Пеликан БГ ЕООД гр.Хасково

ПЕЛИКАН БГ - производство на пчелни продукти, гр. Хасково
Фирма ПЕЛИКАН БГ е наследила опита на три поколения пчелари. Създадена е през 1992 г. и в дейността си осъществява затворен цикъл на производство – производство на пчелни продукти, пчеларски инвентар и предпазни средства, майки и отводки главно за собствени нужди.

Произвеждаме всички видове системи кошери, рамки и всякакъв инвентар от дърво и метал, була, блузони, гащеризони и ръкавици.
Практикуваме подвижно пчеларство с около двеста кошера и произвеждаме различни видове пчелен мед, пчелен прашец и прополис.

Продукти:

-Пчеларски Инвентар

-Добив на пчелен восък и прополис

-Добив на пчелен мед

-Добив на пчелен прашец

-Пчелни пушалки

-Пчелни кошери и рамки

-Изделия за производство на пчелни майки

-Защитно облекло

-Храна за пчели

-Хранилки и поилки за пчелни кошери

-Лекарства и примамки за пчели

-Пчелни продукти

Пчеларски център Пеликан

гр. Хасково, ул. „Отец Станчо Кожухаров“ 15