С настъпването на юни пчеларите трябва да полагат повече грижи за пчелните семейства, понеже предстои основният медосборен период и това увеличава активността им. За съжаление продължителните валежи и ниски температури ограничават пчелната паша и пречат на пчелите да летят, което увеличава опасността от изпадане на семействата в роево състояние. Когато роенето е засегнало пчелното семейство, многокорпусният кошер, в който се намира, трябва да се измести встрани и да се замени с корпус от восъчни основи. Сред тях се поставя пита с майка и младо пило. Върху корпуса се поставя ханеманова решетка, а отгоре празен корпус.

 


Питите от семейството, изпаднало в роево състояние, се изваждат, а пчелите се смитат върху платно, което е поставено пред новия кошер. В празния кошер трябва да подредите освободените пити, а над него да оставите нови. Процедурата продължава до прехвърлянето на всички пити. Унищожават се маточниците, а входовете над ханемановата решетка се затварят за известно време. След като извършите подредбата, пилото трябва да остане най-отгоре. В долния корпус с восъчни основи се отделя майката и част от младите пчели. По този начин пчелното семейство се оставя в състояние на естествено роене, което помага за по-лесната му организация и включването на семейството отново в активната паша.

Пчелите, които са поставени в по-горните корпуси, залагат свищеви маточници. След осем или девет дневен период те се унищожават, което позволява да се отворят входовете. Същата практика се използва при дадан-блатовите кошери. Когато кошерът е лежак, трябва да се отмести и да се замени с празен дадан-блатов кошер с корпус.

 


Има два начина, които ще ви помогнат да се справите с роенето през юни. Не е нужно да сте се занимавали дълги години с пчеларство, за да използвате техника за изкуствено роене, но трябва да познавате биологията на пчелите и да следвате основните правила.

Пчелните семейства не трябва да се увеличават с повече от 10% от началния им годишен брой. Правилно е при 10 пчелни кошера стопанството да се увеличи най-много с един. Когато пчелните семейства се разделят с цел увеличаване на броя им за кратък период от време се понижава активността на пчелите и добивът независимо от техниката за изкуствено роене, която използвате. Препоръчва се да прибягвате до тези техники само ако разполагате със силни и продуктивни семейства. При останалите се потиска роевият инстинкт, което позволява да се поддържа събирателната и градивната им способност.

 


Опитните пчелари се стремят към по-бавен прираст на пчелните семейства в пчелина, отколкото по-бърз, но от слаби и непродуктивни семейства.

За да започнете изкуствено роене трябва да разполагате с достатъчно пило и пчели. Подходящото време за изпълнение на тази процедура се определя от настъпването на главната паша и продължителността й.
За да започнете с осъществяването на изкуственото роене трябва да разполагате с оплодени майки или зрели маточници. Трябва да се запасите с изградени пити мед, работнически килийки и прашец, преградни дъски, нови кошери, затоплящи материали и други.

Най-разпространените техники за изкуствено роене включват образуването на прости и сборни отводки, делене на половина на пчелните семейства, отводки с презимували запасни майки и налитане при майката. Основата на всички техники е следствие от факта, че след като се разместят кошерите летящите пчели търсят старото място, а младите остават в новото. През юни най-подходящия метод за изкуствено роене е чрез сборна отводка.

За разлика от простата отводка, при която материалът за образуване на ново пчелно семейство се взима само от едно семейство, при сборната се събира от няколко здрави и силни семейства. След прецъфтяване на акацията е най-подходящото време за осъществяване на изкуствено роене чрез сборна отводка.

Необходими са 1-2 пити с люпещо се пило и пчели от няколко силни пчелни семейства. Важно условие е майката да не е сред покриващите питите пчели. В новия кошер се поставят 8 пити като предварително дъното се натрива с лук, за да се притъпи разликата в миризмите на пчелите. Те трябва да достигнат общо тегло от 2 килограма, за да покрият добре 9 или 10 пити, затова ако са малко може да стърсите допълнително пчели от друга пита. На новото семейство се полагат 1-2 пити с мед. На следващия ден или още през същата вечер се придава оплодена майка в клетка. Освобождава се след едно денонощие. Сформираната отводка се премества на отдалечено място, което позволява облитане на пчелите. На семействата, от които са използвани пити за новия кошер трябва да се дадат изградени пити или рамки с восъчни основи за градеж.

Техниката за изкуствено роене, чрез налитане при майката се използва преди настъпване на главната паша, но след прецъфтяване на акацията. За целта са необходими 5 – 6 празни изградени пити и пити с храна, които се поставят в празен кошер, като се подреждат през една. В средата на гнездото се поставя пита с майка от най-силното пчелно семейство. Може да добавите една или две пити със запечатано пило по време на усилния летеж на пчелите. Летящите се устремяват към новия кошер, който е поставен на старото място с тяхната майка, а кошерът със старото семейство се измества на ново място като му се придава зрял маточник или оплодена майка.