Рой, захванат на клон

При излитането си роят се спира временно на едно място, като заема формата на грозд, докато открие място за заселване. Обикновено се закрепва на клон на дърво, но е възможно да си избере и друго място - комини, високи сгради и др. Когато пчелите са формирали грозд на временното си място е обикновено подходящият момент за улавяне на излетелия рой. За да може роят да се установи на по-близко място, ако се види още при излитането му, той трябва да се напръска с вода - с пръскачка или метла. Така пчелите не могат да летят и се закрепват наблизо.
За улавянето на роеве е необходимо да има предварително приготвени приспособления, в които "бегълците" да се прехвърлят на първо време. Тези приспособления служат за временно жилище, до прехвърляне на роя в кошер - имат стени, отвори за дишане на пчелите. Те трябва да могат и да се затварят плътно след прехвърляне на роя в тях.
В блогът на videopaseka.ru е показано как бързо и лесно може да се направи такава роеловка. Според автора на пчелин с 10-ина кошера трябва да има 3 - 4 такива приспособления. Към видеото. Подходящи роеловки са и тръвните.

След образуване на грозд, роят бива стръскан в тръвната или роеловката, която след това се закача на същото място, за да може всички пчели ( и тези, които при стръскването са се разлетели) да се съберат в нея. Стръскването става като роеловката, прикрепена на прът се постави под грозда, след което клонът, на който са пчелите, рязко се тръсва. Ако стръскването е невъзможно, пчелите се смитат внимателно със специално приспособление. Уловеният рой се затваря плътно от всички страни, като се оставят отвори за дишане и се поставя на хладно и тъмно за 24 часа. След това се прехвърля в кошери.
Тук е описан и друг начин за хващане на рой, като за примамка се използват две пити, пчелите се събират на тях и след това се прехвърлят в роеловка. Струва ми се удачен метод, когато роят е захванат на недостъпно място: "Може би някой ще се заинтересува от моя метод за снемане на рой, който се е закрепил временно на неголяма височина. Като правило той се спира в горна част на дърво близко до края на клон, до който няма да може да се стигне с катерене. В такъв случай събирам на едно място и здраво закрепвам две стари пити между които оставям някакво малко разстояние и ги привързвам към края на дълъг прът. Качвам се на дървото и се повдигам колкото може по – близо до роя. С помощта на връв повдигам питите с пръта и ги поднасям към пчелите. Те като правило с желание преминават в това „съоръжение”. Когато основната част от пчелите вече е на двете пити, останалите ги стръсквам. Когато пчелите на питите се успокоят, с помощта на връв ги спускам надолу. След това се спускам сам, отвързвам питите и ги поставям в роеловка. Тя е преносимо сандъче за 8 или 10 пити с капак и вентилационен отвор. Капакът го затварям, отнасям роя в прохладно място. След това работя с пчелите. Не винаги ми се удава да снема всички роеве по този начин. Ако нямам достъп към пчелите, то не рискувам и не им преча. Те ще останат на това временно място известно време и ще отлетят да си строят ново гнездо. В гората поставям роеловка и не без резултат. Всяка година имам два – три допълнителни роя" (Цялата статия)
Друг начин, който съм чела във вестниците е: поставяне под мястото на роя на отворен кошер, в който са поставени 1-2 пити с открито пило. Пчелите постепенно се прехвърлят в кошера и започват да се грижат за пилото, вечерта, след като всички пчели са вътре, кошерът се затваря и пренася на подходящо място.
Когато се очаква роене може предварително да се заложат роеловки или кошери-капани, за да може роят да се хване директно там. За привличане на роевете директно в роеловките, те се напръскват или намазват предварително с феромонова примамка.

На видеото е показано как действа феромоновата примамка "Пророй",
с която се обработват входа на кошера и поставени в него 1-2 пити.
Много пчелари поставят капани за роеве. Те се разполагат на различни разстояния от пчелина. Целесъобразно е поставянето им на разстояние над 3 км от пчелина. Събират се след края на роевия период. В тези капани се поставят по правило пити и/или восъчни основи. Важно е рамките да са добре застопорени в кошера - капан, а самият кошер максимално уплътнен, за да може по време на транспорта на вече уловения рой, той да не излезе от кошера. В капаните не трябва да се поставят пити, в които има мед, защото ще бъдат нападнати от крадци, което ще попречи на улавянето на роя Най-подходящи за капаните са светлите пити и задължително восъчни основи.