада, качествена и да произхожда от високопродуктивно семейство. Старите майки по-рано прекратяват яйцеснасянето през есента и трудно може да се подбудят към яйценосна дейност. Затова, ако досега не е извършена смяната им, времето на прегледа след главната паша е крайния срок за подмяна на всички некачествени и стари майки. Ако някое семейство случайно е осиротяло му се придава запасна оплодена майка, а ако не се разполага с такава - маточник от високопродуктивно семейство.

При прегледа се преценява и количеството на пилото, което е от голямо значение, тъй като само пчелите, които се излюпят през есента, ще презимуват успешно. Ето защо главната задача след пашата е да се вземат мерки за усилено развитие на пчелните семейства, така че да имат пило на поне 6-7 пити. Това се постига, когато в семействата има млада продуктивна майка, добре подредено гнездо със свободни килийки за снасяне, непрекъснат приток на нектар или пчелите се подхранват подбудително. За целта по време на прегледа гнездата се подреждат, така че да има килийки за снасяне - 6-7 пити в средата на гнездото трябва да имат на 2/3 или на половината от площта си свободни килийки. Всички дефектни и стари пити се изваждат или ако има мед по тях се поставят зад преградната дъска, като медът се разпечатва за да може пчелите да го пренесат. Важно при прегледа е да се обърне внимание и на силата на пчелните семейства и на здравословното им състояние. В кошерите по това време на годината има много пчели, но това не бива да ни заблуждава, тъй като голяма част от тях няма да дочакат зимата. Това е така, тъй като те са участвали в медосбора и отглеждането на пило и са физиологически изтощени. Затова мерките за есенно развитие на пчелните семейства са от голямо значение. Важно е също така да се направи преценка на количеството и качеството на меда в кошерите, а също и на наличието на прашец. Отбелязват се семействата с недостатъчно мед и запасите им се попълват чрез даване на пити със запечатан нектарен мед. Ако нямаме тази възможност, хранителните запаси на тези семейства се допълват чрез подхранване за попълване на запасите, като е допустимо не повече от половината от общото количество мед да се замени със захарен.