• Пушалка с предпазител INOX   ПушалкаПушалката се използва се за усмиряване и разгонване на пчелите чрез...

  • .Игла за пренасяне на ларви от хромирана стомана и дървена дръжка, хромирана стомана.

  • Филтърът за разпечатки служи за остатъчно отцеждане на меда.

  • Прелката служи за затваряне или ограничаване на входа на корпусите. Отворите на корпусите трябва да са...

Прелката служи за затваряне или ограничаване на входа на корпусите. Отворите на корпусите трябва да са кръгли. Прелките имат 4 позиции.