• Пушалка с предпазител INOX   ПушалкаПушалката се използва се за усмиряване и разгонване на пчелите чрез...

  • .Игла за пренасяне на ларви от хромирана стомана и дървена дръжка, хромирана стомана.

  • Филтърът за разпечатки служи за остатъчно отцеждане на меда.

  • Прелката служи за затваряне или ограничаване на входа на корпусите. Отворите на корпусите трябва да са...

Филтърът за разпечатки служи за остатъчно отцеждане на меда.