Пчелите

 ФЕНОЛОГИЧЕН КАЛЕНДАР
Край на цъфтежа на последните медоносни растения – фуражен
слънчоглед, астри, мразовец.
СЪСТОЯНИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Последното пило вече се излюпва.Майките са прекратили
яйцеснасянето.Пчелите подготвят гнездото за зимуване, като
прибират меда по-навътре в празните килийки, освободени от
последното пило.Те обаче не запълват всички килийки в средата на
гнездото с мед, а оставят на питите срещу входа свободни площи,
върху които образуват зимното кълбо.
 РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ
Сега трябва да се извърши последното есенно третиране на пчелните
семейства срещу пчелната въшка /браулоза/ и вароатозата.След
полагане на необходимите грижи за развитие и запасяване на
семействата, през октомври пчеларят трябва да ги зазими, но не покъсно от края на месеца. Пчелните семейства трябва да се зазимяват
с млади майки от добър произход, които да заменят дефектните и
стари майки.
Количеството и качеството на храната са най-важни за
благополучното презимуване на пчелните семейства.В кошерите
Дадан-блат и Лежак трябва да се остави най-малко 14-18 кг мед,
според силата на семейството и характера на зимата в района, като
всяка пита не бива да съдържа по-малко от 1,5-2 кг мед. Медът за
зимната храна трябва да бъде нектарен, течен и предимно запечатан.
На 1-2 пити трябва да има цветен прашец, който се поставя към потоплата вътрешна страна, като най-добре е този прашец да бъде
залят с мед и запечатан от пчелите.
На входовете на кошерите се поставят предпазители против мишки.
Преглеждат се покривите на кошерите да не текат. През зимата
кошерите трябва да бъдат обърнати с входовете на юг или югоизток,
за да са запазени от нахлуването на студените северни ветрове и да
се огряват по-добре от обедното слънце, като по този начин пчелите
се подтикват към по-редовно облитане.
Пчелинът се огражда и се осигурява спокойно зимуване на пчелните
семейства.