Машина с автоматично подаване на рамките – S3B

Машина с автоматично подаване на рамките – S3B
Машината има производителност 12 – 15 рамки в минута.
Автоматично подаване на рамките
Мощност на подаващия двигател : 0.25 Кв
Мощност на двигателя задвижващ ножовете : 0.75 Кв