ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА МЕД ОТ ПЧЕЛНО СЕМЕЙСТВО ПО МЕСЕЦ

Пчелите от пчелното семейство изразходват значителни количества храна през годината .Храна се изразходва за отглеждане на пило, за отделяне на восък, за образуване на необходимата енергия за полет, за поддържане на оптимална температура в гнездото/затопляне, вентилация/ и др.Общият разходпрез годината съставлява значително количество, при това голям дял от него пчелярят не може да отчете, защото пчелите изразходват още „незаприходения” пресен нектар и зреещ мед. Установено е, че през годината пчелното семейство изразходва по 60 – 90 кг мед и 20 -25 кг прашец. Отчитайки, че в големите пчелини част от семействата изостават в развитието си по различни причини, условно годишната норма за разход на мед от едно семейство може да се определи на 70 кг.Разходът на мед от едно семейство е :

месец / Разход на мед килограми / Състояние на пчелното семейство
януари 0.8 – 1.0 Зимен покой

 

февруари 1.0 – 1.5 Зимен покой. Начало на яйцеснасяне

 

март 2.0 – 2.5 Яйцеснасяне. Облитане
април 3.5 – 4.0 Работа в полето. Отглеждане на пило
май 9.0 – 12.0 Нарастване на семейството. Отглеждане на пило Восъкоотделяне Медосбор. Роене
юни 15.0 – 20.0 . Отглеждане на пило Медосбор. Роене
юли 15.0 – 20.0 Отглеждане на пило Медосбор. Роене.
август 10.0 – 15.0 Отглеждане на пило Край на медосбора
септември 4.0 – 7.0 Отглеждане на пило Намаляване наактивността. Подготовка за зимуване.
октомври 2.0 – 4.0 Отглеждане на пило Преход към зимен покой.
ноември 1.0 – 1.5 Зимен покой
декември 0.8 – 1.0 Зимен покой