Есенното подхранване има двойна цел.
- стимулиране на есенното развитие на пчелите
- осигуряване на хранителни запаси
То започва непосредствено след главната паша, след като се направи оценка на зимните хранителни запаси и на притока на нектар в района. Добре е в близост до пчелина да има късноцъфтящи растения, с което ще се осигури подкрепителната паша, необходима за есенното развитие.

Ако хранителните запаси са в достатъчни количество и качество, но липсва цъфтяща растителност, може да се извърши само подбудително подхранване (с по-рядък захарен сироп 1:2-3 - захар:вода)
Ако обаче запасите не са в достатъчно количество или се състоят от некачествен за целите на зимуването мед (манов, грозодов, захаросан) се извършва подхранване за набавяне на хранителните запаси (2:1 захар:вода).

Есенното подхранване се извършва рано сутрин или привечер, защото в този период, поради намаляване на медоносната растителност, пчелите са склонни към кражби. Сиропът се дава топъл, на големи порции.

Най-подходящото есенно подбудително подхранване е с мед: маломедни пити се разпечатват и поставят зад преградната дъска.
Ако липсват такива пити се приготвя рядък захарен сироп (1:2-3 захар:вода), който се дава всеки ден или през ден в количество по около 250 до 500 гр на семейство. Есенното подбудително подхранване приключва до средата на септември (най-късно - края на септември), за да се даде време на късно излюпените пчели да се облетят и освободят от събраните в храносмилателната им тръба остатъци.
Когато се налага подхранване за допълване на хранителните запаси трябва да се има предвид следното:
- подхранването става с чист нектарен мед или предварително инвертиран захарен сироп
- не е желателно да се използва чист захарен сироп, защото при неговата преработка, пчелите отделят много инвертаза, което намалява жизнените им показатели.
Приготвяне на инвертиран захарен сироп:
Продукти:
- 75 кг захар
- 21 л. гореща вода
- 7-8 кг. чист нектарен мед
Захарта и горещата вода се разбъркват донре. Добавя се меда. Сместа се разбърква 2-3 пъти дневно. Съхранява се при температури 30-35°С. Използва се след 8-12 дни.
Предимството на инвертирания захарен сироп е, че не изтощава физиологически пчелите и не кристализира през зимата.
Забележка: Количествата може да са други, но съотношението на продуктите трябва да се запази.

 

Други източници препоръчват подхранване с гъст захарен сироп в съотношение 2:1 (захар:вода). На всеки 1 кг захар в готовия, охладен сироп се добавя 1/2 ч. лъжичка (3 г. ) обикновен оцет. Инвертирането на сиропа с киселина крие рискови фактори, поради което трябва да се подхожда внимателно към дозирането на киселината. В по-големи количества киселината пречи на действието на ензима инвертаза, поради което значителна част от захарозата на сиропа остава неинвертирана.
Важно е да се има предвид:
Няма по-ценна храна за пчелите от нектарния мед. Практиката да се изземват медовите запаси и да се заменят със захарен сироп е много погрешна. Нектарният мед е най-пълноценната храна за пчелите. Той съдържа прости, лесно усвоими гроздова и овощна захар, микроелементи, ензими, белтъчини, витамини, антибиотични и антимикотични вещества, органични киселини и др. съставки, които не се съдържат в обикновената захар. Тези съставки са много ценни не само за успешното зимуване на семейството, но и за устойчивостта на пчелите спрямо редица заболявания.
Есенното подхранване, извършено в най-подходящия срок и с най-подходящата храна е предпоставка за успешно зимуване и ранно пролетно развитие на пчелното семейство, а в крайна сметка и за добрите резултати през следващия сезон.