Ноември е последният есенен месец. Характеризира се с понижаване на температурите, валежи, липса на цъфтяща растителност.
Обичайно пчелите вече са образували зимното кълбо. В по-топлите региони (или при климатичните условия, наблюдавани тази година) пчелите разпускат кълбото и извършват есенни облитания, които са изключително полезни за освобождаване на храносмилателната система. темепратурите при които семействата образуват зимното кълбо са различни (8°С за по-силните семесйтва, 10°С-13°С за по-слабите) Календар на пчеларя - Agrosaveti.com: "Календар на пчеларя за ноември"
Kакво можем да обобщим:
- Дейността на пчеларя през ноември е предимно свързана с подготовка на инвентара, дезинфекция и ремонт на старите кошери и рамки
- В някой по-топли региони ноември е последния месец за зазимяване на семействата

- В началото на месеца може да се извърши третиране на семейството с оксалова киселина като алтернативна мярка против вароатозата, ако това не е направено през октомври. Третирането се извършва в топло време. Важно е в семейството да е преустановено отглеждането на пило
- Осигуряват се максимални условия за покой на пчелните семейства: пчелините се укрепват срещу вятър, на кошерите се поставят тежести, при необходимост се преместват на ветрозащитени места. Местенето трябва да се извършва внимателно, без сътресения за пчелното семейство, при меко време (температура над 8°)