Добри съвети през февруари за ПЧЕЛАРЯ

Вниманието на пчеларя през февруари е насочено основно към успешното завършване на зимния период от живота на пчелните семейства.

При нормални условия, когато температурата през надхвърли 12 градуса на сянка, пчелите излитат от кошера. Това правят и през януари, стига да е топло, но февруарското облитане е по-масово. От гледище на физиологията им то е много важно.Пчелите се очистват от хранителните остатъци в задното черво.Заедно с това те изнасят падналите на дъното мъртви пчели, восъчни капачета и други отпадъци и донякъде успяват.

Когато облитането е затруднено поради непрекъснато лошо време, а също и когато при оглед и прослушване се установят аномалии в живота на пчелното семейство, кошерът трябва да се внесе в топло помещение. Така и в мразовити дни може да се осигури необходимото облитане.

Помещението трябва да е чисто, светло и затоплено до 20-25 градуса, а отсъствието на каквито и да било други предмети улеснява работата.Най-добре е кошерът да се разположи срещу светъл прозорец на поставка, така че прилетната дъска да опира о стената под долния ръб на черчевето.Входът на кошера се отваря и гнездото се открива.Почувствали топлината, пчелите излитат и се прочистват.Те се устремяват към светлината от прозорците и се блъскат в стъклата.За да не става това, на единия прозорец се изпъва тензух, а другите се затъмняват.Докато трае облитането, пчеларят може да прегледа внимателно състоянието на кошера и да отстрани нередностите.Ако се налага, семейството може да бъде прехвърлено в друг чист кошер с чисти пити нектарен мед и прашец.Събралите се по тензуха пчели лесно се смитат в картонена кутия и се изсипват в кошера.Той не може да бъде изнесен веднага на открито.Трябва да се пренесе в друго помещение с температура 8-10 градуса.При такива условия за 3-4 часа пчелите оформят отново зимното си гнездо.През това време може да се извърши облитането на друго пчелно семейство.