• Латинско наименованиеValeriana officinalisКатегорияМногогодишно тревисто растениеВид наземна частТуфа / 100 - 150...

  • Бялата детелина е красива цъфтяща трева. Устойчива на натоварване. По-малко влаголюбива от другите видове...

  • Многогодишно тревисто растение с височина 90-150 см. Листата са големи, перести, с 3-7 дяла. Цветовете са малки,...

  • Разклонен, бодлив храст, с височина 1,5-4 метра, с елипсовидни, назъбени листа. Цветовете са бели, с пет...

Пчелите извършват около 80% от опрашването на всички растения. За пчеларството имат стойност тези от тях, които отделят нектар – достъпен за пчелите и в достатъчно големи количества. Сред медоносните растения има и много лечебни. Събраният от тях нектар придава на меда целебни свойства.

Медоносните растения могат да бъдат класифицирани по време на цъфтеж, по вид паша, която предлагат и по местообитание.

По време на цъфтеж, растенията се делят на:

Пролетни медоносни: подбел, ябълка, круша, череша, върба, клен, бяла акация и др.;
Летни медоносни: бяла детелина, липа, слънчоглед, еспарзета и т.н.;
Есенни медоносни: мента, калуна, чистец и много други.
По вид паша:

Растения, отдаващи прашец: от тях пчелите събират само цветен прашец, но тези растения не отделят нектар (леска, мак, шипка, бреза, трепетлика, елша, топола, ела, смърч, бор, кедър, царевица, ръж, острица, коноп, киноа и др.). Те имат невзрачни цветчета, лишени от ярки венчелистчета. Пчелите ги посещават при голяма нужда от прашец. В тази група могат да се класифицират растения, които се опрашват от вятъра, като бряст, дъб, лоза, които отделят и нектар, но в незначителни количества.
Растения, отдаващи нектар и прашец: към тази група се отнасят всички основни медоносни растения, като акация, върба, липа, елда, бяла детелина и т.н.
Растения, отдаващи само нектар: тези видове са много редки. Към тях може да бъде класифициран например памукът, поленовите зърна на който, заради техните шипчета, не могат да бъдат слепени и прибрани в „кошничките” на пчелите.

В зависимост от мястото, на което растат, медоносните растения се разделят на:

Медоносни горски дървета
Бреза (Betula)
Смърч (Picea abies)
Козя върба (Salix caprea)
Сива върба (Salix cinerea)
Крехка върба (Salix fragilis)
Бяла върба (Salix alba)
Конски кестен (Aesculus hippocastanum)
Клен (Acer)
Елшовиден зърнастец (Frangula alnus Mill)
Липа (Tilia)
Елша (Alnus Mill)
Трепетлика (Populus tremula)
Офика (Sorbus aucuparia)
Бял бор (Pinus sylvestris)
Топола (Populus)
Медоносни горски храсти
Жълта акация (Caragana arborescens)
Кисел трън (Berberis vulgaris)
Червен бъз (Sambucus racemosa)
Вълча жила (Daphne mezereum)
Къпина (Rubus caesius)
Зърника (Rhamnus cathartiса)
Червена калина (Viburnum opulus)
Лешник (Соrуlus avellana)
Малина (Rubus idaeus)
Люляк (Syringa vulgaris)
Трънка (Prunus spinosa)
Шипка (Rosa canina)
Медоносни горски тревни и храстовидни растения
Девесил сибирски (Heracleum sibiricum)
Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)
Ранилист (Betonica officinalis)
Водна детелина (Menyanthes trifoliata)
Калуна (Calluna vulgaris)
Горски здравец (Geranium sylvaticum) .
Боровинка синя (Vaccinium uliginosum)
Обикновено кървавиче (Polygonum bistorta)
Пищялка (Angelica sylvestris)
Горска ягода (Fragaria vesca)
Медуница (Pulmonaria obscura)
Седмолист (Aegopodium podagraria)
Живениче (Scrophularia nodosa)
Мащерка (Thymus serpyllum)
Боровинка черна (Vaccinium myrtillus)
Ливадни медоносни растения
Лечебна ружа (Alhtaea oficinalis)
Ливадна метличина (Centaurea jacea)
Ливаден (син) здравец (Geranium pratense)
Жълт кантарион (Hypericum Perforatum)
Бяла детелина (Trifolium repens)
Хибридна детелина (Trifolium hybridum)
Червена (ливадна) детелина (Trifolium pratense)
Обикновен звездан (Lotus corniculatus)
Глухарче (Taraxacum officinale)
Черен оман (Symphytum officinale)
Кимион (Carum carvi)
Ливадно секирче (Lathyrus pratensis)
Полски медоносни растения
Анасон (Pimpinella anisum)
Диня (Citrullus vulgaris Schrad)
Елда (Fagopyrum esculentum Moench)
Пъпеш (Cucumis melo)
Лечебен исоп (Hyssopus officinalis)
Кориандър (Соriandrum sativum)
Царевица (Zea mays)
Люцерна (Medicago sativa)
Слънчоглед (Helianthus annuus)
Цикория (Cichorium intybus)
Градински медоносни растения
Кайсия (Armeniaca vulgaris)
Японска дюля (Chaenomeles japonica)
Глог (Crataegus)
Череша (Cerasus vulgaris)
Круша (Pyrus communis)
Градинска ягода (Fragaria ananassa)
Тиква (Cucurbita pepo)
Зеле (Brassica oleracea)
Лук (Allium cera)
Морков (Daucus sativus)
Краставица (Cucumis sativus)
Ряпа (Brassica tаrа)
Малина (Rubus idaeus)
Черен касис (Ribes nigrum)
Червен касис (Ribes rubrum)
Слива (Primus domestica)
Бял маргарит (Symphoricarpos albus)
Ябълка (Malus domestica)
Всестранно разпространени медоносни растения
Паламида (Cirsium arvense)
Лечебна валериана (Valeriana officinalis)
Синя метличина (Centaurea cyanus)
Птича глушина (Vicia cracca)
Комунига бяла (Melilotus albus)
Обикновена луличка (Linaria vulgaris)
Репей (Arctium)
Подбел (Tussilago farfara)
Мента (Mentha arvensis)
Магарешки бодил (Carduus crispus)
Прав чистец (Stachys recta)
Горски конски босилек (Salvia nemorosa)
Мъртва коприва (Lamium album)
Медоносни растения, специално засети за пчели
Риган (Origanum vulgare)
Лечебна валериана (Valeriana officinalis)
Лечебна динка (Sanguisorba officinalis)
Кориандър (Соriandrum sativum)
Лечебна маточина (Melissa officinalis)
Обикновено усойниче (Echium vulgare)
Памук (Gossypium)