• Пчелите са жилещи насекоми. При извършването на прегледите се нарушава техният нормален ритъм и те...

  • Пушалката служи за подпушване на пчелните семейства при отваряне на кошера. Пчелите стават по-малко...

  • Пушалка с предпазител INOX   ПушалкаПушалката се използва се за усмиряване и разгонване на пчелите чрез...

  • .Игла за пренасяне на ларви от хромирана стомана и дървена дръжка, хромирана стомана.

.Игла за пренасяне на ларви от хромирана стомана и дървена дръжка, хромирана стомана.