Пчелите са летящи насекоми, известни с произвеждането на мед и пчелен восък, а също и с ролята си в опрашаването. Има над 20 000 разпределени в девет семейства. Въпреки това, има много неизследвани видове и вероятно са доста повече.

Пчели има на всички континенти, освен Антарктида, навсякъде, където има цветя, които се размножават чрез опрашаване от насекоми.

Храна и опрашаване на цветя

Пчелите се хранят с нектар и цветен прашец (полен). Те имат дълго хоботче, с което смучат нектар от цветята. Тъй като повечето пчели са мъхести, с движението си те произвеждат електро-статичен заряд, който спомага за полепването на пчелен прашец по коремчето на пчелата. Те понякога спират да търсят храна и събират цветния прашец, полепнал по тях, в торбички на крачетата си. Събраният цветен прашец и нектара се смесват, и обикновенно образуват блудкава смес, но понякога са и много твърди. Сместа се оформя по различни начини, най-често като сфероид (леко сплеснато кълбо). След това се складират в отделни килийки на кошера, а върху сместа се поставя яйце. Обикновенно, клетката се запечатва след като се постави яйцето, затова възрастните пчели нямат пряк контакт с ларвите.

Изчислено е, че 1/3 от храната за хората зависи от опрашаване на растения от насекоми, повечето от което се извършва от пчелите, особенно европейската медоносна пчела.
Части на пчелата

Пчелите, както останалите насекоми, имат три части:

глава,
гръден кош
коремче.
Имат антенки, които се състоят от 13 части при мъжките, а от 12 – при женските. Всички пчели имат по две двойки крилца, като задните са по-малки. В няколко вида се срещат пчели със сравнително малки крилца, което прави летенето трудно, но няма пчели без крилца. Имат жило, което използват за да се защитават. Пчелите имат и по две сложни очи, съставени от множество малки очи. Голяма част от пчелите имат жълто-черна окраска.

Медоносна Пчела

Европейската медоносна пчела е може би най-популярната пчела и насекомо. Известна е с меда, който произвежда, а и с другите продукти, които се правят с мед, пчелен восък и прашец. Затова ще й обърнем специално внимание.

Медоносната пчела е социално насекомо. Живеят заедно в колонии, като понякога пчелите в една колония наброяват до 50 000. Обикновенно, младата пчела-царица не основава сама колония както в повечето други видове пчели, а заедно с рояк пчели работнички. Работничките произвеждат восък, от който правят килийките на кошера. Следващата стъпка е царицата да снесе достатъчно яйца, от които да се излюпи новото поколение пчели-работнички.

В килийките, които работничките са направили, се складират яйца, мед и друга храна. Ларвите, които се излюпват от яйцата се хранят с пчелно млечице, по-късно преминават към мед и цветен прашец. Само тези, които ще станат царици продължават да се хранят с пчелно млечице, за да могат полово да се развият напълно, за разлика от работничките. Мъжките също се хранят като работничките. Единствената задача на мъжките е да оплодят младите царици. Те не събират нектар и цветен прашец.

Пчелите-работнички имат назъбено жило, но за разлика от това което повечето хора мислят, те не винаги умират ако ужилят нещо. Те обикновенно умират ако ужилят човек или друг бозайник. Назъбеното жило е направено така, че да се откъсва само ако бъде ужилена еластична материя. Случва се обаче шипчетата по жилото да не „хванат” и пчелата да излети напълно здрава или да ужили отново.

Работничките комуникират помежду си танцувайки. Царицата пък излъчва феромони; в това именно се крие тайната на "властта" й. С тези феромони, тя пречи на пчелите работнички да се развият напълно. Затова, когато царицата остарее или кошера стане твърде голям за да достигат навсякъде феромоните, царицата или умира или напуска колонията и основава нова.

Пчелите се използват много за опрашаване на плодови градини, както и за производство на мед. Много пчелари местят кошерите си за да опрашават по-голяма площ, както и за да могат пчелите да събират повече нектар и прашец. Хората взимат част от меда на пчелите, но оставят и достатъчно на пчелите за да имат какво да ядат тези работливи насекоми.

Пчелите, по-специално медоносните пчели, са станали символ на трудолюбието и в повечето басни и приказки приличат на мравките, особенно говорейки за работа и усърдие, поради непрекъснатата работа на пчелите-работнички, които правят всичко възможно за да оцелява колонията.

Важно: Пчелите са били сътворени от Бог на шестия ден от седмицата на сътворението, както човека и сухоземните животни.