• Латинско наименованиеValeriana officinalisКатегорияМногогодишно тревисто растениеВид наземна частТуфа / 100 - 150...

  • Бялата детелина е красива цъфтяща трева. Устойчива на натоварване. По-малко влаголюбива от другите видове...

  • Многогодишно тревисто растение с височина 90-150 см. Листата са големи, перести, с 3-7 дяла. Цветовете са малки,...

  • Разклонен, бодлив храст, с височина 1,5-4 метра, с елипсовидни, назъбени листа. Цветовете са бели, с пет...

Градински чай – многогодишно полухрастовидно медоносно растение, силно разклонено и олистено растение, високо до 60см.Цветовете са синьовиолетови, събрани по 6-10 в прешлени, като образуват дълго, рехаво, класовидно съцветие.Цъфтежът започва от втората половина на май и продължава около един месец.Отлично медоносно растение, поради което се посещава много от пчелите.По изследвания у нас от 1 дка се получава от 6,5 до 34кг мед.Сухоустойчиво и студоустойчиво растение.Размножава се със семена.Ценно медицинско растение.