При каква температура се съхранява пчелния мед

Под 10градуса
-процеса на кристализация се забавя.Това е най-добрата температура за съхранение на меда.

от 10-21градуса
-Процеса на кристализация се ускорява.

от 21-27градуса
-забавя се процеса на кристализация ,но може да се увредят някои съставки на меда.

При температураи над27градуса
-Успешно спират процеса на кристалицзация ,но и забавя безвъзвратно увреждат пчелния мед.