Сред основните дейности на пчеларите през май е да предотвратят роенето на пчелите. То ги отклонява от работата им да събират нектар и прашец. Състоянието е характерно, тъй като пчелите са подчинени на естествената заложба за размножаване и разпространение на вида. Роенето става най-често през май-юни, но понякога и през юли. Моментът обикновено е преди началото на главната паша. Пчелите, изпаднали в роево състояние, не я използват. Ето кое налага да се вземат мерки срещу естественото роене, още повече, че за увеличаване на броя на пчелните семейства в пчелина има много по-надеждни съвременни начини.

 


Подготовката за роене на пчелното семейство може да се установи по някои съществени признаци, посочват от nivabg.com:

изграждането на търтееви килийки и отглеждането на много търтеево пило вече е указание за възможна проява на роевия инстинкт;
залагането на празни маточни килийки по страничните и долните ръбове на питите е следващият момент, който се проявява около 15 дни след снасянето в търтеевите килийки;
принуждаването на майката да снася яйца в маточните килийки и появата на захранени и запечатани ларви в маточници е най-сигурното указание за изпадане в роево състояние;
събирането на пчелите по крайните пити или струпването им на “бради” на входа на кошера е сигнал, че първият рой вече ще излети, което става на деветия ден след залагането на първите маточници.
Изпадайки в роево състояние, пчелите всъщност не действат. Те са престанали да търсят нектар, вече не хранят майката, тя олеква, за да може да лети. Първите два признака не са указание, че семейството непременно ще се рой, но показват възможната тенденция. Затова още с появата им пчеларят трябва да вземе съответните най-ефективни мерки.

Добри резултати има своевременното разширяване на обема на кошерите, внасянето на рамки с восъчни основи, използването на запасни майки, поставянето на корпуси и магазини. Това се мерки, които провокират съзидателната активност у пчелите. В противен случай процесите поемат посоката към роене и в продължение на 15-20 и повече дни те изпадат в бездействие. Лошото е, че това най-често става с появата на главната паша обикновено в райони с предхождаща по-слаба поддържаща паша, както и при съответното на потребностите до момента подхранване. Подчинени на естествения роеви инстинкт, пчелите не могат да използват пашата. Роевете, дори и уловени, са слаби.

 


Щом забележи, че някое семейство изпада в роево състояние, пчеларят следва веднага да го прекрати. Много ефективен начин е т. нар. налитане във временна отводка на пчели от роевото семейство. За целта кошерът, ако е многокорпусен, се отмества на половин метър встрани и се обръща с входа в противоположна посока. На негово място се настанява корпус с нуклеусно семейство или отводка с млада оплодена майка. Над него се поставя втори корпус с восъчни основи, а след него и трети с пило от роевото семейство без пчелите. Всички маточници се разрушават. Тези манипулации се извършват в хубав ден през обедните часове по време на активен летеж.

Летящите пчели от роевото семейство налитат в новото гнездо, където се увличат в градеж, а младата майка започва усилено да снася. В кошера, останал без летящи пчели, роевият инстинкт затихва. Тогава отново се обръща напред. Гнездото му се комплектова така, че да има достатъчно пити за градене и снасяне. С настъпването на главната паша двете семейства се обединяват, като се оставя само едната майка. Обединеното семейство е силно и използва ефективно пашата.

 


При кошерите Дадан-Блат се постъпва по същия начин. По-различното е, че плодникът на новия кошер на нуклеусното семейство се допълва с изградени празни пити и восъчни основи. Поставя се и корпус с питите със запечатано пило от роевия кошер. По подобен начин се постъпва и при кошерите лежак.

Непосредствено преди настъпването на главната паша роевото състояние може да се прекрати като кошерът размени мястото си с друг, в който семейството не дава признаци на роене. За целта дъната и прилетните дъски на двата кошера предварително се натриват с маточина или лук. Летящите пчели от роевото семейство налитат в нероевото и веднага се захващат с работа. Пчелите пък от нероевото, попаднали в роевия кошер, увличат бездейните пчели в работа, прогризват маточниците и животът се нормализира. Така използването на обилно цъфтящата растителност вече е възможно.

Май е месецът, през който настъпва първата главна паша от бяла акация и еспарзета. Започват да цъфтят – бук, летен дъб, клен, смърч, бял и черен бор. От тях пчелите събират прашец и манов мед. Цъфтят още татарски нокът, гледичия, питомен кестен, мъждрян, детелина, (бяла, розова, червена), кучи дрян, маргарит, гръклян, звездел, инкарнатка, мащерка, синап, градински чай, малина, спирея, подъбиче, зимен фий, мак, кориандър, бораго, изреждат експертите от agro-consultant.net. Продължава цъфтежът на глухарчето и някои от овощните видове.

Пчелните майки продължават интензивното снасяне на яйца. Те снасят от 1500 до 2000 и дори повече яйца на денонощие. Силните семейства вече имат по 8-10 цели пити с пило. Пчелните семейства са готови да използват настъпващата главна паша. Пчелите са изпълнили целия плодник на дадан – блатовия кошер и около 2 корпуса на многокорпусния. Пчелите усилено произвеждат восък и градят поставените в кошерите восъчни основи. Във всяко пчелно семейство има естествен стремеж към размножаване и поради тази причина пчелите изграждат поставените восъчни основи с повече търтееви килийки.

 


В тези килийки майката снася неоплодени яйца, от които се излюпват търтеи. Всеки пчелар желае пчелите да изграждат пити с работнически килийки и затова трябва да се поставят в кошерите строителни рамки. На тях пчелите изграждат пити с търтееви килийки. Майката снася неоплодени яйца в тях. Излюпват се и все повече търтеи. Заработва роевия инстинкт на семействата, особено на тези, които са в кошери с по – малък обем. Тези семейства се подготвят за естествено роене, като залагат роеви маточници.

Пчеларят трябва да бъде постоянно в пчелина. Гнездата трябва да се разширят напълно, като се използват восъчни основи и едновремено с това трябва редовно да се изрязват изградените и запечатани „далаци” на строителните рамки. Пчеларят трябва да вземе навреме мерки срещу изпадането на пчелните семейства в роево състояние. Пчеларят може да постави и магазин върху плодника при дадан – блатовия кошер, както или нов корпус при многокорпусния. По този начин се продължава развитието на пчелните семейства, когато корпусът е изпълнен с пило, мед и прашец преди още да е настъпила главната паша. Когато някои семейства са изпаднали в роево състояние, пчеларят трябва да го прекрати.

Когато настъпи главната паша от акация, еспарзета и др., пчеларите трябва да откарат кошерите навреме при цъфтящите култури. Трябва да се полагат необходимите грижи за пълноценното използване на главната паша. Не се препоръчва да се струпват много кошери на едно място. Кошерите трябва да се поставят на групи от 30 до 50 броя. Всяка група кошери трябва да е отдалечена на около 1 – 2 км от другата. Правилното разположение на кошерита зависи от площта на културата, нейната продуктивност на нектар и прашец и от нуждата от пчели за опрашване. Пчелните семейства не трябва да се безпокоят с излишни прегледи.

Трябва да се вземат мерки за опазване на пчелите, когато предстои третиране на селскостопанските култури или горите с отровни препарати.

През месеците април, май и юни трябва да се извършат задължителните прегледи на пчелните семейства. Те се правят профилактично за откриване на европейския, киселия и мехурчестия гнилец, на парагнилеца и на други заболявания. Прегледите се извършват от проверителите под ръководството на ветеринарните лекари.